Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

diumenge, 23 d’agost de 2015

Passar a l'acció --- Pasar a la acción

[Entrada 105]

Passar a l'acció


Hi ha moments per a la reflexió i moments en els que cal és passar a l'acció. Crec que no ens ho hem de rumiar més, crec que està clar que hem de passar a l'acció. Ja sé que em direu que un per un i per separat tenim poca força, i teniu raó, però una platja o un desert es composen de una infinitat de grans de sorra, un gra de sorra no fa una platja ni un desert, però tots junts sí. Una gota d'aigua és la que omple el got, sense ella no s'omple, però és que totes les altres gotes que hi ha al got són tan imprescindibles per tenir-lo ple com aquesta que l'acaba d'omplir... Cada un de nosaltres som el gra de sorra, la gota d'aigua que d'una forma o altre col·labora a omplir el got, a constituir la platja, a formar el desert. El do nothing ens ha dut on som, ara ens toca començar a fer-hi alguna cosa.

Diuen que el que ens uneix són tenir objectius comuns. Això ho sabem bé la gent que fem muntanya ja que el nostre objectiu és arribar tots, no hi ha primers ni darrers. Els que hem fet el camí de Santiago hem viscut aquesta sensació i a molts ens ha enganxat. Aquest objectiu, pot ser en positiu: Fem un país nou, volem la independència; o en negatiu: Contra Franco ens vam unir molts dels que ara estem dispersos sota una infinitat de sigles...

Crec que és el moment d'acabar amb aquesta comèdia. Hem de foragitat l'ultraliberalisme del poder, hem de recuperar valors com la solidaritat, la equitat, la veritable llibertat... Hem d'acabar amb la cobdícia, que ens ha dut tanta corrupció, tants abusos, tanta crueltat... Hem de tornar a distribuir la riquesa entre tots... Sense totalitarismes ni líders meravellosos. Ells no ho faran.

Diuen que a les societats igualitàries estava mal vist aquell que volia destacar, ser més que els altres. Arribar primer no era un mèrit sinó al contrari (a no ser que fos per obrir camí), tenir més i no compartir-ho tampoc... El que es valorava era posar al servei dels altres les capacitats singulars que un tenia per per progressar junts, arribar tots junts més enllà, com fem els que anem a la muntanya i els que anem a Santiago. El líder ho era perquè era el millor en allò que liderava i la seva comesa era conduir als companys a assolir tots junts l'objectiu. Era un autèntic Primus inter pares o Primer entre iguals. Si els nostres avantpassats, fa desenes de milers d'anys no haguessin actuat sota aquests principis, possiblement el control del foc o l'invent de la roda encara estarien per difondre's o mig fer-ho, i només en gaudirien petites comunitats en secret.

Potser em veureu poc en aquests cercles de reflexió, no us preocupeu estaré bé. He passat a l'acció. I si tinc temps ja us ho explicaré.

Una abraçada
Pasar a la acción


Hay momentos para la reflexión y momentos en los que hace falta es pasar a la acción. Creo que no lo nos hemos pensar más, creo que está claro que tenemos que pasar a la acción. Ya sé que me diréis que uno por uno y por separado tenemos poca fuerza, y tenéis razón, pero una playa o un desierto se componen de un sinfín de granos de arena, un grano de arena no hace una playa ni un desierto, pero todos ellos juntos sí. Una gota de agua es la que llena el vaso, sin ella no se llena, pero es que todas las otras gotas que hay en el vaso son tan imprescindibles para tenerlo lleno como esa que lo acaba de llenar... Cada uno de nosotros somos el grano de arena, la gota de agua que de una forma u otra colabora en llenar el vaso, en constituir la playa, en formar el desierto. El do nothing nos ha llevado donde estamos, ahora nos toca empezar a hacer algo.

Dicen que lo que nos une son tener objetivos comunes. Eso lo sabemos bien los montañeros ya que nuestro objetivo es llegar a todos, no hay primeros ni últimos. Los que hemos hecho el camino de Santiago hemos vivido esta sensación y a muchos nos ha enganchado. Este objetivo, puede ser en positivo: Hagamos un país nuevo, queremos la independencia; o en negativo: Contra Franco nos unimos muchos de los que ahora estamos dispersos bajo un sinfín de siglas...

Creo que es el momento de acabar con esta comedia. Tenemos que expulsar al ultraliberalismo del poder, tenemos que recuperar valores como la solidaridad, la equidad, la verdadera libertad... Debemos acabar con la codicia, que nos ha traído tanta corrupción, tantos abusos, tanta crueldad... Tenemos que volver a distribuir la riqueza entre todos... Sin totalitarismos ni líderes maravillosos. Ellos no lo harán.

Dicen que en las sociedades igualitarias estaba mal visto aquel que quería destacar, ser más que los demás. Llegar primero no era un mérito sino al contrario (a no ser que fuera para abrir camino), tener más y no compartirlo tampoco... Lo que se valoraba era poner al servicio de los demás las capacidades singulares que uno tenía para para progresar juntos, llegar todos juntos más allá, como hacemos los que vamos a la montaña y los que vamos a Santiago. El líder lo era porque era el mejor en lo que lideraba y su cometido era conducir a los compañeros a alcanzar todos juntos el objetivo. Era un auténtico Primus inter pares o Primero entre iguales. Si nuestros antepasados, hace decenas de miles de años no hubieran actuado bajo esos principios, posiblemente el control del fuego o el invento de la rueda todavía estarían por difundirse o medio hacerlo, y sólo lo disfrutarían pequeñas comunidades en secreto.

Quizás me veréis poco en estos círculos de reflexión, no os preocupéis estaré bien. He pasado a la acción. Y si tengo tiempo ya os lo contaré.

Un abrazo