Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 11 de juliol de 2019

La primera

[Entrada 277]

La primera

Sempre hi ha una primera vegada.
Anònim.
Tenia uns 14 anys, llavors vivíem en una masia. Era una casa de tres nivells, planta baixa i dos pisos. L'edifici era relativament modern per ser una masia, potser era de principis de segle XX.

Jo anava a un col·legi de religiosos que m'havien ensenyat que tot el que feia referència al sexe era pecat, que només els casats podien practicar sexe sense pecar. A més, els meus pares, que eren molt moderns i ens deixaven fumar (llavors fumar no era dolent, i era quasi obligatori sobretot per als nois, els nois que no fumaven eren sospitosos) ens havien explicat tot el que feia referència al sexe i que masturbar-se era dolent. Que ens podíem quedar cecs, se'ns podia liquar el cervell, que podíem agafar la tuberculosi i no sé quantes desgràcies més... Però el meu germà gran es feia una palla cada nit després que tanquéssim el llum de la cambra on dormíem els quatre germans grans.

Una vegada la colla dels amics del veïnat (tres nois de l'edat dels meus dos germans més grans que tindrien uns 15 i 16 anys respectivament) i els meus dos germans grans van fer-se una palla col·lectiva en un dels galliners, no recordo molt bé si es disputaven qui la tenia més grossa o qui arribava més lluny amb l'ejaculació. Recordo que tant jo, que devia tenir 13 anys o 14 acabats de fer i el germà que em seguia, que en devia tenir 12, vam fer d'espectadors. No recordo que les polles dels meus germans ni les dels seus amics m'excitessin, ni tan sols que em resultessin atractives, però si recordo que allò va posar en dubte la meva auto prohibició de la masturbació. Pocs mesos després, aquella mateixa tardor, va caure la primera.

Era una tarda de diumenge a primera hora, després de dinar. No sé per què estava sol a la primera planta on només hi havia els dormitoris. Sabia perfectament que calia fer per masturbar-me i vaig decidir fer-ho. Vaig recórrer totes les cambres. Vaig començar a la cambra de ma germana. Vaig seguir amb la palla a la dels meus pares. Vaig estar també masturbant-me al nostre dormitori i vaig acabar al distribuïdor, on hi havia l'escala. Va ser una palla seca, no hi va haver ejaculació, però sí plaer i una sensació de mareig que em va durar tota la tarda. Recordo la sensació d'estar marejat al cinema on vam anar després i el mal que em feia la polla... I, també, el primer plaer sexual de la meva vida. Irrepetible.

Una abraçada.
La primera

Para todo hay una primera vez.
Anónimo.
Tenía unos 14 años, entonces vivíamos en una masía. Era una casa de tres niveles, planta baja y dos pisos. El edificio era relativamente moderno para ser una masia, tal vez era de principios de siglo XX.

Yo iba a un colegio de religiosos que me habían enseñado que todo lo que hacía referencia al sexo era pecado, que sólo los casados podían practicar sexo sin pecar. Además, mis padres, que eran muy modernos y nos dejaban fumar (entonces fumar no era malo, y era casi obligatorio sobre todo para los chicos, los chicos que no fumaban eran sospechosos) nos habían explicado todo lo referente al sexo y que masturbarse era malo. Que nos podíamos quedar ciegos, se nos podía licuar el cerebro, que podíamos contagiarnos de tuberculosis y no sé cuántas desgracias más... Pero mi hermano mayor se hacía una paja cada noche después de que cerráramos la luz de la habitación donde dormíamos los cuatro hermanos mayores.

Una vez el grupo de los amigos del vecindario (tres chicos de la edad de mis dos hermanos mayores que tendrían unos 15 y 16 años respectivamente) y mis dos hermanos mayores se hicieron una paja colectiva en uno de los gallineros, no recuerdo muy bien si se disputaban quién la tenía más grande o quién llegaba más lejos con la eyaculación. Recuerdo que tanto yo, que debía tener 13 años o 14 recién cumplidos y el hermano que me seguía, que debía tener 12, fuimos espectadores. No recuerdo que las pollas de mis hermanos ni las de sus amigos me excitaran, ni siquiera que me resultaran atractivas, pero si recuerdo que aquello puso en duda mi auto prohibición de la masturbación. Pocos meses después, aquel otoño, cayó la primera.

Era una tarde de domingo ,a primera hora, después de comer. No sé por qué estaba solo en la primera planta donde sólo había los dormitorios. Sabía perfectamente que Tenía que hacer para masturbarme y decidí hacerlo. Recorrí todas las habitaciones. Empecé en el cuarto de mi hermana. Seguí con la paja en el de mis padres. Estuve también masturbándome en nuestro dormitorio y acabé en el distribuidor, donde estaba la escalera. Fue una paja seca, no hubo eyaculación, pero sí placer y una sensación de mareo que me duró toda la tarde. Recuerdo la sensación de estar mareado en el cine donde fuimos después y el dolor que me hacía la polla... Y, también, el primer placer sexual de mi vida. Irrepetible.

Un abrazo.


divendres, 5 de juliol de 2019

Diari íntim --- Diario íntimo


[Entrada 276]

Diari íntim

El passat batega dintre meu com un segon cor.
John Banville, novel·lista irlandès (1945)
Crec que tenia 15 anys quan vaig començar a escriure el meu primer diari. Escrivia en un bloc d'espiral, amb l'espiral de filferro a la part més llarga d'uns fulls quadriculats de la mida de mig foli (una quartilla) dels quals en solia omplir al dia el terç d'una cara. Explicava petits fets diaris. Allò que em semblava més important del que m'havia passat aquell dia. I també hi anotava els meus hàbits masturbatoris.

El solia escriure a classe, a estones mortes. Una vegada un professor me'l va prendre en va llegir un bocí, me'l va tornar i em va dir que no em dediqués a escriure cartes a classe. El vaig abandonar aviat. No crec que em durés més de dos o tres mesos. Un any o dos després el vaig reprendre, vaig fer un segon diari, però tampoc va durar gaire. Recordo que els vaig destruir tots dos als meus quaranta-tants en un dels canvis que vam fer a casa.

Només els havia llegit una altra persona, a més de jo que n'era l'autor. Un amic del qual n'havia estat enamorat. El dia que li vaig dir que els havia fet desaparèixer em va dir que no ho havia fet bé, que li havien semblat prou interessants i que eren part de la meva vida. La veritat és que crec que tenia raó. Algun cop he pensat que eren una de les perles de la meva vida i que els havia d'haver guardat. Els he enyorat més d'una vegada.

Una abraçada
Diario íntimo

El pasado late dentro de mí como un segundo corazón.
John Banville, novelista irlandés (1945)
Creo que tenía 15 años cuando empecé a escribir mi primer diario. Escribía en un bloc de espiral, con la espiral de alambre situada en la parte más larga de unas hojas cuadriculadas del tamaño de medio folio (una cuartilla) de los que solía llenar al día el tercio de una cara. Contaba pequeños hechos diarios. Lo que me parecía más importante de lo que me había pasado ese día. Y también anotaba mis hábitos masturbatorios.

Lo solía escribir en clase, a ratos muertos. Una vez un profesor me lo quitó y leyó un trozo de lo que estaba escribiendo, me lo devolvió y me dijo que no me dedicara a escribir cartas en clase. Lo abandoné pronto. No creo que me durara más de dos o tres meses. Un año o dos después lo retomé, hice un segundo diario, pero tampoco duró mucho. Recuerdo que los destruí ambos a mis cuarenta y tantos en uno de los cambios que hicimos en casa.

Sólo los había leído otra persona, además de yo que era su autor. Un amigo del que había estado enamorado. El día que le dije que los había hecho desaparecer me dijo que no lo había hecho bien, que le habían parecido bastante interesantes y que eran parte de mi vida. La verdad es que creo que tenía razón. Alguna vez he pensado que eran una de las perlas de mi vida y que los tenía que haber guardado. Los he añorado más de una vez.

Un abrazo


dijous, 27 de juny de 2019

Literatura TIC

[Entrada 275]

Literatura TIC

La literatura, com qualsevol art, és una demostració que no n'hi ha prou amb la vida.
Fernando Pessoa, poeta portuguès (1888-1935)
Si entenem que tot el que escrivim és literatura, aquest blog també és literatura. A més de la poesia, el teatre, la novel·la, l'assaig, i la premsa escrita, els blogs són també una forma escrita d'expressió, és a dir, literatura.

L'evolució tecnològica dels darrers quaranta anys, especialment les tecnologies de la informació i la comunicació (altrament dites TIC) han canviat el panorama professional del món, fent aparèixer i desaparèixer oficis, i provocant canvis més o menys profunds en la majoria d'aquelles que han sobreviscut al canvi, per no dir en totes.

En el món literari aquests canvis també han tingut un gran impacte, especialment pel que fa a les formes de publicar els textos. Un exemple clar són els blogs. Un lloc on qualsevol pot editar i publicar els textos que vulgui. On en principi no hi ha copyright ni control del plagi, ja que en la majoria de casos no s'hi fa cap mena de negoci. No hi ha un interès econòmic.

L'impacte de les TIC en el mercat editorial ha estat innegable perquè un llibre no té per què ser un objecte físic amb tapes i pàgines. L'impacte del llibre electrònic ha estat innegable, però també l'aparició d'altres formes d'editar i publicar un llibre. Per exemple Amazon permet que qualsevol editi i ofereixi la seva obra que es pot adquirir en el format electrònic per al seu eReader o bé imprès. En aquest cas Amazon imprimeix un exemplar del llibre expressament per a cada compra d'una còpia impresa. Vol dir que no existeix l'edició tal com l'enteníem fins fa poc.

O les plataformes de creació literària com Wattpad. Aquesta permet dues menes d'usuaris: lectors i escriptors. L'escriptor edita i publica les seves obres, cosa que pot anar fent a poc a poc: capítol a capítol, i fer un seguiment del impacte que aquestes obres tenen entre els lectors. Els lectors poden tenir un compte, tot i que no és imprescindible. Evidentment tenir un compte té avantatges, com recomanacions de llibres, etc.

Però no és només això perquè, a més, han donat impuls a noves formes de creació com les novel·les interactives (el lector pot interactuar amb el desenvolupament de l'obra), narrativa no seqüencial (hi ha diverses formes per llegir-la canviant l'ordre dels capítols), obres cooperatives (hi contribueixen diversos autors), audiollibres, etc. De fet, són formes que havien tingut precedents en el llibre de paper, tot i que les TIC les han impulsat i potenciat, ja que, per exemple, les comunicacions han donat més facilitat a les obres cooperatives permetent als diferents autors coordinar-se amb molta més eficàcia, ja que gràcies a les TIC poden intercanviar textos i idees amb molta més facilitat i velocitat.

Un grup de tres estudiants de la Universitat Pompeu Fabra ha posat en marxa un blog sobre aquests temes. El seu blog Creación literaria electrónica va ser creat per a un treball d'una de les assignatures dels seus estudis (Introducció a les Humanitats Digitals). És d'on he tret part de la informació d'aquest post, però aporten altres temes, com els drets d'autor. No sé si pensen mantenir-lo i completar-lo, però podria estar bé que ho fessin.

En resum, la literatura amb les TIC ha fet un salt ben important i és força més diversa que aquella que van conèixer els nostres pares i els nostres avis. Es diu que els joves d'ara no llegeixen per culpa de les pantalles, eufemisme que s'usa per referir-se, d'una forma més o menys despectiva, a les TIC. Potser estan accedint a la literatura d'una altra manera en formes que els adults encara no reconeixen com a tal.

Una abraçada
Literatura TIC

La literatura, como cualquier arte, es una demostración de que no basta con la vida.
Fernando Pessoa, poeta portugués (1888-1935)
Si entendemos que todo lo que escribimos es literatura, este blog también es literatura. Además de la poesía, el teatro, la novela, el ensayo, y la prensa escrita, los blogs son también una forma escrita de expresión, es decir, literatura.

La evolución tecnológica de los últimos cuarenta años, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación (también llamadas TIC) han cambiado el panorama profesional del mundo, haciendo aparecer y desaparecer oficios, y provocando cambios más o menos profundos en la mayoría de aquellas que han sobrevivido al cambio, por no decir en todas.

En el mundo literario estos cambios también han tenido un gran impacto, especialmente en cuanto a las formas de publicar los textos. Un ejemplo claro son los blogs. Un lugar donde cualquiera puede editar y publicar los textos que quiera. Donde en principio no hay copyright ni control del plagio, ya que en la mayoría de casos no se hace ningún tipo de negocio. No hay un interés económico.

El impacto de las TIC en el mercado editorial ha sido innegable porque un libro ya no tiene por qué ser un objeto físico con tapas y páginas. El impacto del libro electrónico ha sido innegable, pero también la aparición de otras formas de editar y publicar un libro. Por ejemplo Amazon permite que cualquiera edite y ofrezca su obra que se puede adquirir en el formato electrónico para su eReader o bien impreso. En ese caso Amazon imprime un ejemplar del libro expresamente para cada compra de una copia impresa. Eso significa que no existe la edición tal como lo entendíamos hasta hace poco.

O las plataformas de creación literaria como Wattpad. Esta permite dos tipos de usuarios: lectores y escritores. El escritor edita y publica sus obras, lo cual puede ir haciendo poco a poco: Capítulo a capítulo, y hacer un seguimiento del impacto que esas obras tienen entre los lectores. Los lectores pueden tener una cuenta, aunque no es imprescindible. Evidentemente tener una cuenta tiene ventajas, como recomendaciones de libros, etc.

Pero no es sólo eso porque, además, han dado impulso a nuevas formas de creación como las novelas interactivas (el lector puede interactuar con el desarrollo de la obra), narrativa no secuencial (hay varias formas para leerla cambiando el orden de los capítulos), obras cooperativas (contribuyen varios autores), audiolibros, etc. De hecho, son formas que habían tenido precedentes en el libro de papel, aunque las TIC las han impulsado y potenciado, ya que, por ejemplo, las comunicaciones han dado más facilidad a las obras cooperativas permitiendo los diferentes autores coordinarse con mucha más eficacia, ya que gracias a las TIC pueden intercambiar textos e ideas con mucha más facilidad y velocidad.

Un grupo de tres estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra ha puesto en marcha un blog sobre estos temas. Su blog Creación literaria electrónica fue creado para un trabajo de una de las asignaturas de sus estudios (Introducción a las Humanidades Digitales). Es de donde he sacado parte de la información de este post, pero aportan otros temas, como los derechos de autor. No sé si piensan mantenerlo y completarlo, pero podría estar bien que lo hicieran.

En resumen, la literatura con las TIC ha dado un salto muy importante y es bastante más diversa que aquella que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos. Se dice que los jóvenes de ahora no leen por culpa de las pantallas, eufemismo que se usa para referirse, de una forma más o menos despectiva, a las TIC. Quizás están accediendo a la literatura de otro modo en formas que los adultos aún no reconocen como tal.

Un abrazo


dijous, 20 de juny de 2019

Maldat --- Maldad


[Entrada 274]

Maldat

La maldat és el més seriós dels nostres problemes morals. Tota la crueltat del món, la cobdícia, els prejudicis i el fanatisme arruïnen la vida d'incomptables víctimes. L'atrocitat provoca atrocitat. S'alimenta un odi furiós cap a l'enemic real o imaginari, que rebel·la unes tendències salvatges i destructives a la naturalesa humana.
John Kekes (1936), escriptor, professor de filosofia i filòsof polític. The Roots of Evil [Les arrels del mal] (2007)
Personalment em costa acceptar que la maldat formi part de la naturalesa humana. Tinc tendència a creure que la maldat és una malaltia. John Kekes afirma que es tracta d'un «mal endèmic, un mal extensible al gruix d'una població».

Alfonso Durán Pich afirma en el seu article Las raices del mal que «des de l'ampli camp de les ciències socials hi ha un etern debat entre la psicopatia i la sociopatia, fins a l'extrem que alguns (psicòlegs, psiquiatres, criminòlegs) les confonen. On sí que hi ha un acord respecte al model de comportament és que en el psicòpata el pes més gran de la desviació es troba en el mateix subjecte (per raons genètiques, hormonals o químiques) i en el sociòpata el protagonisme el té l'entorn.».

Malgrat això, tinc els meus dubtes. No tinc clar que sempre es tracti d'una malaltia. El concepte de «banalitat del mal» va ser formulat per Hannah Arendt en el seu llibre "Eichmann a Jerusalem: Un informe sobre la banalitat del mal" de 1963. Arendt afirma «Quan parlo de banalitat del mal ho faig només a un nivell objectiu, i em limito a assenyalar un fenomen que, en el curs del judici, es va fer evident. Eichmann […] no va poder estar més lluny de "ser un malvat" […] Eichmann, senzillament, no va saber mai el que es feia». Així l'autora pretenia mostrar com a través de la nul·la capacitat d'imaginació de l'acusat, combinada amb una "pura i simple irreflexió" van predisposar al mateix a convertir-se en el major criminal del seu temps. «Això mereix que es qualifiqui de "banalitat", […] també és veritat que tampoc no podem dir que sigui quelcom normal o comú.» (Informació extreta de la versió catalana de la Wikipepia.) Entenc que Arendt ens diu que malgrat l'evident maldat que comporten els actes d'Eichmann, ell no és un malvat. Llavors em pregunto: puc considerar a Eichmann un sociòpata o un psicòpata? Era Eichmann un malalt?

A més, des del meu punt de vista relativista tampoc tinc clar que existeixin el bé i el mal com a concepte objectiu i absolut. Fa poc, quan vaig parlar del relativisme, vaig comentar que les coses poden ser positives o negatives depenent del punt de vista. Amb el bé i el mal els passa el mateix. Tot depèn del punt de vista, de les conviccions de cadascú. Possiblement podríem arribar a certs consensos, però el que defenso en realitat és que considerem que el bé és tot allò que ens és favorable i el mal allò que ens és desfavorable, i això acaba sent subjectiu i relatiu.

Tinc clar que la maldat existeix, no estic tan segur que Kekes encerti en les arrels del mal, però el meu major dubte està a trobar malvats, males persones, que ho siguin volgudament, per decisió personal des d'una salut mental personal i en l'entorn d'una societat lliure, justa (vull dir, equitativa), i igualitària. I no ho puc saber perquè no hi ha enlloc, que jo conegui, una societat així.

Una abraçada.
Maldad

La maldad es el más serio de nuestros problemas morales. Toda la crueldad del mundo, la codicia, los prejuicios y el fanatismo arruinan la vida de incontables víctimas. La atrocidad provoca atrocidad. Se alimenta un odio furioso hacia el enemigo real o imaginario, que rebela unas tendencias salvajes y destructivas en la naturaleza humana.
John Keke (1936), escritor, profesor de filosofía y filósofo político. The Roots of Evil [Las raíces del mal] (2007)
Personalmente me cuesta aceptar que la maldad forme parte de la naturaleza humana. Tengo tendencia a creer que la maldad es una enfermedad. John Keke afirma que se trata de un «mal endémico, un mal extensible al grueso de una población».

Alfonso Durán Pich afirma en su artículo Las raices del mal que «Desde el amplio campo de las ciencias sociales hay un eterno debate entre la psicopatía y la sociopatía, hasta el extremo de que algunos (psicólogos, psiquiatras, criminólogos) las confunden. Donde sí existe un acuerdo respecto al modelo de comportamiento es que en el psicópata el mayor peso de la desviación se halla en el propio sujeto (por razones genéticas, hormonales o químicas) y en el sociópata el protagonismo lo tiene el entorno.».

Sin embargo, tengo mis dudas. No tengo claro que siempre se trate de una enfermedad. El concepto de «banalidad del mal» fue formulado por Hannah Arendt en su libro "Eichmann en Jerusalén: Un informe sobre la banalidad del mal" de 1963. Arendt afirma «Cuando hablo de banalidad del mal lo hago sólo a un nivel objetivo, y me limito a señalar un fenómeno que, en el curso del juicio, se hizo evidente. Eichmann [...] no pudo estar más lejos de "ser un malvado" [...] Eichmann, sencillamente, no supo nunca lo que se hacía». Así la autora pretendía mostrar cómo a través de la nula capacidad de imaginación del acusado, combinada con una "pura y simple irreflexión" predispusieron al mismo a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. «Esto merece que se califique de "banalidad", [...] también es verdad que tampoco podemos decir que sea algo normal o común.» (Información extraída de la versión catalana de la Wikipepia.) Entiendo que Arendt nos dice que a pesar de la evidente maldad que conllevan los actos de Eichmann, él no es un malvado. Entonces me pregunto: ¿Puedo considerar a Eichmann un sociópata o un psicópata? ¿Era Eichmann un enfermo?

Además, desde mi punto de vista relativista tampoco tengo claro que existan el bien y el mal como concepto objetivo y absoluto. Hace poco, cuando hablé del relativismo, comenté que las cosas pueden ser positivas o negativas dependiendo del punto de vista. Con el bien y el mal les pasa lo mismo. Todo depende del punto de vista, de las convicciones de cada uno. Posiblemente podríamos llegar a ciertos consensos, pero lo que defiendo en realidad es que consideramos que el bien es todo aquello que nos es favorable y el mal lo que nos es desfavorable, y eso acaba siendo subjetivo y relativo.

Tengo claro que la maldad existe, no estoy tan seguro de que Keke acierte en las raíces del mal, pero mi mayor duda está en encontrar malvados, malas personas, que lo sean voluntariamente, por decisión personal desde una salud mental personal y en el entorno de una sociedad libre, justa (quiero decir, equitativa), e igualitaria. Y no lo puedo saber porque no hay ningún sitio, que yo conozca, una sociedad así.

Un abrazo.dijous, 13 de juny de 2019

Desobediència civil --- Desobediencia civil


[Entrada 273]

Desobediència civil

Law never made men a whit more just; and, by means of their respect for it, even the well-disposed are daily made the agents of injustice. [La llei mai no va fer que els homes fossin una mica més justos; i, per mitjà del seu respecte cap a ella, fins i tot els més ben disposats es fan diàriament agents de la injustícia.]
Henry David Thoreau, escriptor, anarquista i filòsof estatunidenc (1817-1862)
L'1 de desembre del 1955, a la localitat de Montgomery (Alabama), Rosa Parks es va negar a obeir l'ordre d'un conductor d'autobús d'asseure's a la part del darrere del vehicle. Rosa Parks era de raça negra i la part de davant estava reservada a la població blanca. Òbviament va ser arrestada, jutjada i sentenciada per la seva conducta. Amb aquesta acció de desobediència civil aquesta activista negra va iniciar un procés que va dur al fet que només un any més tard la Cort Suprema dels Estats Units dictaminés que la segregació racial en el sistema d'autobusos era inconstitucional.

Gandhi va ser arrestat el 10 de març de 1922, processat per sedició i condemnat a sis anys de presó. Mandela va ser arrestat a 1962, acusat de conspiració per enderrocar el govern i condemnat a perpetuïtat de presó i a treballs forçats. Martin Luther King també va ser empresonat diverses vegades. Tots ells són considerats líders que lluitaven per una societat més justa i contra unes lleis que els ho impedien amb resistència no violenta.

La versió catalana de la Wikipedia ens diu que la desobediència civil és el rebuig actiu d'una persona o grup de persones a obeir certes lleis, demandes i ordres d'un govern, o d'un poder internacional d'ocupació. La desobediència civil es defineix sovint com a no violenta i és, de vegades, equiparada a la resistència no violenta.

El nom de «desobediència civil» el devem a Henry David Thoreau que a 1849 va publicar un assaig amb aquest títol, tot i que a 1549 Étienne de La Boétie ja havia posat en qüestió l'obediència de les normes en el seu «Discurs de la servitud voluntària». I es tracta de posar la justícia per sobre les lleis i les altres normes legals. Ja hem vist que el fet que això acostumi a dur als líders d'aquests moviments a la presó no vol dir que no tinguin raó, ni que se'ls ha vençut, ni ha resolt el conflicte. Tant Rosa Parks, com Gandhi, Mandela i Luther King van aconseguir els seus objectius, tot i que Luther King i Gandhi ho van pagar amb la seva vida.

El cas de la meva terra està en aquesta fase de sotmetre al pes de la llei als líders del moviment social de desobediència civil conegut com a «el procés». Ara són 27 les persones que estan sent jutjades, i que, sens dubte, aviat seran condemnades. En aquestes xifres caldria sumar-hi aquells líders que s'han exiliat per evitar ser injustament empresonats. L'experiència demostra que el conflicte segueix i seguirà viu perquè no s'ha resolt res i que aquest encara pot durar anys, molts anys.

Una abraçada.
Desobediencia civil

Law never made men a whit more just; and, by means of their respect for it, even the well-disposed are daily made the agents of injustice. [La ley jamás hizo a los hombres un ápice más justos; y, en razón de su respeto por ella, incluso los mejor dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia.]
Henry David Thoreau, escritor, anarquista y filósofo estadounidense (1817-1862)
El 1 de diciembre de 1955, en la localidad de Montgomery (Alabama), Rosa Parks se negó a obedecer la orden de un conductor de autobús de sentarse en la parte trasera del vehículo. Rosa Parks era de raza negra y la parte delantera estaba reservada a la población blanca. Obviamente fue arrestada, juzgada y sentenciada por su conducta. Con esta acción de desobediencia civil esta activista negra inició un proceso que llevó a que sólo un año más tarde la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que la segregación racial en el sistema de autobuses era inconstitucional.

Gandhi fue arrestado el 10 de marzo de 1922, procesado por sedición y condenado a seis años de prisión. Mandela fue arrestado en 1962, acusado de conspiración para derribar el gobierno y condenado a perpetuidad de prisión y trabajos forzados. Martin Luther King también fue encarcelado varias veces. Todos ellos son considerados líderes que luchaban por una sociedad más justa y contra unas leyes que se lo impedían con resistencia no violenta.

La versión catalana de la Wikipedia nos dice que la desobediencia civil es el rechazo activo de una persona o grupo de personas a obedecer ciertas leyes, demandas y órdenes de un gobierno, o de un poder internacional de ocupación. La desobediencia civil se define a menudo como no violenta y es, a veces, equiparada a la resistencia no violenta.

El nombre de «desobediencia civil» se lo debemos a Henry David Thoreau que en 1849 publicó un ensayo con este título, aunque 1549 Étienne de La Boétie ya había puesto en cuestión la obediencia de las normas en su «Discurso de la servidumbre voluntaria». Y se trata de poner la justicia por encima las leyes y otras normas legales. Ya hemos visto que el hecho de que eso suela llevar a los líderes de esos movimientos a la prisión no significa que no tengan razón, ni que se les ha vencido, ni ha resuelto el conflicto. Tanto Rosa Parks, como Gandhi, Mandela y Luther King lograron sus objetivos, aunque Luther King y Gandhi lo pagaron con su vida.

El caso de mi tierra está en esa fase de someter al peso de la ley a los líderes del movimiento social de desobediencia civil conocido como «el procés». Ahora son 27 las personas que están siendo juzgadas, y que, sin duda, pronto serán condenadas. A esas cifras habría que sumar aquellos líderes que se han exiliado para evitar ser injustamente encarcelados. La experiencia demuestra que el conflicto sigue y seguirá vivo porque no se ha resuelto nada y que este aún puede durar años, muchos años.

Un abrazo.


dijous, 6 de juny de 2019

Cataluña de nuevo

[Entrada 272]

Cataluña de nuevo

La gente no entiende, pero hace esfuerzos para entenderse, y nosotros también los hacemos, y además simulamos que nos entendemos.
Jaume Sisa (Barcelona 1948)
Hace tiempo que no tocaba este tema. Ahora que está ya a punto el «visto para sentencia» del juicio a los líderes políticos independentistas por los hechos de setiembre y octubre de 2017 me parece que está claro que el problema sigue vivo y enquistado. No hay nada que nos de la esperanza de una pronta solución ni parece que haya ninguna voluntad de buscarla. Los que niegan el derecho de autodeterminación a los independentistas son incapaces de ofrecer nada nuevo. Y los independentistas son incapaces de forzar el dialogo imprescindible para poder llegar a algo positivo.

De vez en cuando llega a mis manos un poco de lucidez. En este caso se trata de un artículo de Xavier Diez en Diario 16 titulado Cero apellidos catalanes. La idea de este post es motivaros a leer las reflexiones de este autor que es un escritor e historiador catalán especializado en los movimientos sociales en el siglo XX. Aunque es largo creo que merece la pena ser leído si tenéis interés en comprender por donde van los tiros. En él se dicen cosas como:
Nos engañaríamos al creer que el prejuicio anticatalán es algo reciente. De hecho la represión contra Cataluña ha sido una de los elementos sobre los cuales se ha conformado la identidad española, puesto que ya se sabe que pocas cosas cohesionan tanto como un enemigo externo o interno. Pocos saben que el apelativo “polaco” tiene su origen en los primeros años de la postguerra en el que el ejército franquista, emulando a la Wehrmacht, denominaba así a sus reclutas catalanes para recordarles su condición de pueblo sometido. Las arengas anticatalanas de Quevedo tenían que ver con su espíritu antimonárquico “Son aborto monstruoso de la política, libres con señor”, es decir, que no se sometían al espíritu absolutista de la monarquía española. De hecho, una de las señas de identidad de Cataluña es su aversión al poder y tradición libertaria. Incluso el historiador Jaume Vicens Vives contabilizó hasta 11 revoluciones (el pueblo europeo más revolucionario), lo que lo hace especialmente incómodo a un régimen que proviene directamente del totalitarismo más longevo de Europa, e incapaz de deshacerse de una monarquía rancia como la que ocupa la jefatura del estado actual.
[...]
Pero sin duda, lo que muy a menudo se ha olvidado es que con sus 2,7 millones de residentes justo antes de la guerra civil, Cataluña acogió a más de 1 millón de refugiados de las áreas en las que el ejército nacional español controlaba. Un millón de refugiados que escapaban de una muerte segura o una represión que, sin exagerar, el historiador británico Paul Preston ha calificado del “holocausto español”. Muchos de ellos consiguieron exiliarse hacia el final de la guerra (440.000 es la cifra del éxodo republicano de 1939), aunque otros muchos pudieron quedarse incorporándose a una sociedad catalana hostil al franquismo.
[...]
Contrariamente a la propaganda catalanófoba y las acusaciones absurdas de supremacismo, fueron precisamente los padres andaluces, extremeños o murcianos quienes presionaron a las autoridades educativas para que la escuela hiciera del catalán la lengua vehicular. Se trataba de una estrategia social. Las familias consideraban que sus hijos debían dominar la lengua del país para obtener mayores posibilidades laborales, pero también para interactuar, en pie de igualdad, en la sociedad de acogida.
[...]
Pero también existen otros factores que generan angustia. Como creo que debería quedar claro, es catalán todo aquel que vive, trabaja (o no) en Cataluña y no le es hostil. En otras palabras, es catalán todo aquel que quiere serlo. Una Cataluña étnica es inviable. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, únicamente un 24 % de los residentes catalanes tienen los cuatro abuelos nacidos en Cataluña (y alrededor del 16% tiene “ocho apellidos catalanes”). En cambio, según las encuestas, el porcentaje de independentistas oscila, en los últimos años, entre el 45 y el 55%, que se eleva al 60% entre los nacidos en Cataluña, aunque también entre los menores de 40 años, y creciendo. Más curiosidades, el 31% de los independentistas no tienen ningún abuelo nacido en Cataluña, porcentaje que crece a medida que los encuestados se definen más de izquierdas o poseen mayor nivel formativo. Esto del nivel formativo no tiene que ver tampoco con ningún “supremacismo”, sino por el hecho que suele corresponder a personas que han tenido más contacto con la pluralidad del país. Por ello, si no fuera por la mala fe e intención de quienes pretenden desacreditar el independentismo y a los independentistas a base de considerarlos racistas o supremacistas, la identidad no tiene que ver con la genealogía, ni siquiera con el nacimiento, sino, simplemente con la voluntad. Cero apellidos catalanes, como es el caso de quien esto escribe, o como Antonio Baños, o como David Fernández, nos da suficiente libertad para ser lo que nos da la gana.
Me gustaría haber despertado en vosotros el interés por la lectura del artículo completo.

Un abrazo.


dijous, 30 de maig de 2019

Bondat --- Bondad

[Entrada 271]

Bondat

L'home neix lliure, però en tots costats està encadenat.
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), filòsof.
No fa gaire algú em va dir que "Si tothom ens comportéssim d'una forma raonable, ens estalviaríem moltes coses, començant per la policia o els tribunals." En un primer moment em va fer gràcia la ingenuïtat d'aquesta proposta. Després m'ha vingut al cap diverses vegades i ha estat motiu de reflexió. Per què no ho fem? Que fa que no ens comportem com caldria?

El primer que em ve al cap és la complexitat del comportament humà. Hi ha una branca de la ciència dedicada en aquest tema: la psicologia. He sentit definir-la com la ciència que estudia la personalitat, les relacions humanes i la seva conducta. Als diccionaris de la llengua hi afegeixen a això l'estudi del comportament animal. Es tracta d'una ciència relativament jove, ja que les arrels de la psicologia actual no van més enllà dels finals del segle XIX. Potser per això encara hi ha un debat important entre les diferents escoles i encara no s'ha assolit un consens prou ampli en les seves conclusions. I també podria ser la causa de què encara no sapiguem si realment l'ésser humà és bo o dolent per naturalesa, si és possible una societat basada amb un capteniment benintencionat o si és possible acabar amb tant desequilibri mental com el que patim, sense una manipulació o anul·lació de la nostra llibertat individual i col·lectiva, sense acabar amb la diversitat que ens fa humans. Com deia un professor de psicologia, tota psicologia és psicologia social, de fet, en la definició que he escrit es deixà ben palès, ja que hi diu que estudia les relacions humanes.

Segurament els que coneixeu bé la psicologia i els psicòlegs podeu aportar més llum en aquest tema. Jo el deixo aquí. Només l'he introduït per fer evident que el comportament de l'home és complex, i, en conseqüència, hi ha alguns comportaments que obliguen al sistema a protegir-se'n, a tenir cossos policials i sistemes judicials estructurats i regulats força cars de mantenir.

D'altra banda cal considerar l'estructura de la societat, i el que en diem el sistema, és a dir, la forma de funcionament d'aquesta societat. Simplificant una mica: la societat humana que neix amb propi ésser humà ara farà uns 300.000 anys (segons les darreres descobertes). L'home modern (mal anomenat sapiens) va començar organitzant-se en tribus nòmades de caçadors (o pescadors) / recol·lectors, formades per algunes desenes de persones, que excepcionalment (i difícilment) podien passar d'un centenar. Es creu que eren societats matriarcals i igualitàries, poc donades a la violència entre tribus (tot i que s'ha trobat restes que demostren que hi va haver algun enfrontament violent, sembla que aquesta no era la tònica general). Aquestes tribus es relacionaven entre elles per intercanviar tecnologia i mascles.

El primer canvi ve del fet que en algun moment es va prendre consciència de la importància del mascle en la reproducció, cosa que va marcar l'origen de la crisi dels matriarcats. El segon gran canvi es produeix força més tard i s'associa a l'origen del Neolític, és el sedentarisme. El final de la darrera glaciació du a una forta fertilització d'algunes regions a Euràsia, i Amèrica, això va permetre als humans abandonar el constant desplaçament a la recerca de cacera (o pesca) i vegetals a recol·lectar. El sedentarisme permet el desenvolupament de l'agricultura i la ramaderia i amb aquestes tecnologies apareixen els excedents. Vol dir que l'humà produeix més aliments i peces de vestir que no consumeix, i que, per tant, en sobren.

En un principi aquests excedents s'emmagatzemen en previsió de moments d'escassesa, però de seguida es veu que els excedents es poden intercanviar per altres béns i es comença a comerciar. A més, els excedents permeten alliberar recursos, permeten que hi hagi persones que no treballin directament en la producció d'aliments o de peces de vestir o d'abrigar. Persones que es poden dedicar a administrar els excedents, a comerciar-hi o a les diferents arts decoratives i d'entreteniment.

El sedentarisme, també és l'origen de les poblacions estables i aquestes de les ciutats, on no tothom forma part de la família, sinó que hi ha gent estranya i desconeguda. On la gent no s'autoabasteix, sinó que s'especialitza en tasques concretes i depèn dels altres per abastir-se.

Això els va dur a unes societats complexes, masclistes, on alguns espavilats es van adonar que podien abusar dels altres i viure a expenses d'ells. On s'instauren les herències, el traspàs de privilegis de pares a fills, la importància de saber qui és fill de qui, i altres normes que justifiquen les desigualtats socials. En força casos es tracta de sistemes teocràtics sostinguts per sistemes teocràtics sostinguts per unes religions adequades a cada cas, com la de l'Egipte dels faraons.

Aquestes societats es jerarquitzen i han de justificar i mantenir unes desigualtats socials que fins llavors no havien existit. Comencen a necessitar eines que fins llavors no havien calgut, com l'escriptura, primer per controlar els excedents i després per escriure lleis i codis, com el codi d'Hammurabi, ja que per controlar les desigualtats i mantenir-les van caler lleis, un control de la violència per defensar-les i uns tribunals per aplicar-les. I ja tenim l'estructura bàsica de l'estat modern el control de la riquesa (fiscalitat), de la violència (exercits i policies) i de les normes (legislació i tribunals).

Crec que he defensat més d'un cop que probablement les coses es podien haver fet millor des del principi del Neolític, que vivim en una societat força injusta i que aquesta injustícia que hem heretat dels nostres avantpassats justifica moltes de les coses que no haurien de passar i que passen. I amb això tant faig referència a la salut mental, com a la delinqüència conscient i premeditada, etc. Sens dubte ho podríem haver fet millor. A l'estat espanyol, en tenim una petita mostra del que vull dir. Només cal recordar que actualment hi ha al voltant d'un terç de la població en una situació que va de la pobresa a la més profunda misèria i als nostres polítics sembla que només els preocupi l'Ibex-35 i la sacrosanta unitat del territori... (Per si algú no ho sap o no ho recorda l'Ibex-35 és l'índex borsari de referència d'àmbit espanyol que inclou les 35 principal empreses de l'estat.)

No m'estendré més, però la qüestió segueix viva: on ha quedat la bondat?

Una abraçada.
Bondad

El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo.
No hace mucho alguien me dijo que "Si todos nos comportásemos de una forma razonable, nos ahorraríamos muchas cosas, empezando por la policía o los tribunales." En un primer momento me hizo gracia la ingenuidad de esta propuesta. Después me ha venido a la cabeza varias veces y ha sido motivo de reflexión. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué motiva que no nos comportemos como deberíamos?

Lo primero que me viene a la mente es la complejidad del comportamiento humano. Hay una rama de la ciencia dedicada a este tema: la psicología. He oído definirla como la ciencia que estudia la personalidad, las relaciones humanas y su conducta. En los diccionarios de la lengua añaden a eso el estudio del comportamiento animal. Se trata de una ciencia relativamente joven, ya que las raíces de la psicología actual no van más allá de los finales del siglo XIX. Quizá por eso todavía hay un debate importante entre las diferentes escuelas y todavía no se ha alcanzado un consenso suficientemente amplio en sus conclusiones. Y también podría ser la causa de que aún no sepamos si realmente el ser humano es bueno o malo por naturaleza, si es posible una sociedad basada en un comportamiento bienintencionado o si es posible acabar con tanto desequilibrio mental como el que padecemos, sin una manipulación o anulación de nuestra libertad individual y colectiva, sin acabar con la diversidad que nos hace humanos. Como decía un profesor de psicología, toda psicología es psicología social, de hecho, en la definición que he escrito queda muy claro, ya que dice que estudia las relaciones humanas.

Seguramente los que conocéis bien la psicología y los psicólogos podéis aportar más luz a este tema. Yo lo dejo aquí. Sólo la he introducido para dejar claro que el comportamiento del hombre es complejo, y, en consecuencia, hay algunos comportamientos que obligan al sistema a protegerse de ellos, a tener cuerpos policiales y sistemas judiciales estructurados y regulados bastante caros de mantener.

Por otro lado hay que considerar la estructura de la sociedad, y lo que llamamos el sistema, es decir, la forma de funcionamiento de esa sociedad. Simplificando un poco: la sociedad humana que nace con propio ser humano hace unos 300.000 años (según los últimos descubrimientos). El hombre moderno (mal llamado sapiens) comenzó organizándose en tribus nómadas cazadores (o pescadores) / recolectores, formadas por algunas decenas de personas, que excepcionalmente (y difícilmente) podían pasar de un centenar. Se cree que eran sociedades matriarcales e igualitarias, poco dadas a la violencia entre tribus (aunque se han encontrado restos que demuestran que hubo algún enfrentamiento violento, parece que esa no era la tónica general). Estas tribus se relacionaban entre ellas para intercambiar tecnología y machos.

El primer cambio viene de que en algún momento se tomó conciencia de la importancia del macho en la reproducción, lo cual marcó el origen de la crisis de los matriarcados. El segundo gran cambio se produce bastante más tarde y se asocia al origen del Neolítico, es el sedentarismo. El final de la última glaciación produce una gran fertilización de algunas regiones en Eurasia y América, esto permitió a los humanos abandonar el constante desplazamiento en busca de caza (o pesca) y vegetales a recolectar. El sedentarismo permite el desarrollo de la agricultura y la ganadería y con esas tecnologías aparecen los excedentes. Significa que el humano produce más alimentos y prendas de vestir de las que consume, y que, por tanto, hay de sobras.

Al principio esos excedentes se almacenan en previsión de momentos de escasez, pero enseguida se ve que los excedentes se pueden intercambiar por otros bienes y se empieza a comerciar. Además, los excedentes permiten liberar recursos, permiten que haya personas que no trabajen directamente en la producción de alimentos o prendas de vestir o de abrigo. Personas que pueden dedicarse a administrar los excedentes, a comerciar con ellos o a las diferentes artes decorativas y de entretenimiento.

El sedentarismo, también es el origen de las poblaciones estables y éstas de las ciudades, donde no todo el mundo forma parte de la familia, sino que hay gente extraña y desconocida. Donde la gente no se autoabastece, sino que se especializa en tareas concretas y depende de los demás para abastecerse.

Eso les llevó a unas sociedades complejas, machistas, donde algunos avispados dieron cuenta que podían abusar de los demás viviendo a expensas de ellos. Donde se instauran las herencias, el traspaso de privilegios de padres a hijos, la importancia de saber quien es hijo de quien, y otras desigualdades sociales. En bastantes casos son sistemas teocráticos sostenidos por unas religiones adecuadas a cada caso, como la del Egipto de los faraones.

Esas sociedades se jerarquizan y deben justificar y mantener unas desigualdades sociales que hasta entonces no habían existido. Empiezan a necesitar herramientas que hasta entonces no habían sido necesarias, como la escritura, primero para controlar los excedentes y luego para escribir leyes y códigos, como el código de Hammurabi, ya que para controlar las desigualdades y mantenerlas fueron necesarias leyes, un control de la violencia para defenderlas y unos tribunales para aplicarlas. Y ya tenemos la estructura básica del estado moderno: El control de la riqueza (fiscalidad), de la violencia (ejercidos y policías) y de las normas (legislación y tribunales).

Creo que he defendido más de una vez que probablemente las cosas se podían haber hecho mejor desde el principio del Neolítico, que vivimos en una sociedad bastante injusta y que esa injusticia que hemos heredado de nuestros antepasados justifica muchas de las cosas que no deberían pasar y que pasan. Y con ello tanto hago referencia a la salud mental, como la delincuencia consciente y premeditada, etc. Sin duda lo podríamos haber hecho mejor. En España, tenemos una pequeña muestra de lo que quiero decir. Sólo hay que recordar que actualmente hay alrededor de un tercio de la población en una situación que va de la pobreza a la más profunda miseria y a nuestros políticos parece que sólo les preocupe el Ibex-35 y la sacrosanta unidad del territorio. .. (Por si alguien no lo sabe o no lo recuerda el Ibex-35 es el índice bursátil de referencia de ámbito español que incluye las 35 principal empresas del estado.)

No me extenderé más, pero la cuestión sigue viva: ¿Donde ha quedado la bondad?

Un abrazo.


dijous, 23 de maig de 2019

Relativisme --- Relativismo

[Entrada 270]

Relativisme

El sentit comú és la col·lecció de prejudicis que un ha adquirit quan compleix divuit anys.
Albert Einstein, físic alemany (1879-1955)
Creia que el meu pensament era més aviat eclèctic, que era una amalgama opinions, tendències, etc., ja que, com a autodidacta que sóc, he anat triant les idees més pròximes al meu tarannà i a la meva manera de veure les coses amb les quals he muntat el cos del meu pensament. Sens dubte, per educació, sóc un cientista, crec en la ciència, i com ella, crec en la necessitat de les evidències per donar en alguna cosa un mínim de credibilitat. No vull obrir ara un debat sobre les mentides o falsedats que s'han fet passar evidències. Sempre he defensat el fet coral de la ciència i que tot el que és mentida o erroni s'acaba destapant tard o d'hora. El que val és que jo hi crec i això m'ha fet més proper a Aristòtil que a la dialèctica de Plató. Aquest cientisme també m'ha acostat a l'escepticisme.

Fa poc m'han fet veure la proximitat del meu pensament al relativisme filosòfic, cosa que m'acosta a Protàgores i els sofistes dels quals me'n sentia força allunyat, ja que des del meu punt de vista no tot és la percepció individual. Però en admetre el grup com un ésser viu amb personalitat, he d'admetre que el consens científic també ens du a una percepció de les coses, una percepció que no és individual, sinó grupal. És el grup qui sota unes determinades normes decideix què és i què no és cert. Sens dubte la ciència es mou per consensos inestables, ja que canvien amb cada nova troballa. Uns consensos que esdevenen imprescindibles davant la diversitat de les percepcions individuals.

La meva visió de les coses deixa ben clar que no tot és vàlid, però que cada persona, o cada grup ha establert o pot d'establir la seva visió del real, i que cada persona, cada grup, té una visió d'aquest real que en diem realitat. Estic suposant que enteneu la diferència entre aquests conceptes, que des del punt de vista de la filosofia són dues coses diferents: real i realitat.

Sens dubte creure en la ciència d'una banda i en el relativisme de l'altre pot semblar-vos contradictori, i pot ser que ho sigui. Jo no ho veig així, però admeto que l'ésser humà és ple de contradiccions i segurament jo també. De fet, ni la ciència ni el relativisme creuen en les veritats absolutes ni que l'ésser humà pugui ser completament objectiu.

Hi ha qui diu que la ciència no és més que una religió, i pot ser que sigui cert, però en tot cas serà la religió dels escèptics, ja que a la ciència, que no fa més que simplificacions del real en un intent d'entendre'l, no concep les seves veritats com a veritats absolutes. La llei de la gravetat per exemple no és més que una simplificació de la de gravitació universal i aquesta tampoc és una llei absoluta com va fer-nos veure Einstein.

A banda d'això, el relativisme, genera por, la por a la llibertat. Ja que en no haver-hi cap valor absolut cada persona o cada grup pot establir els seus i això ens pot dur al canvi continu. Una generació no té per què admetre els prejudicis, els valors o els consensos de l'anterior, ja que cada persona neix completament despullada i pot començar des del no-res, però atenció que la societat té tendència a treure's de sobre tots aquells que no accepten les normes establertes, ja que o bé els tanca a la presó o bé en un sanatori mental. I ha inventat uns sistemes educatius reglats i fortament controlats per configurar els prejudicis dels nous ciutadans.

A més, qualifiquem de reaccionari a qui s'aferra a les normes existents i es resisteix a qualsevol canvi i parlem de progrés quan parlem de canvis a formes socials noves. Encara que no sempre aquestes formes noves signifiquen progressar en positiu. I què vull dir quan dic positiu? Doncs aquí ja entrem en el món del relativisme. Per a un membre d'aquest 10% que acumula el 90% de la riquesa del planeta, el positiu és tot allò que li permeti fer créixer la seva riquesa y la seva situació de privilegi, que li permeti seguir gaudint per sempre d'aquesta vida de súper luxe i del poder. Però no són només aquests rics i poderosos qui defensa això, sinó també aquells que aspiren a ser-ho, que tenen l'esperança d'aconseguir aquesta vida de privilegi, luxe i poder.

Per a mi en canvi això és un progrés en negatiu, jo lluito per la llibertat, la igualtat i l'equitat. És a dir, per una societat igualitària, sense privilegis permanents, sense rics i pobres on es comparteixi la riquesa existent. La qual cosa no vol dir que hàgim de ser tots idèntics, perquè crec en la diversitat, però amb els mateixos drets i amb les mateixes oportunitats. Una societat sense fronteres, però en la qual els grups diferencials siguin una realitat, una societat sense etiquetes, però amb diferències de costums, creences, ideologies, etc. Perquè cadascú té la seva realitat i no la pot imposar a ningú altre...

Per tant, el progrés positiu tampoc és una cosa absoluta i per això, mal que els pesi a qui no ho vol acceptar (òbviament parlo dels ultraliberals), hi ha dretes i esquerres. El mal és que al meu país li ha tocat la dreta més casposa i reaccionària del món (que es fa dir de centre), tot i que ens intenten enganyar presentant-se a si mateixos com una opció de progrés i titllen de nazis o de bolxevics a tot aquell que gosi oposar-se a les seves idees, quan si hi ha nazis i totalitaris en aquest país són aquells que propugnen que ompliran les cunetes amb els cadàvers dels independentistes... Però això és un altre tema. Un tema que no té a veure amb el meu relativisme, sinó amb la política del real.

Tornant al tema. El relativisme, per acabar-ho d'adobar, és contrari a l'autoritat i acaba duent al pensament anarquista, àcrata. Per això les grans institucions jeràrquiques, les grans religions, totes elles dogmàtiques, estan frontalment en contra d'aquesta mena d'idees que posen a l'home com a mesura de la realitat.
Quan es té la visió que el pensament és lliure i que hi ha poques evidències que el condicionin, ens situem en un buit que causa terror. I aquest horror vacui el fa difícil d'acceptar.

El tema dóna molt més de si, però de moment el deixaré així. Si s'escau, ja continuarem un altre dia.

Una abraçada.
Relativismo

El sentido común es la colección de prejuicios que uno ha adquirido cuando cumple dieciocho años.
Albert Einstein, físico alemán (1879-1955)
Creía que mi pensamiento era más bien ecléctico, que era una amalgama opiniones, tendencias, etc., ya que, como autodidacta que soy, he ido eligiendo las ideas más cercanas a mi talante y en mi manera de ver las cosas con las que he montado el cuerpo de mi pensamiento. Sin duda, por educación, soy un cientifista, creo en la ciencia, y como ella, creo en la necesidad de las evidencias para dar a algo un mínimo de credibilidad. No quiero abrir ahora un debate sobre las mentiras o falsedades que se han hecho pasar evidencias. Siempre he defendido el hecho coral de la ciencia y que todo lo que es mentira o erróneo se acaba destapando tarde o temprano. Lo que vale es que yo creo en ello y eso me ha situado más cerca de Aristóteles que de la dialéctica de Platón. Este cientifismo también me ha acercado al escepticismo.

Hace poco me han hecho ver la proximidad de mi pensamiento al relativismo filosófico, lo que me acerca a Protágoras y los sofistas de los que me sentía bastante alejado, ya que desde mi punto de vista no todo es la percepción individual. Pero en admitir el grupo como un ser vivo con personalidad, tengo que admitir que el consenso científico también nos lleva a una percepción de las cosas, una percepción que no es individual, sino grupal. Es el grupo que bajo unas determinadas normas decide qué es y qué no es cierto. Sin duda la ciencia se mueve por consensos inestables, ya que cambian con cada nuevo hallazgo. Unos consensos que se convierten en imprescindibles ante la diversidad de las percepciones individuales.

Mi visión de las cosas deja bien claro que no todo es válido, pero que cada persona, o cada grupo ha establecido o puede establecer su visión del real, y que cada persona, cada grupo, tiene una visión de este real que llamamos realidad. Estoy suponiendo que entendéis la diferencia entre esos conceptos, que desde el punto de vista de la filosofía son dos cosas diferentes: Real y realidad.

Sin duda creer en la ciencia por un lado y en el relativismo del otro puede pareceros contradictorio, y puede que lo sea. Yo no lo veo así, pero admito que el ser humano está lleno de contradicciones y seguramente yo también. De hecho, ni la ciencia ni el relativismo creen en las verdades absolutas ni que el ser humano pueda ser completamente objetivo.

Hay quien dice que la ciencia no es más que una religión, y puede que sea cierto, pero en todo caso será la religión de los escépticos, ya que a la ciencia, que no hace más que simplificaciones del real en un intento de entenderlo, no concibe sus verdades como verdades absolutas. La ley de la gravedad por ejemplo no es más que una simplificación de la de gravitación universal y esta tampoco es una ley absoluta como no hizo ver Einstein.

Aparte de esto, el relativismo, genera miedo, el miedo a la libertad. Ya que al no haber ningún valor absoluto cada persona o cada grupo puede establecer los suyos y eso nos puede llevar al cambio continuo. Una generación no tiene por qué admitir los prejuicios, los valores o los consensos de la anterior, ya que cada persona nace completamente desnuda y puede empezar desde la nada, pero atención que la sociedad tiene tendencia a quitarse de encima todos aquellos que no aceptan las normas establecidas, ya que o bien los encierra en la cárcel o bien en un sanatorio mental. Y ha inventado unos sistemas educativos reglados y fuertemente controlados para configurar los prejuicios de los nuevos ciudadanos.

Además, calificamos de reaccionario al que se aferra a las normas existentes y se resiste a cualquier cambio y hablamos de progreso cuando hablamos de cambios a formas sociales nuevas. Aunque no siempre esas formas nuevas significan progresar en positivo. ¿Y qué quiero decir cuando digo positivo? Pues aquí ya entramos en el mundo del relativismo. Para un miembro de ese 10% que acumula el 90% de la riqueza del planeta, lo positivo es todo lo que le permita hacer crecer su riqueza y su situación de privilegio, que le permita seguir disfrutando para siempre de esa vida de súperlujo y del poder. Pero no son sólo esos ricos y poderosos los que defiende eso, sino también aquellos que aspiran a serlo, que tienen la esperanza de conseguir esta vida de privilegio, lujo y poder.

Para mí en cambio eso es un progreso en negativo, yo lucho por la libertad, la igualdad y la equidad. Es decir, por una sociedad igualitaria, sin privilegios permanentes, sin ricos y pobres donde se comparta la riqueza existente. Lo cual no quiere decir que tengamos que ser todos idénticos, porque creo en la diversidad, pero con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Una sociedad sin fronteras, pero en la que los grupos diferenciales sean una realidad, una sociedad sin etiquetas, pero con diferencias de costumbres, creencias, ideologías, etc. Porque cada uno tiene su realidad y no la puede imponer a nadie...

Por tanto, el progreso positivo tampoco es algo absoluto y por ello, aunque les pese a quien no lo quiere aceptar (obviamente hablo de los ultraliberales), hay derechas e izquierdas. Lo malo es que en mi país le ha tocado la derecha más casposa y reaccionaria del mundo (que se hace llamar de centro), aunque nos intentan engañar presentándose a sí mismos como una opción de progreso y tachan de nazis o de bolcheviques a todo aquel que ose oponerse a sus ideas, cuando si hay nazis y totalitarios en este país son aquellos que propugnan que llenarán las cunetas con los cadáveres de los independentistas... Pero eso es otro tema. Un tema que no tiene que ver con mi relativismo, sino con la política del real.

Volviendo al tema. El relativismo, por si fuera poco, es contrario a la autoridad y acaba llevando al pensamiento anarquista, ácrata. Por eso las grandes instituciones jerárquicas, las grandes religiones, todas ellas dogmáticas, están frontalmente en contra de este tipo de ideas que ponen al hombre como medida de la realidad.
Cuando se tiene la visión de que el pensamiento es libre y que hay pocas evidencias que lo condicionen, nos situamos en un vacío que causa terror. Y este horror vacui lo hace difícil de aceptar.

El tema da mucho más de si, pero de momento lo dejaré así. En su caso, ya continuaremos otro día.

Un abrazo.


dijous, 16 de maig de 2019

L'ocàs, un epíleg --- El ocaso, un epílogo

L'ocàs, un epíleg --- El ocaso, un epílogo

[Entrada 269]

L'ocàs, un epíleg

Potser algun dia, per qüestions de la vida (que cruel vida seria), ens separem físicament, i potser mai més podrem veure'ns o estar junts. Llavors, hauria d'escriure la nostra història, i per tant, un epíleg.
Carlos Acosta, fragment de "Vivieron como nadie... juntos, fueron irrepetibles." [publicat a: http://www.pensamientos.com.mx/epilogo.htm]
No tinc molt clar en quin moment de la nostra relació vam decidir escriure'n la història. El situo entre el nostre viatge a Nova York i el viatge a la Costa d'Atzur, però no puc concretar més. Del que n'estic segur és que estàvem en un moment àlgid, un d'aquells en què hi ha eufòria. Vam establir que cadascú n'escriuria una part, la seva versió de com ho havia viscut. Jo en vaig escriure un bon bocí, potser vuit o deu planes, ell, en Lore, també s'hi va posar. Un dia em va ensenyar un text que devia ocupar com a molt una plana on explicava com s'havia acomiadat de sa mare quan va venir per primer cop. Recordo que narrava com tots dos, ell i sa mare ploraven.

Ignoro que se n'ha fet d'aquelles planes que vaig escriure llavors, però crec que encara que tard, he completat el que m'havia compromès a fer: explicar la meva versió. No crec que ell l'arribi a llegir mai ni que en mai faci la seva part. Clar que jo li havia promès ajudar-lo corregint els textos que fes i això em temo que no hi serem a temps. No sé quanta vida em queda, però no en tinc gaires expectatives. Ja m'he fet gran i estic delicat, em prenc un disbarat de pastilles cada dia. Suposo que als meus 87 anys no puc esperar que això duri gaire més.

M'ha costat anys, més de vint, arribar a ser capaç d'escriure tot això sense que em fes mal. De fet, encara que he estat capaç d'escriure la nostra història fins al final, algunes coses han reviscut sentiments i emocions que havia oblidat i m'he adonat que vaig passar èpoques ben maques amb ell.

Us he explicat el que en recordo. No sé si he estat capaç d'explicar-me bé, d'explicar-vos-ho d'una forma ordenada i coherent. Si he estat prou clar i amè. Ni tan sols sé si el que us he explicat és veritat perquè sé que la memòria és molt traïdora i fa que els records s'adaptin en allò que som capaços d'acceptar, ja que la realitat de vegades ens resulta inacceptable.

El meu somni era poder contrastar aquesta versió dels fets amb la d'en Lore, però malgrat el meu desig de morir als seus braços, d'estar amb ell tot el que em quedava de vida, fa prou anys que no en res i així, resulta difícil obtenir la seva opinió, els seus comentaris i, encara menys, la seva versió. També sé que això d'aconseguir la seva versió té el risc més que evident de descobrir coses que no puc ni imaginar, ja que ignoro les coses que m'amagava, si és que n'hi havia, i també ignoro fins a quin punt l'afectaven els fets que he intentat explicar. El meu comportament, el que li deia...

Sé que llegint aquest text ens heu estat jutjant, tant a mi i com a ell, resulta inevitable. Només em penedeixo de no haver sabut conquerir-lo i fer-lo meu per a tota la vida, no em penedeixo de res més. Tot ho he fet creient obrar correctament.

Aquest va ser el meu l'ocàs, el crepuscle de la meva vida amorosa i eròtic-sexual. Després d'ell no hi ha hagut ningú, ni home ni dona, que hagi sabut fer-me sentir la plenitud que vaig gaudir amb ell. Aquest va ser l'últim amor de la meva vida, el darrer cop que em vaig enamorar, i crec que també ha estat el més autèntic i el més pletòric, però tot a la vida té un final, fins i tot la vida mateixa.

Gràcies per haver tingut la paciència de llegir la meva història. Confesso que encara l'enyoro cada dia.

I per acabar, una forta abraçada,

Jordi.

――Fi d'aquesta narració, una abraçada.――
El ocaso, un epílogo

Tal vez algún día, por cuestiones de la vida (que cruel vida seria), nos separemos físicamente, y tal vez nunca mas podamos vernos o estar juntos. Entonces, habría que escribir nuestra historia, y por tanto, un epilogo.
Carlos Acosta, fragmento de "Vivieron como nadie... juntos, fueron irrepetibles." [publicat a: http://www.pensamientos.com.mx/epilogo.htm]
No tengo muy claro en qué momento de nuestra relación decidimos escribir la historia. Lo sitúo entre nuestro viaja a Nueva York el viaje a la Costa Azur, pero no puedo concretar más. De lo que estoy seguro es que estábamos en un momento álgido, uno de esos en los que hay euforia. Establecimos que cada uno escribiría una parte, su versión de cómo lo había vivido. Yo escribí un buen trozo, quizá ocho o diez páginas, él, Lore, también se puso a escribir. Un día me enseñó un texto que debía ocupar como mucho una página donde contaba como se había despedido de su madre cuando vino por primera vez. Recuerdo que narraba como ambos, él y su madre lloraban.

Ignoro que se ha hecho de aquellas páginas que escribí entonces, pero creo que aunque tarde, he completado lo que me había comprometido a hacer: Contar mi versión. No creo que él la llegue a leer nunca ni que nuca escriba su parte. Claro que yo le había prometido ayudarle corrigiendo los textos que escribiera y me temo que a eso no llegaremos a tiempo. No sé cuánta vida me queda, pero no tengo muchas expectativas. Ya me he hecho mayor y estoy delicado, me tomo una exageración de pastillas cada día. Supongo que a mis 87 años no puedo esperar que esto dure mucho más

Me ha costado años, más de veinte, llegar a ser capaz de escribir todo esto sin que me hiciera daño. De hecho, aunque he sido capaz de escribir nuestra historia hasta el final, algunas cosas han revivido sentimientos y emociones que había olvidado y me he dado cuenta de que pasé épocas muy bellas con él.

Os he contado lo que recuerdo. No sé si he sido capaz de explicarme bien, de contároslo de una forma ordenada y coherente. Si he sido bastante claro y ameno. Ni siquiera sé si lo que os he contado es verdad porque sé que la memoria es muy traidora y hace que los recuerdos se adapten a lo que somos capaces de aceptar, ya que la realidad a veces nos resulta inaceptable.

Mi sueño era poder contrastar esta versión de los hechos con la de Lore, pero a pesar de mi deseo de morir en sus brazos, de estar con él todo lo que me quedaba de vida, hace bastantes años que no nada de él y así, resulta difícil obtener su opinión, sus comentarios y, menos aún, su versión. También sé que eso de conseguir su versión tiene el riesgo más que evidente de descubrir cosas que no puedo ni imaginar, ya que ignoro las cosas que me escondía, si es que las había, y también ignoro hasta qué punto le afectaban los hechos que he intentado narrar. Mi comportamiento, lo que le decía...

Sé que leyendo ese texto nos habéis estado juzgando, tanto a mí y como él, resulta inevitable. Sólo me arrepiento de no haber sabido conquistarlo y hacerlo mío para toda la vida, no me arrepiento de nada más. Todo lo he hecho creyendo obrar correctamente.

Este fue mi el ocaso, el crepúsculo de mi vida amorosa y erótico-sexual. Después de él no ha habido nadie, ni hombre ni mujer, que haya sabido hacerme sentir la plenitud que disfruté con él. Este fue el último amor de mi vida, la última vez que me enamoré, y creo que también ha sido el más auténtico y el más pletórico, pero todo en la vida tiene un final, incluso la vida misma.

Gracias por haber tenido la paciencia de leer mi historia. Confieso que aún le añoro cada día.

Y para terminar, un fuerte abrazo,

Jordi.

――Fin de esta narración, un abrazo.――


dijous, 9 de maig de 2019

L'ocàs (25) --- El ocaso (25)

[Entrada 268]

L'ocàs (25)

Un vaixell que torna d'una travessia és un vaixell diferent del que era quan va salpar. També les veritats viatgen pel meu cap i per la meva vida. Per fer sobreviure aquestes veritats a vegades he de posar-les en dubte i fer-les canviar.
Henning Mankell, escriptor i dramaturg suec (1948-2015)
Sens dubte hi ha coses que no he contat en aquest relat. Pot ser que algunes no siguin rellevants, d'altres sens dubte han quedat a l'oblit i un parell d'elles, que em semblen prou rellevants, m'han vingut al cap quan ja el donava per acabat, així que les afegiré mal que sigui aquí, al final i fora de lloc.

La primera vegada que vaig trucar a en Lore a Cuba va ser durant el seu primer viatge que he comentat que va ser després que haguéssim formalitzat la nostra parella. Havia marxat a primers de novembre i jo el trobava a faltar. De totes maneres vaig deixar passar dues setmanes. Ell m'havia donat el número tal com l'havia de marcar des d'aquí. El vaig marcar esperant que em contestés ell o fos a prop, però em va contestar sa mare. No ens enteníem, llavors li va passar el telèfon la seva filla, és a dir, la germana d'en Lore, que sabia una mica de castellà. Ella em va donar un altre número. Vaig donar les gràcies i vaig marcar el nou número. Aquest cop s'hi va posar ell.

―Lore?

Sí, soy yo, Jordi.

¡Qué suerte!

En Lore va estar ben estrany tota la conversa. No va donar cap mostra d'alegria de sentir-me. Em va fer contar-li amb pèls i senyals que havia passat amb la trucada a sa mare. Estava fred i distant. Vaig pensar que s'acabava de llevar i que estava mig adormit com sempre a primera hora del matí.

Dos dies després va enviar-me un correu electrònic lamentable on em fotia una esbroncada perquè deia que jo havia dit ¡Qué fuerte! i va fer tot un discurs sobre el meu aparent lament, quan simplement era un malentès. Li vaig explicar el seu error, però temps després, potser havia passat un any, em va confessar que no m'havia cregut. Va ser una ensopegada més a la llista de la nostra relació, malgrat que fos només una petita xorrada.

L'altra cosa que no he dit és que jo sabia de les pors d'en Lore enfront de l'enamorament, ja que una de les primeres coses que em va explicar sobre la seva vida privada, un cop declarat el nostre amor, va ser la seva única experiència amorosa prèvia en aquesta. No puc recordar exactament quan va ser que em va dir que a la seva vida només hi havia hagut un amor abans d'això nostre. Que aquell va ser per a ell una follia com tots els amors adolescents.

En Lore tenia uns quinze anys quan això va començar, el seu cosí rondava els 18. Es veien per follar. Es veu que el cosí era una màquina i era capaç d'ejacular dues i tres vegades sense treure-la. En Lore confessa que era esgotador, però n'estava bojament enamorat i només desitjava estar amb ell. ―Me utilizaba― deia.

Em va dir que el feia esperar hores i hores, i que de vegades ni tan sols apareixia i que quan estaven junts follaven i poca cosa més. No recordo molt bé la raó de la ruptura, tot i que crec que tenia a veure amb què el xicot, el seu cosí, es volia casar i tenir família i em sembla que va començar a tenir una xicota i que per això va trencar amb ell. Evidentment li va trencar el cor. La ferida va ser tan profunda que no volia enamorar-se mai més. No volia tornar a passar aquell dolor. Sempre he cregut que per aquesta mateixa raó no es va acabar d'enamorar mai de mi, o es va retenir a fer-ho. ―¿Por eso te viniste a Barcelona?― li vaig preguntar. ―Fue una de las razones por las que vine― em va respondre.

En Lore va venir a Barcelona amb una mà al davant i l'altra al darrere, sense feina ni padrins, amb quatre estalvis quan tenia 22 anys. A la seva terra natal havia començat a estudiar dret (advocacia) i ho va deixar tot per venir.

Quan va tornar del seu primer viatge em va explicar que el seu cosí havia anat a un sopar familiar a casa seva i que ell no havia sentit res, que havia estat parlant-hi i que l'altre tampoc va mostrar gens d'interès especial per ell, per reprendre la relació. ―Está casado y barrigudo― em va dir amb cara de fàstic.

Quan vam decidir formar parella em va dir que l'hauria d'ajudar perquè no tenia experiència en aquestes coses, que mai havia tingut una parella, que l'experiència amb el seu cosí havia estat de tot menys una parella en un sentit estricte. Jo li vaig dir que no es preocupés que segur que ho faria bé. Passat el temps, un dia, després follar en aquell meublé al qual anàvem abans de tenir l'apartament, em va preguntar ―¿Cómo vamos?― sens dubte es referia a la nostra relació de parella i jo vaig respondre ―Mal―, però vaig ser incapaç de dir-li el que sentia, de dir-li que trobava a faltar entrega per part seva, que jo tenia un dèficit d'estimació i que ell no l'estava omplint. Possiblement no vaig ser capaç de fer-ho perquè llavors jo tampoc ho sabia. Encara ho ignorava.

.../...

Una abraçada.
El ocaso (25)

Un barco que vuelve de una travesía es un barco diferente del que era cuando zarpó. También las verdades viajan por mi mente y por mi vida. Para hacer sobrevivir estas verdades a veces tengo que ponerlas en entredicho y hacerlas cambiar.
Henning Mankell, escritor y dramaturgo sueco (1948-2015)
Sin duda hay cosas que no he contado en este relato. Puede que algunas no sean relevantes, otras sin duda han quedado en el olvido y un par de ellas, que me parecen bastante relevantes, me han venido a la cabeza cuando ya lo daba por acabado, así que voy a añadirlas aunque sea aquí, al final y fuera de lugar.

La primera vez que llamé a Lore a Cuba fue durante su primer viaje que ya he comentado que fue después de que hubiéramos formalizado nuestra pareja. Se había ido a primeros de noviembre y yo le echaba de menos. De todos modos dejé pasar dos semanas. Él me había dado el número tal como lo tenía que marcar desde aquí. Lo marque esperando que contestara él o estuviera cerca, pero me contestó su madre. No nos entendíamos, entonces le pasó el teléfono a su hija, es decir, la hermana de Lore, que sabía un poco de castellano. Ella me dio otro número. Di las gracias y marqué el nuevo número. Esta vez respondió él.

―Lore?

Sí, soy yo, Jordi.

¡Qué suerte!

Lore estuvo muy extraño en esa conversación. No dio ninguna muestra de alegría de oírme. Me hizo contarle con pelos y señales lo que había pasado con la llamada a su madre. Estaba frío y distante. Pensé que se acababa de levantar y que estaba medio dormido como siempre a primera hora de la mañana.

Dos días después me mandó un correo electrónico lamentable, donde me metía bronca porque decía que yo había dicho ¡Qué fuerte! y montó todo un discurso sobre mi aparente lamento, cuando simplemente era un malentendido. Le expliqué su error, pero tiempo después, tal vez había pasado un año, me confesó que no me había creído. Fue un tropiezo más en la lista de nuestra relación, aunque fuera sólo una pequeña chorrada.

La otra cosa que no he dicho es que yo sabía de los miedos de en Lore frente al enamoramiento, ya que una de las primeras cosas que me contó sobre su vida privada, una vez declarado nuestro amor, fue su única experiencia amorosa previa a esta. No puedo recordar exactamente cuando fue que me dijo que en su vida sólo había habido un amor antes de eso nuestro. Que aquel fue para él una locura como todo amor adolescente.

Lore tenía unos quince años cuando esto se inició, su primo rondaba los 18. Se veían para follar. Parece que el primo era una máquina y era capaz de eyacular dos y tres veces sin sacarla. En Lore confiesa que era agotador, pero estaba locamente enamorado y sólo deseaba estar con él. ―Me utilizaba― decía.

Me dijo que lo hacía esperar horas y horas, y que a veces ni siquiera aparecía y que cuando estaban juntos follaban y poco más. No recuerdo muy bien la razón de la ruptura, aunque creo que tenía que ver con que el muchacho, su primo, se quería casar y tener familia y me parece que comenzó a tener una novia y que por eso rompió con él. Evidentemente le rompió el corazón. La herida fue tan profunda que no quería enamorarse nunca más. No quería volver a pasar ese dolor. Siempre he creído que por esta misma razón no se acabó de enamorar nunca de mí, o se retuvo a hacerlo. ―¿Por eso te viniste a Barcelona?― le pregunté. ―Fue una de las razones por las que vine― me respondió.

Lore vino a Barcelona con una mano delante y otra atrás, sin trabajo ni padrinos, con cuatro ahorros cuando tenía 22 años. En su tierra natal había empezado a estudiar derecho (abogacía) y lo dejó todo para venir.

Cuando regresó de su primer viaje me explicó que su primo había ido a una cena familiar a su casa y que él no había sentido nada, que habían estado hablando con él y que el otro tampoco mostró ningún interés especial por él, por retomar la relación. ―Está casado y barrigudo― me dijo con cara de asco.

Cuando decidimos formar pareja me dijo que tendría que ayudar porque no tenía experiencia en estas cosas, que nunca había tenido una pareja, que la experiencia con su primo había sido de todo menos una pareja en un sentido estricto. Yo le dije que no se preocupara que seguro que lo haría bien. Pasado el tiempo, un día, después de follar en aquel mueblé al que íbamos antes de tener el apartamento, me preguntó ―¿Cómo vamos?― sin duda se refería a nuestra relación de pareja y yo respondí ―Mal―, pero fui incapaz de contarle lo que sentía, de decirle que echaba de menos entrega por su parte, que yo tenía un déficit de cariño y que él no lo estaba llenando. Posiblemente no fui capaz de hacerlo porque entonces yo tampoco lo sabía. Aún lo ignoraba.

.../...

Un abrazo.