Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dissabte, 28 de novembre de 2015

El geni de la làmpada --- El genio de la lámpara

[Entrada 108]

El geni de la làmpada


Si alguna vegada tingues la oportunitat de demanar tres desitjos tindria un greu problema perquè crec que essencialment serien quatre les coses que voldria. No em caldria una gran fortuna no em calen molts diners, de fet en aquest sentit no sóc molt exigent, amb el poder adquisitiu del qual gaudeixo ara en tinc més que prou. Posats a demanar, potser en demanaria una mica més per allò de satisfer alguns capricis, però tampoc són gaire cars. Diguem que no demanaria un compte corrent inexhaurible, tot i que desitjaria disposar d'un poder adquisitiu una mica més ampli.

Sens dubte voldria salut, una salut de ferro i un cos sempre jove. En general es contraposa la vellesa a la bellesa. A mi no em cal ser més bell. Com va dir una vegada una tia meva a mon pare, pensant que no la sentia: "ja sabem que en Josep no és un adonis"... Però no és una de les coses que em preocupin ni em facin sentir malament. Sóc com sóc i així m'accepto, més bell, no seria jo.

L'altra cosa en qual un es passa la vida lluitant és per aconseguir amor. La veritat és que no me n'ha faltat tot i que de vegades m'he sentit mancat d'una carícia, una abraçada o un bon petó, la veritat és que no em puc queixar. Potser de sexe... però això és un altre tema. Com deia un especialista en el tema, el sexe no és més que sexe, i l'amor és una altra cosa. Tot i que follar quan s'està enamorat és un dels plaers més grans dels que he gaudit, també sé que l'enamorament i l'amor tampoc són la mateixa cosa. Bé, sobre aquests temes ja he escrit prou en els meus blogs, així que el deixo tot i que em calgui amor i sexe que podria aconseguir amb un amor per a tota la vida que m'ompli sexualment, però també amb més d'un.

Amb això s'haurien consumir els meus tres possibles desitjos, malgrat que porto tota la vida lluitant per saber. Per saber en majúscules. Recordo que cap als 25 anys, quan vaig acabar els meus estudis, tip de fer exàmens, i del molt que em desequilibrava l'estrès de preparar-los, vaig decidir no estudiar mai més. Una decisió molt poc consistent. Encara no havien passat dos anys que tornava a estar estudiant a la universitat.

Molts dels que vam ser educats en el nacional-catolicisme de la dictadura sanguinària i corrupta que encara no hem acabat de liquidar, hem acabat descobrint que no tots els llibres diuen veritats, que no tot el que ens van ensenyar a l'escola és com ens ho van ensenyar, i que no ens podem refiar del que ens pretenen "vendre" les autoritats, siguin del caire que siguin, com a veritats ja que tot és ple d'interessos creats, i que l'objectiu de tot plegat és fer-nos creure que vivim en la millor societat possible i que no la podem millorar, que no tenim manera de fer-la canviar. Però, amb una mica d'esperit crític, un s'adona que viu amb una llibertat molt limitada en una societat que cada dia s'allunya més de ser justa, equitativa. Que evoluciona i canvia, però que fa per anar pitjor. I sense esforç sorgeix la pregunta: què hem fet malament? On ens hem equivocat?

Porto anys intentant trobar la resposta. Per això, per saber trobar una resposta no mediatitzada, no interessada, sense càrregues ideològiques, sense interessos creats, neta i pura, voldria la saviesa, per saber que hem fet malament com a especie humana i buscar la manera de rectificar. Així que al geni de la làmpada li demanaria com a primer desig que me'n deixés satisfer quatre.

Una abraçada.
El genio de la lámpara


Si alguna vez tuviera la oportunidad de pedir tres deseos tendría un grave problema porque creo que esencialmente serían cuatro las cosas que querría. No me haría falta una gran fortuna no necesito mucho dinero, de hecho en este sentido no soy muy exigente, con el poder adquisitivo del que disfruto ahora tengo más que suficiente. Puestos a pedir, quizás pediría un poco más por aquello de satisfacer algunos caprichos, pero tampoco son muy caros. Digamos que no pediría una cuenta corriente inagotable, aunque desearía disponer de un poder adquisitivo algo más amplio.

Sin duda querría salud, una salud de hierro y un cuerpo siempre joven. En general se contrapone la vejez a la belleza. A mí no me hace falta ser más bello. Como dijo una vez una tía mía a mi padre, pensando que no la oía: "ya sabemos que Josep no es un adonis"... Pero no es una de las cosas que me preocupen ni me hagan sentir mal. Soy como soy y así me acepto, más bello, no sería yo.

La otra cosa en que uno se pasa la vida luchando es para conseguir amor. La verdad es que no me ha faltado amor aunque a veces me he echado de menos una caricia, un abrazo o un buen beso, la verdad es que no me puedo quejar. Quizás de sexo... pero eso es otro tema. Como decía un especialista en el tema, el sexo no es más que sexo, y el amor es otra cosa. Aunque follar cuando se está enamorado es uno de los placeres más grandes de los que he disfrutado, también sé que el enamoramiento y el amor tampoco son la misma cosa. Bueno, sobre estos temas ya he escrito bastante en mis blogs, así que lo dejo aunque necesite amor y sexo que podría conseguir con un amor para toda la vida que me llene sexualmente, pero también con más de uno.

Con ello se habrían consumido mis tres posibles deseos, a pesar de que llevo toda la vida luchando por saber. Para saber en mayúsculas. Recuerdo que hacia mis 25 años, cuando terminé mis estudios, harto de hacer exámenes, y de lo mucho que me desequilibraba el estrés de prepararlos, decidí no estudiar nunca más. Una decisión muy poco consistente. A penas dos años después volvía a estar estudiando en la universidad.

Muchos de los que fuimos educados en el nacional-catolicismo de la dictadura sanguinaria y corrupta que todavía no hemos terminado de liquidar, hemos acabado descubriendo que no todos los libros dicen verdades, que no todo lo que nos enseñaron en la escuela es como nos lo enseñaron, y que no nos podemos fiar de lo que nos pretenden "vender" las autoridades, sean del tipo que sean, como verdades ya que todo está lleno de intereses creados, y que el objetivo de todo ello es hacernos creer que vivimos en la mejor sociedad posible y que no la podemos mejorar, que no tenemos forma de hacerla cambiar. Sin embargo, con un poco de espíritu crítico, uno se da cuenta que vive con una libertad muy limitada en una sociedad que cada día se aleja más de ser justa, equitativa. Que evoluciona y cambia, pero que hace para ir peor. Y sin esfuerzo surge la pregunta: ¿qué hemos hecho mal? Donde nos hemos equivocado?

Llevo años intentando encontrar la respuesta. Por ello, para saber encontrar una respuesta no mediatizada, no interesada, sin cargas ideológicas, sin intereses creados, limpia y pura, quisiera la sabiduría, para saber que hemos hecho mal como especie humana y buscar la manera de rectificar. Así que al genio de la lámpara le pediría como primer deseo de que me dejara satisfacer esos cuatro.

Un abrazo.