Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 15 de novembre de 2018

A tall de diari: misèria --- A modo de diario: Miseria

[Entrada 243]

A tall de diari: misèria

«L’infern és buit, i tots els dimonis són aquí»
William Shakespeare (1564-1616)
Acabo de llegir un article que intenta fer una anàlisi del comportament de l'estat amb qui volem la independència d'aquesta terra, especialment des del primer d'octubre del 2017. En aquest article es parla de maldat i això ha fet que em preguntés de nou, què és la maldat?

Sens dubte el concepte de maldat té una estreta relació amb el concepte de mal. I aquests conceptes, el del bé i del mal, són, i han estat, un dels grans debats de la filosofia. Dic «són» perquè crec que encara no hi ha un consens clar sobre aquest tema. En molts casos se'ls dóna sentit en relació a unes creences religioses que condicionen la moralitat o ètica dels actes humans. Segurament ens posaríem aviat d'acord a afirmar que l'holocaust perpetrat pels nazis abans i durant la Segona Guerra Mundial fou un acte de maldat. Però per a mi fomentar o, fins i tot, tolerar la misèria és maldat, per no dir, la maldat que comporta voler fer creure que aquesta és un mal necessari o inevitable. I això posa en evidència que encara no tenim clar que és la maldat, que està clar que no estem d'acord en aquest concepte.

Hi ha diverses circumstàncies que fan que cada dia camini més per Barcelona, malgrat la pol·lució ambiental. En aquestes caminades he vist que hi torna a haver barraques, habitatges fets amb els materials més innobles, a llocs impensables, com ara la part posterior del Registre de la Propietat de la ciutat que està en un dels barris més elegants de la capital catalana, com ho és la Vila Olímpica. Les barraques són un símptoma de misèria i tornar-ne a veure quan havien pràcticament desaparegut (feia anys que no en veia aquí) no és més que un símptoma més de com està creixent la misèria en aquesta capital. I, segons ens diuen, en aquesta terra és on més està creixent l'economia de tot l'estat espanyol. Què deu passar a la resta de l'Estat?

Com s'explica que la misèria creixi al mateix temps que l'economia es recupera? No és maldat?

Una abraçada.
A modo de diario: Miseria

«El infierno está vacío, y todos los demonios están aquí»
William Shakespeare (1564-1616)
Acabo de leer un artículo que intenta análizar el comportamiento del Estado con los que queremos la independencia de esta tierra, especialmente desde el primero de octubre de 2017. En ese artículo se habla de maldad y eso me ha llevado a preguntarme de nuevo, ¿que es la maldad?

Sin duda el concepto de maldad tiene una estrecha relación con el concepto de mal. Y esos conceptos, el del bien y del mal, son, y han sido, uno de los grandes debates de la filosofía. Digo «son» porque creo que todavía no hay un consenso claro sobre este tema. En muchos casos se les da sentido en relación a unas creencias religiosas que condicionan la moralidad o ética de los actos humanos. Seguramente nos pondríamos pronto de acuerdo al afirmar que el holocausto perpetrado por los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial fue un acto de maldad. Pero para mí fomentar o, incluso, tolerar la miseria es maldad, por no decir, la maldad que conlleva querer hacer creer que ésta es un mal necesario o inevitable. Y eso pone en evidencia que aún no tenemos claro que es la maldad, que está claro que no estamos de acuerdo en este concepto.

Hay varias circunstancias que hacen que cada día ande más por Barcelona, a pesar de la polución ambiental. En esas caminatas he visto que vuelve a haber barracas, viviendas hechas con los materiales más innobles, en lugares impensables, como la parte posterior del Registro de la Propiedad de la ciudad que está en uno de los barrios más elegantes de la capital catalana, como lo es la Villa Olímpica. Las barracas son un síntoma de miseria y volver a verlas cuando habían prácticamente desaparecido (hacía años que no veía barracas aquí) no es más que un síntoma más de cómo está creciendo la miseria en esta capital. Y, según nos dicen, en esta tierra es donde más está creciendo la economía de todo el estado español. ¿Qué debe pasar al resto del Estado?

¿Cómo se explica que la miseria crezca al mismo tiempo que la economía se recupera? ¿No es maldad?

Un abrazo.


divendres, 9 de novembre de 2018

A tall de diari: Harris Dickinson --- A modo de diario: Harris Dickinson

[Entrada 242]

A tall de diari: Harris Dickinson

De fet, ningú no en té, de ganes que el molestin, tots arrosseguem la nostra història i una de les lleis que s'aprenen és que qui té més coses per contar és qui menys ganes té de fer-ho.
Francesc Serés (1972)
Al 1973 l'APA (American Psychological Association) donava el primer pas perquè l'homosexualitat deixés de ser considerada una malaltia mental, però no va ser fins al 1990 que la OMS la va treure de la Classificació internacional de malalties. Potser per això el cinema de certa qualitat sobre aquests temes li hagi costat de sorgir. Malgrat això hi ha petites joies anteriors en aquesta dates com Una giornata particolare (1977) o Querelle (1982). Des de 1990 cap aquí la producció LGBT de qualitat ha crescut força i poc a poc ha anat perdent singularitat per començar a ser un tema habitual, fins i tot a les sèries de televisió.

Tot i això hi ha títols que van passar discretament per les pantalles i que a mi en canvi em vam impactar força. Per esmentar-ne uns quants faré una petita llista que no pretén ser completa, només uns quants exemples que és possible que ni tan sols us sonin: Le fate ignoranti (2001), No se lo digas a nadie (1998), Get Real (1998), A Single Man (2009) (que sempre em recordarà al meu darrer amor), o Weekend (2011). Evidentment, també hi ha hagut grans èxits comercials com Philadelphia (1993) o Brokeback Mountain (2005). I no vull deixar d'esmentar Call Me by Your Name (2017) que ha estat, almenys per a mi, la darrera gran pel·lícula LGBT que s'ha projectat a les nostres pantalles.

Tot això només és un preàmbul per parlar d'una pel·lícula que acabo de veure en un d'aquests canals de televisió de pagament. Potser no es tracti d'una gran obra, almenys jo no n'havia sentit parlar, i podria ser que encara no hagués estat estrenada al meu país, malgrat que té alguns premis com el de millor director de drama al festival de Sundance del 2017. Parlo de Beach Rats (2017). És una obra que m'ha semblat força actual i se m'ha fet ben propera, malgrat que les meves experiències i les del protagonista, Frankie (Harris Dickinson), siguin distants en la forma, però no tant en el fons. Potser per això darrer em vaig fixar en el seu protagonista.

La pel·licula narra la lluita d'un adolescent amb la seva sexualitat en un entorn humil de Brooklyn. Frankie forma part d'un grup de quatre nois desvagats que es mouen al voltant del passeig marítim de Coney Island. Un món de cigarrets electrònics i marihuana. Ell experimenta, a més, amb medicaments i intenta situar la seva sexualitat entre les noies i els homes madurs.

Harris Dickinson té a l'actualitat 22 anys, vol dir que en tenia un o dos menys quan va filmar Beach Rats. La seva interpretació del paper de Frankie em sembla completament convincent i ha rebut diversos reconeixements. La Wikipedia explica que aquest noi és un actor, escriptor i cineasta anglès que als disset anys, va abandonar l'escola, on tractava d'estudiar cinema i teatre, i va optar per una carrera als Marines Reials (UK) abans de ser convençut de tornar al teatre pel seu professor a la RAW Academy de Londres. A més a més, aquest noi està ben bo.

Evidentment està començant la seva carrera, però crec que se li pot augurar un bon futur.

Una abraçada.
A modo de diario: Harris Dickinson

De hecho, nadie tiene, de ganas de que le molesten, todos arrastramos nuestra historia y una de las leyes que se aprenden es que quien tiene más cosas para contar es quien menos ganas tiene de hacerlo.
Francesc Serés (1972)
En 1973 la APA (American Psychological Association) daba el primer paso para que la homosexualidad dejara de ser considerada una enfermedad mental, pero no fue hasta 1990 que la OMS la sacó de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Quizá por eso el cine de cierta calidad sobre estos temas le haya costado de surgir. A pesar de ello hay pequeñas joyas anteriores en esta fechas como Una giornata particolare (1977) o Querelle (1982). Desde 1990 a esta parte la producción LGBT de calidad ha crecido bastante y poco a poco ha ido perdiendo singularidad para empezar a ser un tema habitual incluso en las series de televisión.

Sin embargo hay títulos que pasaron discretamente por las pantallas y que a mí en cambio me impactaron bastante. Por citar unos cuantos haré una pequeña lista que no pretende ser completa, sólo unos cuantos ejemplos que es posible que ni siquiera os suenen: Le fate ignoranti (2001), No se lo digas a nadie (1998), Get Real (1998), A Single Man (2009) (que siempre me recordará a mi último amor), o Weekend (2011). Evidentemente, también ha habido grandes éxitos comerciales como Philadelphia (1993) o Brokeback Mountain (2005). Y no quiero dejar de mencionar Call Me by Your Name (2017) que ha sido, al menos para mí, la última gran película LGBT que se ha proyectado en nuestras panatallas.

Eso sólo es un preámbulo para hablar de una película que acabo de ver en uno de esos canales de televisión de pago. Quizá no se trate de una gran obra, al menos yo no había oído hablar de ella, y podría ser que todavía no hubiera sido estrenada en mi país, a pesar de que tiene algunos premios como el de mejor director de drama en el festival de Sundance de 2017. Hablo de Beach Rats (2017). Es una obra que me ha parecido bastante actual y que me ha resultado muy cercana, a pesar de que mis experiencias y las del protagonista, Frankie (Harris Dickinson), sean distantes en la forma, pero no tanto en el fondo. Quizá por eso último me fijé en su protagonista.

La película narra la lucha de un adolescente con su sexualidad en un entorno humilde de Brooklyn. Frankie forma parte de un grupo de cuatro chicos ociosos que se mueven alrededor del paseo marítimo de Coney Island. Un mundo de cigarrillos electrónicos y marihuana. Él experimenta, además, con medicamentos e intenta situar su sexualidad entre las chicas y los hombres maduros.

Harris Dickinson tiene en la actualidad 22 años, significa que tenía uno o dos menos cuando filmó Beach Rats. Su interpretación del papel de Frankie me ha parecido completamente convincente y ha recibido varios reconocimientos. La Wikipedia explica que ese chico es un actor, escritor y cineasta inglés que a los diecisiete años, abandonó la escuela donde trataba de estudiar cine y teatro, y optó por una carrera en los Marines Reales (UK) antes de ser convencido de volver al teatro por su profesor en la RAW Academy de Londres. Además, este chico está (o estaba) muy bueno.

Evidentemente está empezando su carrera, pero creo que se le puede augurar un buen futuro.

Un abrazo.


dijous, 1 de novembre de 2018

Demagògies? --- ¿Demagogias?

[Entrada 241]

Demagògies?

És la trista metàfora dels polítics. Volen fer creure als seus electors que són ells els qui produeixen els fruits quan és la societat civil la qui els produeix amb el seu treball quotidià.
Joan Pons (Ferreries, Menorca 1960)
Avui us proposo la lectura d’aquest text (que hi ha al final en castellà) sobre la situació política espanyola que he rebut fa pocs dies. Per a mi és d’autor anònim, tot i que segur que en té. M’ha agradat perquè recull idees que he exposat alguna vegada i perquè parla obertament de l’existència d’una «elit extractiva, improductiva i hipercentralista». No en debades els moviments per a la recuperació del nacionalisme català que van ser paral·lels a la industrialització catalana del segle XIX, tenien (i encara tenen) un rerefons fiscal i una lluita contra tota aquella aristocràcia espanyola que considerava (i considera) vergonyant haver de treballar per viure, uns «Grandes de España» que vivien del treball dels altres, que havien viscut de les colònies i ara les anaven perdent una darrere l’altre. Potser per això alguns d’ells encara parlen obertament de «la hispanidad» que no és més que el concepte racista del feixisme espanyol més clàssic.

També em fa pensar en aquest ressorgiment del feixisme al món que a l’estat espanyol s’estan disputant VOX (que ho manifesta obertament), el PP de Pablo Casado i els C’s d’Alberto Rivera que ho fan de forma una mica més indirecta. Un ressorgiment que sens dubte té al darrere aquesta «elit extractiva, improductiva i hipercentralista».

Una abraçada.
¿Demagogias?

Es la triste metáfora de los políticos. Quieren que sus electores crean que son ellos los que producen los frutos cuando es la sociedad civil la que los produce con su trabajo cotidiano.
Joan Pons (Ferreries, Menorca 1960)
Hoy os propongo la lectura de este texto (adjunto al final) sobre la situación política española que he recibido hace pocos días. Para mí es de autor anónimo, aunque seguro que tiene uno. Me ha gustado porque recoge ideas que he expuesto alguna vez y porque habla abiertamente de la existencia de una «élite extractiva, improductiva y hipercentralista». No en vano los movimientos para la recuperación del nacionalismo catalán que fueron paralelos a la industrialización catalana del siglo XIX, tenían (y aún tienen) un trasfondo fiscal y una lucha contra aquella aristocracia española que consideraba (y considera) vergonzante tener que trabajar para vivir, unos «Grandes España» que vivían del trabajo de los otros, que habían vivido de las colonias y ahora las ivan perdiendo una tras otra. Quizá por eso algunos de ellos aún hablan abiertamente de «la hispanidad» que no es más que el concepto racista del fascismo español más clásico.

También me hace pensar en ese resurgimiento del fascismo en el mundo que en España se están disputando VOX (que lo manifiesta abiertamente), el PP de Pablo Casado y los C's de Alberto Rivera que lo hacen de forma algo más indirecta. Un resurgimiento que sin duda tiene detrás esa «élite extractiva, improductiva y hipercentralista».

Un abrazo.

Demagogias mías:

¿Y si el problema no fuera ni Catalunya ni España? ¿Y si el problema fuera Madrid? No Madrid como ciudad, ni como conjunto. Madrid como lugar donde una pequeña élite improductiva siente peligrar sus privilegios. La casa real, el corpus político, la ingente cantidad de funcionarios de alto rango, la cúpula militar, los miembros de los consejos asesores de las mayores compañías del país, la plana mayor de la judicatura superior, conferencias episcopales, cortesanos mediadores e intermediarios con el poder, etc, etc, etc. Es una masa poblacional que no produce absolutamente nada, pero en cambio precisa de unos recursos enormes. Ese grupo, que es reducido comparativamente, acumula una gran cantidad de poder y de capital. Antaño, para sufragar los gastos de esa aristocracia indolente existían los diezmos, hoy los impuestos. Porque la primera necesidad de ese grupo es su propia subsistencia. Esa élite es la que ha vivido y vive en una realidad paralela, donde las crisis son poco menos que fenómenos meteorológicos y donde Madrid es principio y fin de aquello que ellos entienden como España. Infraestructuras radiales, sobre estructuras alrededor de la capital que deben ser rescatadas, ejes del Atlántico o del Mediterráneo que deben pasar por Atocha, son muestras de lo que digo.

No conciben un modelo territorial que no rodee la Puerta del Sol, pero además han sido incapaces de generar un proyecto de Estado que aglutine a lo que ellos llaman la periferia que cada vez más, es aquello más allá de la M-30.

El único objetivo común que han sido capaces de enhebrar es el odio hacía lo que ellos llaman los nacionalismos periféricos. Eso si que lo han ejercido con maestría. La excusa ha sido que quieren romper España pero en realidad es el miedo a su propia subsistencia. Para un habitante de buena parte del país es más dañino el mantenimiento de esas estructuras improductivas que la posibilidad de que el estado se fragmente. Pero eso se ha ocultado de forma brillante.

En realidad hay capas sociales de esas periferias que han colaborado profusamente con esa élite, para conseguir su parte del pastel. Buena parte de la actual parálisis del «procès» se debe a que está en manos de esas élites locales colaboracionistas con el núcleo improductivo de la aristocracia (por llamarla de alguna forma).

Llevo tiempo pensando que si conseguimos desarticular ese palco del Bernabeu, con sus sucedáneos locales, seremos capaces de articular un espacio habitable. Si no es así, la única opción es huir.

Cuando se habla de federalismo, que ha sido mi opción durante muchos años, se ignora esa realidad. Sin el desmantelamiento de la élite improductiva alrededor de la villa y corte, no es posible un cambio de modelo territorial.

Y creo que incluso para los indepes debería ser una lucha prioritaria. La izquierda estatal debería darse cuenta que con la lacra de todos esos vividores, es IMPOSIBLE, cualquier avance.

Hoy por hoy, me parece que una buena herramienta de producir ese cambio y de expulsar a esa élite extractiva que vive del resto, es el proceso de independencia, no por ninguna cuestión identitaria simplemente porque España, con su actual modelo de epicentro único, no sobrevive sin Catalunya, de ahí su resistencia. Si el 20% del PIB estatal desaparece Espanya tendrá que cambiar de modelo de gestión, si o si.

Eso sin olvidar que no podemos dejar el proceso en manos de los colaboracionistas que siempre han sido lacayos advenedizos de ese núcleo. Creo que España estará más cerca del federalismo con un cisma independentista que sin él.

Pero si alguien me convence de que hay un proyecto para acabar con esa élite extractiva, improductiva e hipercentralista, me alisto ya mismo.

.

dijous, 25 d’octubre de 2018

A tall de diari: fama --- A modo de diario: fama


[Entrada 240]

A tall de diari: fama

Sempre es parla del poder de la fama i de la vida social, però la temptació del retir, d'agafar els trastos i marxar a una illa deserta, pot arribar a ser igual o més forta.
Enric Vila (1972) escriptor i periodista català, El nostre heroi Josep Pla (2009)
Tinc un amic que, de tant en tant, intenta posar-me per exemple coses que han fet algun dels famosos com a part de la seva argumentació en algun dels debats que mantenim. Debats que poden anar sobre qualsevol tema i no sempre amb la profunditat que es podria desitjar.

Em passa que tots aquests divos i dives (divins i divines) m’importen ben poc, ja que si han arribat on són és perquè han destacat en alguna cosa, de vegades aixafant algun dels seus col·legues, altres perquè simplement han tingut la sort que alguna cosa o algú els hagi sabut dur a assolir allò que en diem l'èxit. En la resta d’aspectes no són més que vulgars éssers humans tan imperfectes com la resta d’humans, i no tenen ni perquè ser ni tan sols bones persones. I és que fins i tot no hi ha cap garantia que el Papa de Roma sigui una bona persona.

Em treu de polleguera que la gent els faci servir de model i més que me’ls pretenguin posar de model o d’exemple d’un comportament adequat... Això fa que alguna vegada respongui malament o ridiculitzi el personatge. Què faria un geni com Einstein si el posessin d’entrenador del Barça o del Real Madrid? Doncs, no pretenguem que un bon cantant d’òpera, només per aquest fet, tingui un comportament polític, social, o ètic més adequat que el meu.

També sabem, que no sempre els més famosos, els qui més èxit han tingut, són els millors en el seu camp, que la fama arriba moltes vegades fortuïtament i no sempre pels camins més nobles. A més, sabem que en cap cas aquesta fama garanteix un comportament èticament adequat, ni tan sols acceptable. Podria fer una llista molt llarga amb noms de famosos amb comportaments absolutament condemnables...

En resum, la fama, ser famós no és garantia de res. I no em vingueu amb el ridícul argument que el que em passa és que els tinc enveja.

Una abraçada.
A modo de diario: fama

Siempre se habla del poder de la fama y de la vida social, pero la tentación del retiro, de coger los trastos y marcharse a una isla desierta, puede llegar a ser igual o más fuerte.
Enric Vila (1972) escritor y periodista catalán, Nuestro héroe Josep Pla (2009)
Tengo un amigo que, de vez en cuando, intenta ponerme por ejemplo cosas que han hecho alguno de los famosos como parte de su argumentación en alguno de los debates que mantenemos. Debates que pueden versar sobre cualquier tema y no siempre con la profundidad que seria de desear.

Me pasa que esos divos y divas (divinos y divinas) me importan poco, ya que si han llegado donde están es porque han destacado en algo, a veces pisando a alguno de sus colegas, otros porque simplemente han tenido la suerte que algo o alguien los haya sabido conducir a alcanzar lo que llamamos el éxito. En el resto de aspectos no son más que vulgares seres humanos tan imperfectos como el resto de humanos, y no tienen ni porque ser ni siquiera buenas personas. Y es que incluso no hay ninguna garantía de que el Papa de Roma sea una buena persona.

Me saca de quicio que la gente los use de modelo y más que me los pretendan poner de modelo o de ejemplo de un comportamiento adecuado... Eso me lleva alguna ver a responder mal o a ridiculizar el personaje. ¿Qué haría un genio como Einstein si lo pusieran de entrenador del Barça o del Real Madrid? Pues, no pretendamos que un buen cantante de ópera, sólo por este hecho, tenga un comportamiento político, social, o ético más adecuado que el mío.

También sabemos, que no siempre los más famosos, los que más éxito han tenido, son los mejores en su campo, que la fama llega muchas veces fortuitamente y no siempre por los caminos más nobles. Además, sabemos que en ningún caso esta fama garantiza un comportamiento éticamente adecuado, ni siquiera aceptable. Podría hacer una lista muy larga con nombres de famosos con comportamientos absolutamente condenables...

En resumen, la fama, ser famoso no es garantía de nada. Y no me vengáis con el ridículo argumento de que lo que me ocurre es que les tengo envidia.

Un abrazo.


dimecres, 17 d’octubre de 2018

Reminiscències d’un passat --- Reminiscencias de un pasado

[Entrada 239]

Reminiscències d'un passat

La vida és misteriosa, i ho és perquè si no fos així possiblement no podria ser vida. Si tot estigués explicat, el món s'aturaria com un rellotge sense corda. Allò que fa avançar la vida és aquesta mena de recerca continuada que un ha de fer per força, perquè si tot fos diàfan ningú, no es bellugaria.
Joan Perucho (Barcelona 1920-2003)
Recordo com s'indignava la meva mare davant les mesures i els atacs de la dictadura franquista a Catalunya i al fet català. En canvi a mi, aquests fets (quan s'ataca injustament a la meva terra) em ve una sensació de por i d'impotència i fins i tot m'han arribat a retornar les sensacions que tenia de petit quan un adult em donava un mastegot.

En un debat sobre democràcia, mantingut amb un amic, ell va posar en entredit la democràcia Suïssa perquè deia als anys 80 un referèndum havia deixat sense vot a les dones en algun dels cantons. (És cert que Suïssa va ser un dels últims països europeus que va admetre els plens drets civils de la seva població femenina, però era el primer país en el qual això ocorria per un referèndum de la part masculina de la població. No va ser fins finals de 1990 que el Tribunal Federal va resoldre l'últim conflicte sobre aquest tema: uns mesos abans, un referendum al més petit dels cantons suissos, havia deixat sense vot a les dones en qüestions locals i l'alt tribunal ho va haver de derogar.) Li vaig recordar que Hitler va arribar al poder de forma democràtica, fet que no és més que un resultat del del mateix fet democràtic, de la seva essència, ja que ha de recollir la voluntat dels votants, siguin d'un territori o d'un estat. Perquè la veritable democràcia permet que els enemics de la democràcia votin i, fins i tot, guanyin. Cosa que és vista com a una feblesa del sistema democràtic liberal, ja que es deixa autodestruir.

Però m'ha quedat una sensació més dolorosa, ja que veig que el meu país després de més 40 de democràcia nominal, no és només una bona part de la classe política qui no té clar que vol dir democràcia des del punt de vista liberal, és també bona part de la població qui no ho té clar. I és que els quasi 40 de dictadura van fer molt de mal en la seva (o la nostra) educació política. Davant d'això no em queda el més petit dubte que cada estat té el govern que es mereix, i que els criteris polítics de la població d'aquest estat són els que fan que la seva democràcia sigui tan dubtosa. Només cal veure la més que evident manca de separació de poders. Una separació de poder que Montesquieu va establir com a condició prèvia imprescindible.

Una abraçada.
Reminiscencias de un pasado

La vida es misteriosa, y lo es porque si no fuera así posiblemente no podría ser vida. Si todo estuviera explicado, el mundo se detendría como un reloj sin cuerda. Lo que hace avanzar a la vida es este tipo de investigación continuada que uno no tiene más remedio que hacer, porque si todo fuera diáfano, nadie se movería.
Joan Perucho (Barcelona 1920 a 2003)
Recuerdo como indignaba mi madre ante las medidas y los ataques de la dictadura franquista en Cataluña y el hecho catalán. En cambio a mí, estos hechos (cuando se ataca injustamente a mi tierra) me viene una sensación de miedo y de impotencia e incluso he llegado a volver a tener las sensaciones que tenía de pequeño cuando un adulto me daba un tortazo.

En un debate sobre democracia, mantenido con un amigo, él puso en entredicho la democracia Suiza porque decía en los años 80 un referéndum había dejado sin voto a las mujeres en alguno de los cantones. (Es cierto que Suiza fue uno de los últimos países europeos en admitir los plenos derechos civiles de su población femenina, pero fue el primer país en el que esto ocurría por un referéndum de la parte masculina de la población. No fue hasta finales de 1990 que el Tribunal Federal resolvió el último conflicto sobre este tema: Unos meses antes, un referéndum en el más pequeño de los cantones suizos, había dejado sin voto a las mujeres en cuestiones locales y el alto tribunal tuvo que derogarlo.) Le recordé que Hitler llegó al poder de forma democrática, la cual que no es más que un resultado del propio hecho democrático, de su esencia, ya que debe recoger la voluntad de sus votantes, sean de un territorio o de un estado. Porque la verdadera democracia permite que los enemigos de la democracia voten e, incluso, ganen. Lo cual es visto como una debilidad del sistema democrático liberal, ya que se deja autodestruir.

Pero me ha quedado una sensación más dolorosa, ya que veo que mi país después de más 40 de democracia nominal, no es sólo una buena parte de la clase política la que no tiene claro que quiere decir democracia desde el punto de vista liberal, es también buena parte de la población que no lo tiene claro. Y es que los casi 40 de dictadura hicieron mucho daño en su (o nuestra) educación política. Ante eso no me queda la menor duda que cada estado tiene el gobierno que se merece, y que los criterios políticos de la población de este estado son los causantes de que su democracia sea tan dudosa. Solo hay que ver la más que evidente falta de separación de poderes. Una separación de poderes que Montesquieu estableció como condición previa imprescindible.

Un abrazo.


dijous, 11 d’octubre de 2018

A tall de diari (angoixa) --- A modo de diario (angustia)

[Entrada 238]

A tall de diari (angoixa)

El veritable dolor és indicible. Si pots parlar del que t'angoixa, estàs de sort: significa que no és tan important. Perquè quan el dolor cau damunt teu sense pal·liatius, el primer que t'arrenca és la paraula.
—Rosa Montero, periodista i escriptora espanyola (1951)
«L'angoixa adolescent sempre està de moda» es titula un article d'un diari català. He llegit que l'ansietat (considerada el mecanisme que ens permet adaptar-nos al medi) i l'angoixa (quan hi restem impotents), poden esdevenir patològiques fins en el 20% d'infants i adolescents. Al món infantil aquests fets solen quedar a casa perquè els nens viuen pendents de l'entorn familiar on busquen el reconeixement. L'adolescent que necessita deslliurar-se de l'entorn familiar per trobar-se a si mateix, busca el reconeixement fora de casa, a l'entorn on es mou. Avui en dia aquest és l'entorn escolar, el món dels centres de secundària.

Potser per això triomfen sèries com «Merlí», «The end of the fucking world» o «13 Reasons Why» centrades en la problemàtica adolescent. De fet, m'he enamorat de Dylan Minnette, el protagonista de «13 Reasons Why», una sèrie que gira al voltant del suïcidi d'una noia de 17 anys i el seu impacte en un centre de secundària dels EUA, plantejada en forma d'intriga (així que intentaré no fer «spoiler»). I que amb aquesta excusa intenta abordar-ne d'altres com els canvis relacionats amb edats com els 17 anys (inestabilitat emocional; creació de normes morals noves, desafiant dels límits establerts i amb tendència a la idealització o demonització de les institucions, corrents de pensament, persones o idees) junt amb les descobertes (enamoraments, sexualitat, futur, etc.) i problemàtiques associades (drogues (alcohol inclòs), «bullying», autolesió, etc.).

Fa pocs dies em vaig quedar fins a les 4 de la matinada mirant «13 Reasons Why». Intentava arribar al punt on s'explicava quin paper havia tingut el protagonista, Clay Jensen (Dylan Minnette), en els motius d'aquest suïcidi. Després no podia dormir pensant que mantenim als nostres nens i adolescents tancats en uns centres (de primària i secundària) en els quals, especialment els adolescents, desenvolupen ansietats i angoixes. Uns centres més enfocats a donar determinats coneixements i, amb sort, desenvolupar algunes de les habilitats de l'alumnat, que a donar-los suport en les seves problemàtiques personals, bàsiques pel seu desenvolupament.

Ja sé que no estic gaire al dia i ignoro com funcionen aquests centres actualment, però em preocupa força el que veig a les sèries i sé la influència que solen tenir, aquestes, sobre bona part de la població. Potser per això em preocupa, i molt, el que hi veig. Se segueix amb la confusió entre el sexe i l'amor. Continuen valorant el luxe i la riquesa per sobre de la persona: vals el que tens, no el que ets. Encara es defensa aquest masclisme monogàmic que fa que un noi de 17 anys verge sigui considerat, si més no, estrany, ja que sembla que un noi hagi de tenir sexe amb totes les noies que pugui aconseguir, mentre una noia que ho faci és qualificada de «puta». Per no parlar del tractament que reben els frikis, que no són més que aquells nois o noies amb prou personalitat per mantenir-se fora del que molts volen anomenar la normalitat i que no és més que la vulgaritat de les modes i dels corrents del moment... L'èxit d'aquests nois i noies se centra en l'accés a la universitat, quan la realitat és que hi ha prou alternatives per arribar a ser una persona plena que no passen per aquells centres docents. En fi, podria seguir amb la llista de coses que em semblen negatives d'aquestes propostes, potser algun dia ho faré... De moment, em resulten més positives propostes com «The Notebook» (2004) encara que sigui com un conte de fades.

I m'angoixa pensar que aquests adolescents siguin els adults que demà governaran el món.

Una abraçada.
A modo de diario (angustia)

El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja estás de suerte: eso significa que no es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra.
-Rosa Montero, periodista y escritora española (1951)
«La angustia adolescente siempre está de moda» se titula un artículo de un diario catalán. He leído que la ansiedad (considerada el mecanismo que nos permite adaptarnos al medio) y la angustia (cuando quedamos impotentes), pueden convertirse en patológicas hasta en el 20% de niños y adolescentes. En el mundo infantil estos hechos suelen quedarse en el hogar por que los niños viven pendientes del entorno familiar donde buscan el reconocimiento. El adolescente que necesita librarse del entorno familiar para encontrarse a sí mismo, busca el reconocimiento fuera del hogar, en el entorno donde se mueve. Hoy en día este es el entorno escolar, el mundo de los centros de secundaria.

Quizá por eso triunfan series como «Merlín», «The end of the fucking world» o «13 Reasons Why» centradas en la problemática adolescente. De hecho, me he enamorado de Dylan Minnette, el protagonista de «13 Reasons Why», una serie que gira en torno al suicidio de una chica de 17 años y su impacto en un centro de secundaria de EE.UU., planteada en forma de intriga (así que intentaré no hacer «spoiler»). Y que con esta excusa intenta abordar otros temas como los cambios relacionados con edades como los 17 años (inestabilidad emocional; creación de normas morales nuevas, desafiando los límites establecidos y con tendencia a la idealización o demonización de las instituciones, corrientes de pensamiento, personas o ideas) junto con los descubrimientos (enamoramientos, sexualidad, futuro, etc.) y problemáticas asociadas (drogas (alcohol incluido), «bullying», autolesión, etc.).

Hace pocos días me quedé hasta las 4 de la madrugada viendo «13 Reasons Why». Intentaba llegar al punto donde se explicaba qué papel había tenido el protagonista, Clay Jensen (Dylan Minnette), en los motivos de ese suicidio. Después no podía dormir pensando que mantenemos a nuestros niños y adolescentes encerrados en unos centros (de primaria y secundaria) en los que, especialmente los adolescentes, desarrollan ansiedades y angustias. Unos centros más enfocados a dar determinados conocimientos y, con suerte, desarrollar algunas de las habilidades del alumnado, que a apoyarlos en sus problemáticas personales, básicas para su desarrollo.

Ya sé que no estoy muy al día y ignoro cómo funcionan esos centros actualmente, pero me preocupa bastante lo que veo en las series y sé la influencia que suelen tener, éstas, sobre buena parte de la población. Quizá por eso me preocupa, y mucho, lo que veo. Se sigue con la confusión entre el sexo y el amor. Continúan valorando el lujo y la riqueza por encima de la persona: vales lo que tienes, no lo que eres. Aún se defiende ese machismo monogámico que hace que un chico de 17 años virgen sea considerado, cuando menos, extraño, ya que parece que un chico deba tener sexo con todas las chicas que pueda conseguir, mientras una chica que lo haga es calificada de «puta». Por no hablar del tratamiento que reciben los frikis, que no son más que aquellos chicos o chicas con suficiente personalidad para mantenerse fuera de lo que muchos quieren llamar la normalidad y que no es más que la vulgaridad de las modas y las corrientes del momento... El éxito de estos chicos y chicas se centra en el acceso a la universidad, cuando la realidad es que hay suficientes alternativas para llegar a ser una persona plena que no pasan por los centros docentes. En fin, podría seguir con la lista de cosas que me parecen negativas de esas propuestas, tal vez algún día lo haré ... De momento, me resultan más positivas propuestas como «The Notebook» (2004) aunque sea como un cuento de hadas.

Y me angustia pensar que esos adolescentes sean los adultos que mañana gobernarán el mundo.

Un abrazo.dijous, 4 d’octubre de 2018

A tall de diari (un inici) --- A modo de diario (un inicio)


[Entrada 237]

A tall de diari (un inici)

La gent que parla de tot corre el perill de perdre la capacitat de parlar d'alguna cosa.
–Tony Judt, historiador, professor universitari i escriptor britànic (1948-2010)
Suposo que tots tenim moments com aquest, avui m’he aixecat «depre», plantejant-me el sentit de la vida, de la meva vida. Tenia la sensació que res tenia sentit, que ja havia fet tot el que havia de fer i que res justificava seguir viu. La sensació d’estar dins d’una roda que gira sense sentit. Una vida on tot és igual, tot es repeteix: el meu avi, el meu pare, jo, el meu fill, el meu nét... Tot és el mateix.

El meu pensament, tot allò que he treballat durant la meva vida dins meu, la meva visió del món, moriran amb mi, per què seguir? Em faig gran. Em vaig tornant invisible, especialment per als adolescents que de seguida et veuen vell.

Molts podeu pensar que «només» m’agraden els adolescents pel seu cos, per la seva bellesa, però no és «només» per això. Sé que els que només són guapos no em van. Em va la gent inquieta, que dubta, que no té les coses clares... Com em passa a mi, especialment en moments com aquest. I hi ha molts adolescents que encara poden aprendre a dubtar, posar en crisi, replantejar... I estan disposats a debatre obertament els seus prejudicis. M’encanta debatre amb ells, els adoro, i això fa que em resultin tan atractius.

I és que fins i tot em costa buscar una relació sexual més o menys estable fora de l’àmbit dels professionals del sexe, em fa mandra, però és que també em fa mandra recórrer als professionals. Fa més d’un any que visc de teràpies manuals. Tant que començo a cansar-me la pornografia amb què acostumo a acompanyar aquests treballs manuals.

Enamorar-me de nou també em fa mandra. Cada cop que ho he fet he patit força... I és que sempre queda més fresc a la memòria el dolor de la ruptura que tota la passió que va precedir-la.

El sexe, follar, sempre ha estat en el primer pla de les meves necessitats biològiques. Sentir-me estimat és una de les principals necessitats de la meva emotivitat. En un moment com aquest tot es barreja.

Tot trontolla quan em llevo així, però l'instint de supervivència em manté. Em sento com quan estic enganxat a una sèrie de TV i s'acaba un episodi amb mals auguris, ja que en lloc de desanimar-me em fa desitjar més el següent.

Una abraçada.
A modo de diario (un inicio)

La gente que habla de todo corre el peligro de perder la capacidad de hablar de algo.
Tony Judt, historiador, profesor universitario y escritor británico (1948-2010)
Supongo que todos tenemos momentos como este, hoy me he levantado «depre», planteándome el sentido de la vida, de mi vida. Tenía la sensación de que nada tenía sentido, que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y que nada justificaba seguir vivo. La sensación de estar dentro de una rueda que gira sin sentido. Una vida donde todo es igual, todo se repite: mi abuelo, mi padre, yo, mi hijo, mi nieto… Todo és lo mismo.

Mi pensamiento, todo lo que he trabajado durante mi vida dentro de mí, mi visión del mundo, morirán conmigo, ¿para qué seguir? Me hago mayor. Me voy volviendo invisible, especialmente para los adolescentes que enseguida te ven viejo.

Muchos podéis pensar que «sólo» me gustan los adolescentes por su cuerpo, por su belleza, pero no es "sólo" por eso. Sé que los que sólo son guapos no me van. Me va la gente inquieta, que duda, que no tiene las cosas claras... Como me pasa a mí, especialmente en momentos como este. Y hay muchos adolescentes que todavía pueden aprender a dudar, poner en crisis, replantear... Y están dispuestos a debatir abiertamente sus prejuicios. Me encanta debatir con ellos, los adoro, y eso hace que me resulten tan atractivos.

Y es que incluso me cuesta buscar una relación sexual más o menos estable fuera del ámbito profesional, me cansa, pero es que también me cansa recurrir a los profesionales. Hace más de un año que vivo de terapias manuales. Tanto que empiezo a cansarme la pornografía con la que suelo acompañar esos trabajos manuales.

Enamorarme de nuevo también me da pereza. Cada vez que lo he hecho he sufrido bastante... Y es que siempre queda más fresco en la memoria el dolor de la ruptura que la fuerte pasión que la precedió.

El sexo, follar, siempre ha estado en el primer plano de mis necesidades biológicas. Sentirme querido es una de las principales necesidades de mi emotividad. En un momento como ese todo se mezcla.

Todo se tambalea cuando me levanto así, pero el instinto de supervivencia me mantiene. Me siento como cuando estoy enganchado a una serie de TV y se acaba un episodio con malos augurios, ya que en lugar de desanimarme me hace desear más el siguiente.

Un abrazo.


dijous, 27 de setembre de 2018

Seguim --- Seguimos

[Entrada 236]

Seguim

L’objectiu de l’educació totalitària no ha estat mai inculcar conviccions, sinó destruir la capacitat de formar-se’n.
Hannah Arendt, sociòloga nord-americana d’origen jueu-alemany (1906-1975)
Els que vam viure la transició espanyola del final de la dictadura i vam creure que allò era el final del franquisme no ens sorprèn llegir que l'ONU insti l'Estat a extradir o jutjar els "responsables" dels crims del franquisme (https://www.elnacional.cat/ca/politica/onu-insta-estat-jutjar-franquisme_305895_102.html, 18 de setembre de 2018), perquè sabem que el franquisme a Espanya segueix viu i s'ha destapat ara amb força amb motiu dels fets del 2017 a Catalunya. A tall d’exemple, ‘El periodico’ va fer public que "181 militars en la reserva firmen un manifest en defensa de Franco" (https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20180801/181-militars-retirada-manifest-defensa-franco-6971088, 01/08/2018). O també el que va publicar el diari austríac 'Der Standard': “Espanya no es fa responsable dels assassinats de Franco, encara enterrats a les cunetes, i són els familiars de les víctimes la part activa” (https://mobil.derstandard.at/2000080121207/78-Jahre-Warten-auf-die-Beerdigung-der-Opfer-der-Franco, 21.5.2018). De fet, segurament el principal artífex de tot plegat sigui l'expresident Aznar i la fundació FAES. Per cert, quin insult a la intel·ligència va ser la seva recent compareixença al Congrés pel finançament il·legal del seu partit, on va arribar a negar el que afirmen els tribunals sobre l'existència d'una "caixa B" al PP i se li va escapar quina serà la sentència als polítics catalans sobre els fets de l’1-O.

Ja ho deia Juan Eslava Galán en la seva «Historia de España contada para escépticos» que la transició havia estat una estafa. Ara Sophie Baby en el llibre «Le mythe de la transition pacifique», qüestiona amb xifres que la transició espanyola fos pacífica, ja que hi va haver 714 morts (https://www.vilaweb.cat/noticies/sophie-baby-la-transicio-no-va-ser-pacifica-va-haver-hi-714-morts/, 18.09.2018).

Llegint les converses que mantenen els jutges en els seus fòrums sobre el cas de l’1-O, queda clar que la justícia espanyola no pot ser imparcial (En algunos correos que los jueces se intercambiaron antes y después del 1-O se compara el independentismo con el nazismo y se critica a las asociaciones judiciales progresistas: «Los mensajes en el chat de los jueces durante el 'procés': "Con los golpistas no se negocia ni se dialoga"» https://www.eldiario.es/catalunya/politica/jueces-Catalunya-golpistas_0_816118687.html?_ga=2.4764979.1475244057.1537389258-1978589111.1537389258, 19/09/2018) com ho han avalat els sistemes judicials de Bèlgica, Alemanya i Suïssa.

El ridícul dels intents de la justícia espanyola per l'extradició dels polítics catalans han dut a la premsa internacional a veure el que realment està passant. Aquí en teniu alguns exemples:
El setmanari belga 'Le Soir': “Espanya no escapa al judici europeu” («Catalogne: l’Espagne n’échappe pas au jugement européen»; http://plus.lesoir.be/157928/article/2018-05-21/catalogne-lespagne-nechappe-pas-au-jugement-europeen, 21/05/2018)

El digital nord-americà 'The Real Agenda News' titulà: “Terrorisme polític d'Espanya a Catalunya” (http://real-agenda.com/spains-political-terrorism-catalonia/; May 22, 2018)

El magazine francès 'Le Peuple breton' publicà: “Espanya s’enfonsa després de fer un cop d’estat a Catalunya” (http://lepeuplebreton.bzh/2018/05/21/lespagne-senfonce-dans-un-coup-detat-en-catalogne/, 21 mai 2018)

El mitjà digital italià '7per24' va dir: “manifestants pacífics acusats de terrorisme, presos polítics, manca de llibertat d'expressió, apologia al feixisme i finançament estatal a la Fundació Franco... És Espanya una democràcia?” (http://www.7per24.it/2018/05/21/bye-bye-catalognae-la-spagna-un-paese-democratico/, 21 maggio 2018)
Els intents d'un Pedro Sánchez que no ha estat capaç de derogar l’antidemocràtica llei mordassa, per acabar amb el franquisme són ben tímids, com ho són els d'acostament a la realitat catalana, i és que cau a les trampes que li posen els falangistes (de C's) dient que aquí hi ha un problema de convivència. D’altra banda ja hi ha qui afirma que la independència de Catalunya és inevitable («Un analista de datos pronostica que la independencia de Catalunya es inevitable» https://www.elnacional.cat/es/politica/analista-datos-pronostica-independencia-inevitable_306612_102.html, 20 de septiembre de 2018).

Són noms com E. D. Thoreau, M. Gandhi, M. L. King, N. Mandela, etc. qui han inspirat la lluita catalana, a qui no espanta la presó i els castics d'un sistema corrupte, d'esperit totalitari i supeditat als poder econòmics i financers d’un estat que manté a la pobresa i la precarietat a més d’un terç de la població, sense fer res per evitar-ho. I és que darrere de tot plegat, amagat com un felí que vigila la seva presa, hi ha el franquisme.

Una abraçada.
Seguimos

El objetivo de la educación totalitaria no ha sido nunca inculcar convicciones, sino destruir la capacidad de formarlas.
Hannah Arendt, socióloga estadounidense de origen judío-alemán (1906-1975)
Los que vivimos la transición española del final de la dictadura y creímos que aquello era el final del franquismo no nos sorprende leer que la ONU inste al Estado a extraditar o juzgar a los "responsables" de los crímenes del franquismo (https://www.elnacional.cat/ca/politica/onu-insta-estat-jutjar-franquisme_305895_102.html, 18 de septiembre de 2018), porque sabemos que el franquismo en España sigue vivo y se ha destapado ahora con fuerza con motivo de los hechos del 2017 en Cataluña. A modo de ejemplo, El periodico 'hizo público que "181 militares en la reserva firman un manifiesto en defensa de Franco" (https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20180801/181-militars-retirada-manifest-defensa-franco-6971088, 01/08/2018). O también el que publicó el diario austriaco 'Der Standard': "España no se hace responsable de los asesinatos de Franco, aún enterrados en las cunetas, y son los familiares de las víctimas la parte activa" (https://mobil.derstandard.at/2000080121207/78-Jahre-Warten-auf-die-Beerdigung-der-Opfer-der-Franco, 21/05/2018). De hecho, seguramente el principal artífice de todo eso sea el expresidente Aznar y la fundación FAES. Por cierto, qué insulto a la inteligencia fue su reciente comparecencia en el Congreso por la financiación ilegal de su partido, donde llegó a negar lo que afirman los tribunales sobre la existencia de una "caja B" en el PP y se le escapó cuál será la sentencia a los políticos catalanes sobre los hechos del 1-O.

Ya lo decía Juan Eslava Galán en su «Historia de España contada para escépticos» que la transición había sido una estafa. Ahora Sophie Baby en el libro «Le mito de la transición Pacifique», cuestiona con cifras que la transición española fuera pacífica, ya que hubo 714 muertos (https://www.vilaweb.cat/noticies/sophie-baby-la-transicio-no-va-ser-pacifica-va-haver-hi-714-morts/, 18.09.2018).

Leyendo las conversaciones que mantienen los jueces en sus foros sobre el caso del 1-O, queda claro que la justicia española no puede ser imparcial (En algunos correos que los jueces se intercambiaron antes y después del 1-O se compara el independentismo con el nazismo y se critica a las asociaciones judiciales progresistas: «Los mensajes en el chat de los jueces durante el 'procés': "Con los golpistas no se negocia ni se dialoga"» https://www.eldiario.es/catalunya/politica/jueces-Catalunya-golpistas_0_816118687.html?_ga=2.4764979.1475244057.1537389258-1978589111.1537389258, 19/09/2018) como lo han avalado los sistemas judiciales de Bélgica, Alemania y Suiza.

El ridículo de los intentos de la justicia española para la extradición de los políticos catalanes han llevado a la prensa internacional que ver lo que realmente está pasando. Estos son algunos ejemplos:
El semanario belga 'Le Soir': "España no escapa al juicio europeo" («Catalogne: l’Espagne n’échappe pas au jugement européen»; http://plus.lesoir.be/157928/article/2018-05-21/catalogne-lespagne-nechappe-pas-au-jugement-europeen, 21/05/2018)

El digital estadounidense 'The Real Agenda News' tituló: "Terrorismo político de España en Cataluña" (http://real-agenda.com/spains-political-terrorism-catalonia/; May 22, 2018)

El magazine francés 'Le Peuple bretón' publicó: "España se hunde después de dar un golpe de estado en Cataluña" (http://lepeuplebreton.bzh/2018/05/21/lespagne-senfonce-dans-un-coup-detat-en-catalogne/, 21 mai 2018)

El medio digital italiano '7per24' dijo: "manifestantes pacíficos acusados de terrorismo, presos políticos, falta de libertad de expresión, apología al fascismo y financiación estatal a la Fundación Franco... ¿Es España una democracia?" (http://www.7per24.it/2018/05/21/bye-bye-catalognae-la-spagna-un-paese-democratico/, 21 maggio 2018)
Los intentos de un Pedro Sánchez que no ha sido capaz de derogar la antidemocrática ley mordaza, para acabar con el franquismo son demasiado tímidos, como lo son los de acercamiento a la realidad catalana, y es que cae en las trampas que le ponen los falangistas (de C’s) diciendo que aquí hay un problema de convivencia. Por otro lado ya hay quien afirma que la independencia de Cataluña es inevitable («Un analista de datos pronostica que la independencia de Catalunya es inevitable» https://www.elnacional.cat/es/politica/analista-datos-pronostica-independencia-inevitable_306612_102.html, 20 de septiembre de 2018).

Son nombres como E. D. Thoreau, M. Gandhi, M. L. King, N. Mandela, etc. quienes han inspirado la lucha catalana, a quien no asusta la cárcel y los castigos de un sistema corrupto, de espíritu totalitario y supeditado a poder económicos y financieros de un estado que mantiene en la pobreza y la precariedad a más de un tercio de la población, sin hacer nada para evitarlo. Y es que detrás de todo eso, agazapado como un felino que vigila su presa, está el franquismo.

Un abrazo.


dijous, 20 de setembre de 2018

Merlí

[Entrada 235]

Merlí

No es pot aprendre filosofia, tan sols es pot aprendre a filosofar.
Immanuel Kant (1724-1804) Filòsof alemany.
Estic enganxat a Merlí. No, no em refereixo al mag de la cort del rei Artús, em refereixo a la sèrie que ha representat un gran èxit per a la televisió catalana, no tan sols a la meva terra, sinó també a la resta del territori de l’estat i a tot el món a través de Netflix. Jo no la vaig veure en el seu moment (2015-2017) perquè l’emetien el dilluns al vespre i jo els dilluns al vespre sóc fora de casa i no puc seguir el que donen a la tele. Aquest estiu vaig veure que hi era tota a Netflix i vaig caure en la temptació de veure el primer episodi i ja va estar. No vaig poder-la deixar. Encara no l’he acabada.

A cada episodi es presenta un pensament d’un filòsof diferent, i s’intenta aplicar-lo d’una forma més o menys directa a la vida quotidiana, és a dir, en allò que passa a l’Institut. Algunes vegades d’una forma força brillant, d’altres no tant. Generalment fa plantejaments provocatius, trencadors, d’enfrontament amb el sistema, de crítica social, política (tot i que amb força prudència) i fins i tot religiosa.

Els protagonistes, són un petit grup d’alumnes (a qui en Merlí anomena «peripatètics»), les seves famílies, i una part del professorat d’un Institut d’Ensenyament Secundari (IES), l’Institut (fictici) Àngel Guimerà. Amor, sexe, sentiments, emocions, conflictes, prejudicis, drogues, i tot allò que incideix en la vida de les persona forma part dels guions d’aquesta sèrie. Cap dels protagonistes, ni el mateix Merlí, és perfecte. Tots els personatges tenen els seus defectes i les seves febleses. Tots ells van evolucionant amb el pas del temps, passen per diferents etàpes, i encerten i s’equivoquen com ho fem tots.

M’he enamorat del Bruno (David Solans), tant per la seva bellesa, ja que és ben guapo, com pel seu paper al sèrie. En Bruno és el fill d’en Merlí (Francesc Orella) i és un noi homosexual que es manté a l’armari fins que el seu mateix pare (en Merlí) l’anima a sortir-ne. Està enamorat del seu millor amic que és heterosexual, almenys en principi, i que justament és el que més folla de tota la colla. Per completar el panorama dels tòpics gais Bruno té una «mariliendres», una de les companyes de classe encara verge que está enamorada d’un altre company que passa completament d’ella. En Bruno desapareix de la sèrie al final de la segona temporada. Segons sembla va ser el propi actor, David Solans, qui va voler deixar la sèrie, però va haver d’acabar per tornar-hi per la pressió de bona part dels espectadors que consideraven que sense ell la sèrie havia perdut molt.

Com podeu veure estic entusiasmat amb la sèrie i per això us la recomano amb tot l’entusiasme, esperant que us enganxi tant com a mi.

Una abraçada.
Merlí

No se puede aprender filosofía, tan sólo se puede aprender a filosofar.
Immanuel Kant (1724-1804) Filósofo alemán.
Estoy enganchado a Merlín. No, no me refiero al mago de la corte del rey Arturo, me refiero a la serie que ha representado un gran éxito para la televisión catalana, no sólo en mi tierra, sino también en el resto del territorio del estado y en todo el mundo a través de Netflix. Yo no la vi en su momento (2015-2017) porque la emitían el lunes por la noche y yo los lunes por la noche no estoy en casa y no puedo seguir lo que echan en la tele. Este verano he visto que estaba la serie entera en Netflix y he caido en la tentación de ver el primer episodio y ya se lió. No pude dejarla. Aún no he acabado de verla.

En cada episodio se presenta un pensamiento de un filósofo diferente, y se intenta aplicarlo de una forma más o menos directa a la vida cotidiana, es decir, a lo que pasa en el Instituto. Algunas veces de una forma bastante brillante, otras no tanto. Generalmente hace planteamientos provocativos, rompedores, de enfrentamiento con el sistema, de crítica social, política (aunque con bastante prudencia) e incluso religiosa.

Los protagonistas, son un pequeño grupo de alumnos (a quien en Merlín llama «peripatéticos»), sus familias, y una parte del profesorado de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES), el Instituto (ficticio) Àngel Guimerà . Amor, sexo, sentimientos, emociones, conflictos, prejuicios, drogas, y todo lo que incide en la vida de las persona forma parte de los guiones de esta serie. Ninguno de los protagonistas, ni el mismo Merlín, es perfecto. Todos los personajes tienen sus defectos y sus debilidades. Todos ellos van evolucionando con el paso del tiempo, pasan por diferentes etapas, y aciertan y se equivocan como lo hacemos todos.

Me he enamorado del Bruno (David Solans), tanto por su belleza, ya que es muy guapo, como por su papel en serie. Bruno es el hijo de Merlín (Francesc Orella) y es un chico homosexual que se mantiene en el armario hasta que su propio padre (en Merlín) le anima a salir. Está enamorado de su mejor amigo que es heterosexual, al menos en principio, y que justamente es el que más folla de todo el grupo. Para completar el panorama de los tópicos gays, Bruno tiene una «mariliendres», una de las compañeras de clase, todavía virgen, que está enamorada de otro compañero que pasa completamente de ella. Bruno desaparece de la serie al final de la segunda temporada. Al parecer fue el propio actor, David Solans, quien quiso dejar la serie, pero tuvo que acabar por volver debido a la presión de buena parte de los espectadores que consideraban que sin él la serie había perdido mucho.

Como podeis ver estoy entusiasmado con la serie y por eso os la recomiendo con todo el entusiasmo, esperando que os enganche tanto como a mí.

Un abrazo.


dijous, 13 de setembre de 2018

Follar

[Entrada 234]

Follar

El dia en què llegeixi que el sexe és dolent per a la salut, deixaré de llegir.
W. C. Fields; joglar, humorista de vodevil, guionista i actor estatunidenc (1880-1946)
Tinc el convenciment que l'activitat sexual, follar, és tan necessari com menjar. Ja he dit prou vegades que patim una important confusió entre enamorament, amor i sexe. No és que no cregui que el sexe amb un bon enamorament sigui molt més satisfactori, sé per experiència que això és cert. També sé per experiència que el menjar en un restaurant de tres, de dos i fins i tot d'una estrella Michelin és molt més satisfactori. Malgrat això no deixo de menjar quan no puc pagar-me un àpat en un d'aquests locals. Amb això vull dir que no estar enamorat no és una raó per deixar de follar.

Tant l'abstinència sexual com el celibat són considerats antinaturals, seguint amb el meu símil amb l'alimentació, parlaríem d'anorèxia. Reprimir l'instint sexual no deixa de posar la persona en una situació d'estrès psicològic. I, a més, du a la frustració de l'individu.

A més de la seva funció purament biològica, que és la de seguir existint com a espècie humana, el sexe té múltiples beneficis per al cos i l'ànima de les persones. Avui dia se sap que una activitat sexual regular (un mínim d'un o dos cops per setmana, però que pot arribar fins a diversos cops al dia) és un bon exercici físic que ajuda a mantenir-nos en forma, redueix el risc d'accidents cardio-vasculars (atacs de cor, etc.), reforça el sistema immunològic, millora la qualitat del son (es dorm millor), ajuda a reduir el risc de càncer (de pròstata en l'home i de mama en la dona), és antiestressant, millora l'autoestima, etc.

Està clar, doncs, que convé follar amb regularitat, cosa que no sempre és possible, especialment entre els que no tenen (o no tenim) una parella estable o els que ja no ho fan (o no ho fem) amb la parella pròpia. I és que hi ha moltes parelles que a base d'anys han deixat de mantenir una activitat sexual regular. Són parelles que s'estimen com a germans, que conviuen feliços, però que han deixat practicar sexe.

Jo sóc dels que creuen que hauríem de recuperar la pràctica del sexe com un fet necessari per a tothom, hauríem de saber diferenciar el sexe de l'enamorament (que mal anomenem amor) i practicar sexe per amistat, o com ho fan alguns animals (com ara els dofins, o els bonobos) com una forma més de relacionar-se, de demostrar-se bones intencions. És a dir, entendre les relacions sexuals com una forma d'aproximar-nos uns als altres, d'establir llaços d'amistat o fins i tot de resoldre conflictes. A la cultura dels inuit (mal anomenats «esquimals») és costum, com a signe de benvinguda i amistat, que el convidat practiqui sexe amb l'esposa de l'amfitrió. Entre nosaltres hauria de ser un signe d'amistat practicar sexe i fer-ho amb els nostres amics i amigues que tinguin dificultats per practicar-ne amb regularitat, o fins i tot amb altres persones que n'estiguin necessitades... De la mateixa manera que donem menjar als que pateixen fam. Igual com contribuïm al banc dels aliments...

Sí, és cert, estic reivindicant el foment i la generalització del follamic o de l'amant (en l'accepció catalana que el defineix com a «persona que té relacions sexuals amb una altra persona amb la qual no és casada»). Tot i que sé que no sóc capaç de follar amb qualsevol, que sóc força selectiu, em declaro disponible per ajudar a satisfer les necessitats sexuals de qui m'ho demani, sempre que em resulti mínimament atractiu. Jo mateix estic mancat en aquest moment d'algú amb qui mantenir relacions sexuals amb regularitat... Òbviament parlo d'una relació desinteressada, sense diners pel mig.

Cal follar més, molt més.

Una abraçada.
Follar

El día en que lea que el sexo es malo para la salud, dejaré de leer.
W. C. Fields; juglar, humorista de vodevil, guionista y actor estadounidense (1880-1946)
Tengo el convencimiento de que la actividad sexual, follar, es tan necesario como comer. Ya he dicho unas cuantas veces que sufrimos una importante confusión entre enamoramiento, amor y sexo. No es que no crea que el sexo con un buen enamoramiento sea mucho más satisfactorio, sé por experiencia que eso es cierto. También sé por experiencia que el comer en un restaurante de tres, de dos o incluso de una estrella Michelin es mucho más satisfactorio. Sin embargo no dejo de comer cuando no puedo pagarme una comida en uno de esos locales. Con esto quiero decir que no estar enamorado no es una razón para dejar de follar.

Tanto la abstinencia sexual como el celibato son considerados antinaturales, siguiendo com mi símil con la alimentación, hablaríamos de anorexia. Reprimir el instinto sexual no deja de poner a la persona en una situación de estrés psicológico. Y, además, lleva a la frustración del individuo.

Además de su función puramente biológica, que es la de seguir existiendo como especie humana, el sexo tiene múltiples beneficios para el cuerpo y el alma de las personas. Hoy día se sabe que una actividad sexual regular (un mínimo de una o dos veces por semana, pero que puede llegar hasta varias veces al día) es un buen ejercicio físico que ayuda a mantenernos en forma, reduce el riesgo de accidentes cardiovasculares (ataques al corazón, etc.), refuerza el sistema inmunológico, mejora la calidad del sueño (se duerme mejor), ayuda a reducir el riesgo de cáncer (de próstata en el hombre y de mama en la mujer ), es antiestresante, mejora la autoestima, etc.

Está claro, pues, que conviene follar con regularidad, lo que no siempre es posible, especialmente entre los que no tienen (o no tenemos) una pareja estable o los que ya no lo hacen (o no lo hacemos) con la pareja propia. Y es que hay muchas parejas que a base de años han dejado de mantener una actividad sexual regular. Son parejas que se aman como hermanos, que conviven felices, pero que han dejado practicar sexo.

Yo soy de los que creen que deberíamos recuperar la práctica del sexo como un hecho necesario para todos, deberíamos saber diferenciar el sexo del enamoramiento (que mal llamamos amor) y practicar sexo por amistad, o como lo hacen algunos animales (como los delfines, o los bonobos) como una forma más de relacionarse, de demostrarse buenas intenciones. Es decir, entender las relaciones sexuales como una forma de aproximarse unos a otros, de establecer lazos de amistad o incluso de resolver conflictos. En la cultura de los inuit (mal llamados «esquimales») es costumbre, como signo de bienvenida y amistad, que el invitado practique sexo con la esposa del anfitrión. Entre nosotros debería ser un signo de amistad practicar sexo y hacerlo con nuestros amigos y amigas que tengan dificultades para practicar con regularidad, o incluso con otras personas que estén necesitadas de ello... Del mismo modo que damos de comer a los que padecen hambre. Igual como contribuimos al banco de los alimentos...

Sí, es cierto, estoy reivindicando el fomento y la generalización del follamigo o del amante (en la acepción catalana que lo define como «persona que tiene relaciones sexuales con otra persona con la que no está casada»). Aunque sé que no soy capaz de follar con cualquiera, que soy bastante selectivo, me declaro disponible para ayudar a satisfacer las necesidades sexuales de quien me lo pida, siempre que me resulte mínimamente atractivo. Yo mismo estoy falto en este momento de alguien con quien mantener relaciones sexuales con regularidad... Obviamente hablo de una relación desinteresada, sin dinero de por medio.

Hay que follar más, mucho más.

Un abrazo.