Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 19 de juliol de 2018

M’agrada el cinema --- Me gusta el cine

[Entrada 226]

M’agrada el cinema

No s'hi val a amargar la vida dels qui tenen l'amarg propòsit que la vida no els sigui amarga.
Salvador Espriu (1913-1985)
Quan era petit qui ens duia al cinema era meu pare. Ell gaudia de les comèdies i els westerns, que llavors en dèiem pel·lícules de «cowboys». Dels drames, sobretot si no acabaven prou bé, en deia «dramons». Més tard, a la meva preadolescència i adolescència s’hi va afegir la meva mare. Els gustos de la meva mare no eren tan limitats com els del meu pare, ja que gaudia dels drames, les policíaques, dels «trhillers», etc.

A la meva adolescència vaig començar a anar al cinema sol, a vegades amb amics o companys i poques vegades amb algun dels meus germans. I vaig començar a discriminar el cinema de qualitat. Als meus 17 anys vaig tenir un professor afeccionat al cinema que ens muntava el que se’n deia llavors «cine-fòrums» que consistien a projectar una pel·lícula i després fer un debat sobre ella. Aquest home va ser qui em va fer prendre consciència que m’agradava el cinema.

A partir de llavors vaig anar al cinema per sistema i vaig començar a intentar veure totes les bones pel·lícules que s’estrenaven en aquesta terra. He estat capaç de veure en un mateix dia 4 pel·lícules seguides (matinal, dues sessions de tarda i sessió de nit). Al meu compte del Filmaffinity, crear a juny del 2010, hi ha més de mil vuit-centes pel·lícules avaluades. No és que les hagi vistes totes en aquests 8 anys, també he avaluat també aquelles que recordava haver vist.

Actualment, els últims anys, la feina i la família m’han fet més difícil seguir anant al cinema dos o tres cops per setmana, també perquè hi va haver un moment en què hi havia molt poques pel·lícules que realment m’interessessin. Però segueixo veient cinema per televisió (que no és el mateix que veure-les en una sala) i per serveis com Netflix, HBO, etc.

El que em sap greu és que de tant en tant em perdo alguna perla que difícilment tindré l’oportunitat de veure perquè es tracta de cinema minoritari. La darrera ha estat Hjartasteinn, aquí titulada Heartstone, corazones de piedra. Una pel·lícula islandesa sobre les conseqüències d’un amor homosexual entre dos adolescents en una petita població de la costa d’aquell país. Les crítiques la deixen prou bé.

Ara sabeu perquè de tant en tant us parlo d’alguna de les pel·lícules que he vist.

Una abraçada.
Me gusta el cine

No és lícito amargar la vida de quienes tienen el amargo propósito de que la vida no les sea amarga.
Salvador Espriu (1913-1985)
Me gusta el cineCuando era pequeño quien nos llevaba al cine era mi padre. Él disfrutaba de las comedias y los westerns, que entonces llamábamos películas de «cowboys». De los dramas, sobre todo si no acababan bastante bien, llamaba «dramones». Más tarde, en mi preadolescencia y adolescencia se añadió a ello mi madre. Los gustos de mi madre no eran tan limitados como los de mi padre, ya que gozaba de los dramas, las policiacas, de los «trhillers», etc.

En mi adolescencia empecé a ir al cine solo, a veces con amigos o compañeros y pocas veces con alguno de mis hermanos. Y empecé a discriminar el cine de calidad. A mis 17 años tuve un profesor aficionado al cine que nos montaba lo que se llamaba entonces «cine-fórums» que consistían en proyectar una película y luego hacer un debate sobre ella. Ese hombre fue quien me hizo tomar conciencia de que me gustaba el cine.

A partir de entonces fui al cine por sistema y empecé a intentar ver todas las buenas películas que se estrenaban en esta tierra. He sido capaz de ver en un mismo día 4 películas seguidas (matinal, dos sesiones de tarde y sesión de noche). En mi cuenta de Filmaffinity, creada en junio de 2010, hay más de mil ochocientas películas evaluadas. No es que las haya visto todas en estos 8 años, también he evaluado también aquellas que recordaba haber visto.

Actualmente, en los últimos años, el trabajo y la familia me han hecho más difícil seguir yendo al cine dos o tres veces por semana, también porque hubo un momento en que había muy pocas películas que realmente me interesaran. Pero sigo viendo cine para televisión (que no es lo mismo que verlas en una sala) y por servicios como Netflix, HBO, etc.

Lo que me duele es que de vez en cuando me pierdo alguna perla que difícilmente tendré la oportunidad de ver porque se trata de cine minoritario. La última ha sido Hjartasteinn, aquí titulada Heartstone, corazones de piedra. Una película islandesa sobre las consecuencias de un amor homosexual entre dos adolescentes en una pequeña población de la costa de aquel país. Las críticas la dejan bastante bien.

Ahora sabéis porque de vez en cuando os hablo de alguna de las películas que he visto.

Un abrazo.


dijous, 12 de juliol de 2018

Inexorable

[Entrada 225]

Inexorable

«Essent la naturalesa inexorable i immutable, i sense que sobrepassi mai els límits de les lleis que li han estat imposats»
Galileo Galilei, físic, matemàtic, i filòsof (1564 -1642)
El comportament de la natura moltes vegades ens resulta cruel, especialment davant la mort, quan mor un ser estimat, i sobretot quan aquest és jove, més jove que un mateix.

Tenia deu anys quan va morir un dels petits de casa. Ell en tenia quatre i mig. Era un nen imaginatiu que ens havia sorprès més d’una vegada amb les seves sortides. Quan he estat pare he comprès que el pitjor que em podria passar era viure la mort d’un fill. El meu pare en va haver de viure dues. Aquesta va ser la primera. Un veí ens va explicar que aquell dia, quan, assabentat de la desgràcia, venia cap a casa meva a veure si podia donar un cop de mà, va veure al meu pare, encara amb el vestit de bany amb què havia tret el seu fill sense vida de la profunditat de l’aigua, caminant amb determinació, amb la mirada perduda, carretera enllà. El va seguir. Va caminar uns quants quilòmetres seguint-lo fins que el meu pare es va aturar. El veí s’hi va acostar. El meu pare en veure’l li va preguntar «on sóc?».

En canvi jo vaig restar insensible. Com si no hagués passat res. No coneixia la mort. No havia viscut mai una mort propera. No sentia res de nou. Em sentia igual que feia unes hores, quan encara era viu. No em va caure ni una sola llàgrima. Fins i tot el meu germà petit, que llavors rondava els dos anys i mig, plorava. I a mi se’m va escapar el riure, un riure nerviós, explicant-li a un nen veí el que havia passat. Em vaig sentir malvat, sense cor, com podia riure en una situació com aquella?

Vaig passar mesos, potser més d’un any, somiant que jugava amb ell. Fins que un dia vaig somiar que era mort. En aquell somni jo estava jugant amb els altres germans i va venir ell, me’l vaig mirar i li vaig preguntar que hi feia allà si era mort. I vaig deixar de somiar que jugava amb ell.

Tant el meu fill com la meva filla han viscut l’amarga experiència d’un avort no desitjat. En els dos casos hauria estat el seu segon fill. Sé el dur que va resultar per a ells. He de confessar que cap de les dues vegades vaig sentir res especial, tot i que la meva racionalitat em va ajudar a entendre’m (ara sé el que és la mort i com reacciono quan mor algú que m’és proper, ja he perdut prou familiars i amics per a saber com afrontar-ho). Així que vaig poder donar-los suport, vaig saber estar al seu costat, encara que no em sortís ni una sola llàgrima. Però vaig patir amb ells. Tot i que la tristor em vindria després, quan ells ja no estaven tristos.

Amic meu, ens separen quilòmetres i tot un oceà, ens separen els anys, tu anaves a ser pare i jo ja sóc avi, però la mare-natura ens ha unit més d’una vegada. Comparteixo el dolor que estàs passant. El món i la natura són inexorables, però vivim, la vida segueix, i aquests moments tristos formen part d’ella, també s’han de viure. Només lamento no poder reconfortar-te amb la meva companyia.

Una abraçada aquest cop especial i fortament sentita.
Inexorable

«Siendo la naturaleza inexorable e inmutable, y sin que sobrepase jamás los límites de las leyes que le han sido impuestos»
Galileo Galilei, físico, matemático, y filósofo (1564-1642)
El comportamiento de la naturaleza muchas veces nos resulta cruel, especialmente ante la muerte, cuando muere un ser querido, y sobre todo cuando éste es joven, más joven que uno mismo.

Yo tenía diez años cuando murió uno de los pequeños de mi casa. Él tenía cuatro y medio. Era un niño imaginativo que nos había sorprendido más de una vez con sus salidas. Cuando he sido padre he comprendido que lo peor que me podría pasar era vivir la muerte de un hijo. Mi padre tuvo que vivirlo dos veces. Esta fue la primera. Un vecino nos explicó que ese día, cuando, enterado de la desgracia, venía hacia mi casa a ver si podía echar una mano, vio a mi padre, aún con el traje de baño con el que había sacado a su hijo sin vida de la profundidad del agua, caminando con determinación, con la mirada perdida, alejándose por la carretera. Le siguió. Caminó unos cuantos kilómetros siguiéndole hasta que mi padre se detuvo. El vecino se le acercó. Mi padre al verlo le preguntó «¿dónde estoy?».

En cambio yo permanecí insensible. Como si no hubiera pasado nada. No conocía la muerte. No había vivido una muerte cercana. No sentía nada nuevo. Me sentía igual que hacía unas horas, cuando aún estaba vivo. No me cayó ni una sola lágrima. Incluso mi hermano menor, que entonces rondaba los dos años y medio, lloraba. Y a mí se me escapó la risa, una risa nerviosa, explicándole a un niño vecino lo que había pasado. Me sentí desalmado, sin corazón, ¿cómo podía reír en una situación como aquella?

Pasé meses, puede que más de un año, soñando que jugaba con él. Hasta que un día soñé que estaba muerto. En ese sueño yo estaba jugando con los otros hermanos y vino él, le miré y le pregunté que hacía allí si estaba muerto. Y dejé de soñar que jugaba con él.

Tanto mi hijo como mi hija han vivido la amarga experiencia de un aborto no deseado. En ambos casos habría sido su segundo hijo. Sé lo duro que resultó para ellos. Tengo que confesar que ninguna de las dos veces sentí nada especial, aunque mi racionalidad me ayudó a entenderme (ahora sé lo que es la muerte y cómo reacciono cuando muere alguien que me es cercano, ya he perdido bastantes familiares y amigos como para saber cómo afrontarlo). Así que pude darles mi apoyo, supe estar a su lado, aunque no me saltara ni una sola lágrima. Pero sufrí con ellos. Aunque la tristeza me vendría después, cuando ellos ya no estaban tristes.

Amigo mío, nos separan kilómetros y todo un océano, nos separan los años, tú ibas a ser padre y yo ya soy abuelo, pero la madre naturaleza nos ha unido más de una vez. Comparto el dolor que estás pasando. El mundo y la naturaleza son inexorables, pero vivimos, la vida sigue, y estos momentos tristes forman parte de ella, también se han de vivir. Sólo lamento no poder reconfortarte con mi compañía.

Un abrazo esta vez especial y fuertemente sentido.


dijous, 5 de juliol de 2018

Filosofia --- Filosofía


[Entrada 224]

Filosofia

Qui no sap viure amb poc sempre serà un esclau. Amb molt poc es viu bé.
—Horaci, poeta llatí (65aC-8 aC)
Hi ha historiadors que situen el final del segle XX, al 1989 amb la caiguda del mur de Berlín que era el preludi del final de la URSS al 1991. Poc abans d’això, al 1983, Peter Sloterdijk va publicar la seva «Crítica de la raó cínica» (Kritik der zynischen Vernunft), en ella planteja que la filosofia va morir al segle XIX. La recerca de la veritat havia deixat de tenir sentit, la veritat estava fora de la racionalitat. Gilles Lipovetsky hi afegia: «Déu ha mort, però a ningú li importa un rave». La humanitat havia acceptat el relativisme, cosa que quan es disfressa segons els interessos de cadascú esdevé cinisme. El cinisme no és més que l'abús d'aquest relativisme que ha dut a la societat a un «tot s'hi val, no hi ha res que importi», només cal trobar arguments per justificar-ho, i si no se'n troben s'inventen, per a això les mentides també valen. Hi ha exemples de sobra, com les armes de destrucció massiva d'Iraq o la grip A.

El progrés de ciències empíriques com la física, la química, la medicina, etc. es fonamenta en el treball coral sistemàtic de científics de tot el món. Xoca amb el món del pensament i l'especulació on les coses van d'una altra manera, hi ha molt treball individual, molts noms propis, és a dir, molta visió personal i, per tant, subjectiva. El debat, l'acció coral, que en altres ciències és sistemàtic i simultani, aquí passa a produir-se d'una generació a la següent, de mestre a deixeble, i moltes vegades oscil·la com el pèndul. La majoria, per no dir tots, els grans pensadors de la història han acabat perdent-se en les seves divagacions, segurament per falta d'una crítica seriosa i sistemàtica. Sens dubte, hi ha raons que justifiquen que això sigui així, i contraexemples com l'Escola de Frankfurt, nascuda el 1924, amb el seu pensament crític, on destaquen pensadors com Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Jürgen Habermas o Karl Otto Apel, entre d'altres.

Diuen que encara estem immersos en la postmodernitat. La història de l'Edat Moderna situa en el punt culminant del seu pensament a Kant. La postmodernitat té en Nietzsche, (qui va anunciar-nos: «Déu ha mort») una de les seves grans referències. Potser per això el nazisme de Hitler va voler usar cínicament el pensament d'aquest filòsof (Nietzsche) i el seu superhome per justificar el seu ideari. Sens dubte a la postmodernitat n'hi ha d'altres de pensadors importants, a més de Nietzsche, com Freud, Marx, Engels, etc. Els pensadors actuals, els del segle XXI encara estan refent-se de la crueltat de la Segona Guerra Mundial. Adorno ho expressa ben clarament: «No pot tornar a passar: no hi pot haver un arbre en flor sense l'ombra de l'horror.»

L'espècie humana ha fet una evolució des d'un primat que era depredat, a ser un carronyaire i després un predador quan va aprendre a caçar i a pescar. Per al depredat la vida té una importància relativa, sap que quan el predador ataca, la mort d'alguns d'ells és inevitable. Ell, el depredat, no mata, però ha d'acceptar la mort en qualsevol dels atacs dels seus predadors. Molts d'ells, com que no poden protegir a tots dels seus congèneres (en especial als més febles com els malalts, vells, cries, etc.), opten per concentrar els seus esforços en protegir les cries.

El predador genuí, el que ho estat sempre, sap que pot matar, malgrat això entre adults no es maten mai, només s'espanten i es fan fora uns als altres. És una regla que no se salten, tot i que hi ha mascles (com el del lleó) que maten les cries de les seves femelles perquè tornin a estar aviat en zel. Així que la seva capacitat de matar la reserven per a l'alimentació, per a la supervivència, caçant animals d'altres espècies.

La espècie humana és predadora amb instints de depredat. Considera la mort violenta com inevitable. No té l'instint del predador, i, per tant, és capaç de produir la mort violenta dels seus congèneres, a més amb sanya i crueltat. Sabem que la crueltat de l'espècie humana supera de forma incomparable, sens cap mena dubte, a la de qualsevol altra espècie.

L'home, amb la seva capacitat de raonar que l'ha dotat de superbia, s'ha situat a si mateix com a amo del món (al centre de la creació segons els creacionistes) quan en realitat la humanitat no és més importatnt que ho podria ser una colònia de virus que visqués en un gra de sorra en mig d'un desert immens. Això qualsevol astrònom ho té ben clar. Dins d'aquesta supèrbia aquest virus es permet el luxe de dubtar que hi pugui haver una altra colònia de virus en un altre dels incomptables grans de sorra d'aquell desert.

El triomf del cinisme a la societat postmoderna és indiscutible. S'ha posat a la cobdícia per sobre de tot, i vivim al dictat de l'economia i les finances, i amb el cinisme es justifiquen les guerres, l'opressió dels pobles, el tancament de les fronteres als menys afavorits, etc. Mentre l'acumulació de la riquesa en unes poques mans fa que les desigualtats, la pobresa, la precarietat, etc. estiguin creixent de manera exponencial. I tot està perfectament justificat racionalment amb el cinisme i els seus sofismes.

La humanitat ha deixat de banda el pensament, ha deixat de buscar la veritat, d'intentar donar-li sentit a la pròpia vida («Déu ha mort, però a ningú li importa un rave»). I s'està deixant explotar per una minoria, cosa que ha passat sempre a la civilització des que aquesta existeix (d'això fa només uns deu mil anys dels 300.000 que es creu que tenim com a espècie). Estem a la societat de l'oci, on el que importa és no avorrir-se, fugir de la buidor que ens podria fer pensar. Cada individu és al mateix temps productor i consumidor; i hi ha una minoria que es queda amb els excedents i no els reparteix, que acumula les riqueses, i viu en un fals paradís que té por de perdre.

Els crítics de l'escola de Frankfurt creien que la filosofia ens duria a un món millor, però no ha estat així. Malgrat tot la filosofia agonitza, però no pot morir perquè encara no ha trobat les respostes i les preguntes encara hi són.

Una abraçada.
Quien no sabe vivir con poco siempre será un esclavo. Con muy poco se vive bien.
-Horacio, poeta latino (65aC-8 aC)
Hay historiadores que sitúan el final del siglo XX, en 1989 con la caída del muro de Berlín que era el preludio del final de la URSS en 1991. Poco antes de eso, en 1983, Peter Sloterdijk publicó su «Crítica la razón cínica »(Kritik der zynischen Vernunft), en ella plantea que la filosofía murió en el siglo XIX. La búsqueda de la verdad había dejado de tener sentido, la verdad estaba fuera de la racionalidad. Gilles Lipovetsky añadía: «Dios ha muerto, pero a nadie le importa un bledo». La humanidad había aceptado el relativismo, lo que cuando se disfraza según los intereses de cada uno se convierte en cinismo. El cinismo no es más que el abuso de ese relativismo que ha llevado a la sociedad a un «todo vale, no hay nada que importe», sólo hay que encontrar argumentos para justificarlo, y si no se encuentran inventan, para eso las mentiras también valen. Hay ejemplos de sobra, como las armas de destrucción masiva de Irak o la gripe A.

El progreso de ciencias empíricas como la física, la química, la medicina, etc. se fundamenta en el trabajo coral sistemático de científicos de todo el mundo. Choca con el mundo del pensamiento y la especulación donde las cosas van de otra manera, hay mucho trabajo individual, muchos nombres propios, es decir, mucha visión personal y, por tanto, subjetiva. El debate, la acción coral, que en otras ciencias es sistemático y simultáneo, aquí pasa a producirse de una generación a la siguiente, de maestro a discípulo, y muchas veces oscila como el péndulo. La mayoría, por no decir todos, los grandes pensadores de la historia han acabado perdiéndose en sus divagaciones, seguramente por falta de una crítica seria y sistemática. Sin duda, hay razones que justifican que esto sea así, y contraejemplos como la Escuela de Frankfurt, nacida en 1924, con su pensamiento crítico, donde destacan pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Jürgen Habermas o Karl Otto Apel, entre otros.

Dicen que todavía estamos inmersos en la postmodernidad. La historia de la Edad Moderna sitúa en el punto culminante de su pensamiento a Kant. La posmodernidad tiene en Nietzsche, (quien nos anunció: «Dios ha muerto») una de sus grandes referencias. Quizá por eso el nazismo de Hitler quiso usar cínicamente el pensamiento de este filósofo (Nietzsche) y su superhombre para justificar su ideario. Sin duda en la postmodernidad hay otros de pensadores importantes, además de Nietzsche, como Freud, Marx, Engels, etc. Los pensadores actuales, los del siglo XXI todavía están rehaciéndose de la crueldad de la Segunda Guerra Mundial. Adorno lo expresa claramente: «No puede volver a pasar: no puede haber un árbol en flor sin la sombra del horror.»

La especie humana ha hecho una evolución desde un primate que era depredado, a ser un carroñero y luego un predador cuando aprendió a cazar y pescar. Para el depredado la vida tiene una importancia relativa, sabe que cuando el predador ataca, la muerte de algunos de ellos es inevitable. Él, el depredado, no mata, pero debe aceptar la muerte en cualquiera de los ataques de sus depredadores. Muchos de ellos, como no pueden proteger a todos de sus congéneres (en especial a los más débiles como los enfermos, viejos, crías, etc.), optan por concentrar sus esfuerzos en proteger las crías.

El predador genuino, el que lo sido siempre, sabe que puede matar, sin embargo entre adultos no se matan nunca, sólo se asustan y se expulsan unos a otros. Es una regla que no se saltan, aunque hay machos (como el del león) que matan las crías de sus hembras para que vuelvan a estar pronto en celo. Así que su capacidad de matar la reservan para la alimentación, para la supervivencia, cazando animales de otras especies.

La especie humana es predadora con instintos de depredado. Considera la muerte violenta como inevitable. No tiene el instinto del predador, y, por tanto, es capaz de producir la muerte violenta de sus congéneres, además con saña y crueldad. Sabemos que la crueldad de la especie humana supera de forma incomparable, sin lugar a dudas, a la de cualquier otra especie.

El hombre, con su capacidad de razonar que le ha dotado de soberbia, se ha situado a sí mismo como dueño del mundo (en el centro de la creación según los creacionistas) cuando en realidad la humanidad no es más importante que lo podría ser una colonia de virus que viviera en un grano de arena en medio de un desierto inmenso. Eso cualquier astrónomo lo tiene claro. En su soberbia ese virus se permite el lujo de dudar que pueda haber otra colonia de virus en otro de los incontables granos de arena de aquel desierto.

El triunfo del cinismo en la sociedad postmoderna es indiscutible. Se ha puesto a la codicia por encima de todo, y vivimos al dictado de la economía y las finanzas, y con el cinismo se justifican las guerras, la opresión de los pueblos, el cierre de las fronteras a los menos favorecidos, etc. Mientras la acumulación de la riqueza en unas pocas manos hace que las desigualdades, la pobreza, la precariedad, etc. estén creciendo de manera exponencial. Y todo está perfectamente justificado racionalmente con el cinismo y sus sofismas.

La humanidad ha dejado de lado el pensamiento, ha dejado de buscar la verdad, de intentar darle sentido a la propia vida ( «Dios ha muerto, pero a nadie le importa un bledo»). Y se está dejando explotar por una minoría, lo cual ha pasado siempre en la civilización desde que esta existe (de eso hace sólo unos diez mil años de los 300.000 que se cree que tenemos como especie). Estamos en la sociedad del ocio, donde lo que importa es no aburrirse, huir del vacío que nos podría hacer pensar. Cada individuo es al mismo tiempo productor y consumidor; y hay una minoría que se queda con los excedentes y no los reparte, que acumula las riquezas, y vive en un falso paraíso que teme perder.

Los críticos de la escuela de Frankfurt creían que la filosofía nos llevaría a un mundo mejor, pero no ha sido así. A pesar de todo la filosofía agoniza, pero no puede morir porque aún no ha encontrado las respuestas y las preguntas siguen ahí.

Un abrazo


dijous, 28 de juny de 2018

La victòria del mal --- La victoria del mal

[Entrada 223]

La victòria del mal

No t'entendrà ningú. Al capdavall, no és pas tan important. El que és important és que t'entenguis tu.
Matt Haig (Sheffield, U.K., 1975)
Em vaig despertar inquiet, amb una sensació estranya. La culpa era d'un somni on em veia implicat en un assassinat, un somni d'aquests incoherents on al final un grup de persones teníem acorralada una parella, un home i una dona que estaven dins d'un vehicle estrany, petit, fet d'aquest plàstic transparent que s'usa per protegir les cadiretes dels nens petits de la pluja. L'home era gran, d'una edat compresa entre els 60 i els 70. La dona era més jove. Estàvem en un caminal sense asfaltar, amb el terra sorrós i llis en mig de tot de camps de conreu. Jo formava part del grup que volia a matar aquell home, ell ho sabia i es revoltava desesperat dins d'aquell vehicle minúscul on quasi no es podia moure. Fora, a l'altra banda, més enllà del vehicle, hi havia un home que intentava evitar que cometéssim l'error de matar-lo. No recordo si finalment el vam matar o no, però jo estava allà entre els assassins sense fer res per evitar-ho.

Aquella nit just abans d'anar-me'n a dormir havia estat veien un parell d'episodis de la sèrie «House of Cards». Ignoro si la coneixeu, per si de cas us situo: és una sèrie dramàtica estatunidenca creada i produïda per Beau Willimon. Una adaptació de la mini-sèrie britànica amb el mateix títol basada en la novel·la de Michael Dobbs i emesa per la BBC el 1990. Compta amb les actuacions de Kevin Spacey, Robin Wright i Kate Mara. El que explica és com el congressista estatunidenc Francis Underwood i la seva dona Claire no es detenen davant de res per aconseguir els seus propòsits. La història d'aquest drama polític s'endinsa en un món ple d'avarícia, sexe i corrupció a la ciutat de Washington.

En un dels episodis que vaig veure aquell vespre Francis va matar a una periodista que estava investigant la mort d'un congressista que ell (en Francis) havia assassinat en un episodi anterior. Underwood acabava d'aconseguir la vicepresidència dels EUA.

Us podeu preguntar que m'ha dut a veure aquesta sèrie sobre política on sembla que tot s'hi val. De fet m'hi va portar «Borgen», una sèrie dramàtica de televisió danesa que es va emetre de 2010 a 2013. Aquesta ficció política narra la trajectòria de Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), líder del partit dels Moderats i Primera Ministra de Dinamarca. De fet, a Borgen es fa política, hi ha negociacions i tripijocs, i es veu la importància dels medis de comunicació en aquest joc que és la política. Un joc on no sempre guanyen els bons. Des del meu punt de vista Borgen és una lliçó de com funciona la política, una lliçó de realitat danesa. Mentre que House of Cards és una altra cosa. Com diu la amiga que me la va recomanar, està carregada de mala llet. Aquesta amiga troba que Borgen és massa light.

De fet, a mi, Borgen em va agradar molt, cosa que no puc dir de House of Cards. Mentre Borgen és una lliçó de com funciona la política a l'actualitat en els paísos del nord d'Europa, House of Cards narra com un malfactor es fa amb el poder. De fet, jo recomanaria Borgen a qualsevol que vulgui entendre com funciona la política a alt nivell i com hi interfereixen els medis de comunicació, en canvi només recomanaria House of Cards a qui l'interessi veure com un malvat pot fer-se amb el poder, com vencen els dolents, la victòria del mal.

Una abraçada.
La victoria del mal

No te entenderá nadie. Después de todo, no es tan importante. Lo importante es que te entiendas tú.
Matt Haig (Sheffield, U.K., 1975)
Me desperté inquieto, con una sensación extraña. La culpa era de un sueño donde me veía implicado en un asesinato, un sueño de esos incoherentes donde al final un grupo de personas teníamos acorralada una pareja, un hombre y una mujer que estaban dentro de un vehículo extraño, pequeño, hecho de este plástico transparente que se usa para proteger las sillitas de los niños pequeños de la lluvia. El hombre era mayor, de una edad comprendida entre los 60 y los 70. La mujer era más joven. Estábamos en un camino rural sin asfaltar, con el suelo arenoso y liso en medio de campos de cultivo. Yo formaba parte del grupo que quería matar a ese hombre, él lo sabía y se sublevaba desesperado dentro de ese vehículo minúsculo donde casi no podía moverse. Fuera, en el otro lado, más allá del vehículo, había un hombre que intentaba evitar que cometiéramos el error de matarlo. No recuerdo si finalmente lo matamos o no, pero yo estaba allí entre los asesinos sin hacer nada para evitarlo.

Esa noche justo antes de acostarme había estado viendo un par de episodios de la serie «House of Cards». Ignoro si la conoceis, por si acaso os sitúo: es una serie dramática estadounidense creada y producida por Beau Willimon. Una adaptación de la miniserie británica con el mismo título basada en la novela de Michael Dobbs y emitida por la BBC en 1990. Cuenta con las actuaciones de Kevin Spacey, Robin Wright y Kate Mara. Lo que narra es como el congresista estadounidense Francis Underwood y su esposa Claire no se detienen ante nada para conseguir sus propósitos. La historia de ese drama político se adentra en un mundo lleno de avaricia, sexo y corrupción en la ciudad de Washington.

En uno de los episodios que vi aquella noche Francis mató a una periodista que estaba investigando la muerte de un congresista que él (Francis) había asesinado en un episodio anterior. Underwood acababa de conseguir la vicepresidencia de los EEUU.

Os podéis preguntar que me ha llevado a ver esa serie sobre política donde parece que todo vale. De hecho me llevó a ello «Borgen», una serie dramática de televisión danesa que se emitió de 2010 a 2013. Esa ficción política narra la trayectoria de Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), líder del partido de los Moderados y Primera Ministra de Dinamarca. De hecho, en Borgen se hace política, hay negociaciones y componendas, y se ve la importancia de los medios de comunicación en este juego que es la política. Un juego donde no siempre ganan los buenos. Desde mi punto de vista Borgen es una lección de cómo funciona la política, una lección de realidad danesa. Mientras que House of Cards es otra cosa. Como dice la amiga que me la recomendó, está cargada de mala leche. A esa amiga le parece que Borgen es demasiado light.

De hecho, a mí, Borgen me gustó mucho, lo que no puedo decir de House of Cards. Mientras Borgen es una lección de cómo funciona la política en la actualidad en los países del norte de Europa, House of Cards narra como un malhechor se hace con el poder. De hecho, yo recomendaría Borgen a cualquiera que quiera entender cómo funciona la política a alto nivel y cómo interfieren los medios de comunicación, en cambio sólo recomendaría House of Cards a quien le interese ver como un malvado puede hacerse con el poder, como vencen los malos, la victoria del mal.

Un abrazo.


dijous, 21 de juny de 2018

Drogues i alcohol a l'adolescència --- Drogas y alcohol en la adolescencia

[Entrada 222]

Drogues i alcohol a l'adolescència

Per al filòsof, creix més herba a les valls de la ximpleria que no pas als cims pelats de la prudència.
(Ludwig Wittgenstein, filòsof austríac (1889-1951))
El consum de drogues i alcohol (1) entre adolescents, especialment entre els menors de 18 anys, és creixent, i no és només un problema local a Espanya, sinó que té un abast internacional. A Europa 47% dels joves entre 14 i 16 assegura haver pres alcohol durant el mes anterior, un 13% diu fumar tabac diàriament i un 7% haver consumit haixix almenys una vegada en els últims 30 dies.

Una cultura de consum d'alcohol s'ha instal·lat a Llatinoamèrica i amenaça de convertir-se en un autèntic problema de salut pública a la regió, l'augment del consum d'alcohol entre adolescents se situa en el 18,4% des del 2010. En aquesta zona als 18 anys, el 77% de la població ja ha pres alguna beguda alcohòlica, i el 60% dels adolescents ho ha fet tot just passats els 14.

A Espanya el 31,9% dels adolescents entre 14 i 18 anys beu alcohol el cap de setmana i gairebé el 80% dels joves han consumit alcohol abans dels 18 anys. Comencen a beure als 13,9 anys de mitjana. El 42% dels joves entre 15 i 17 anys assegura que li compensa emborratxar-se, tot i els riscos associats, i el 35% considera que l'alcohol els permet "passar-ho bé".

El Senat espanyol va posar en marxa una Ponencia de estudio: "Menores sin alcohol", la qual va donar llum a un projecte d'una nova llei amb l'objectiu de retardar l'edat d'inici de consum d'alcohol fins als 18 anys. A més de reiterar la prohibició del "botellón" (consum d'alcohol en espais públics), de la venda d'alcohol a menors i d'algunes altres limitacions en la venda i publicitat de l'alcohol, carrega les tintes en les responsabilitats del pares en aquest afer.

Aquesta nova llei inclou les sancions als pares dels menors que beguin, i, en cas de reincidència greu, si es demostra una actitud negligent dels pares, s'aplicaria la normativa existent en l'ordenament jurídic per a la protecció del menor que pot arribar fins a la pèrdua de la tutela dels fills. Per evitar la sanció, els pares podran participar juntament amb els seus fills en activitats reeducatives de prevenció del consum.

Hi ha una manca d'acord entre els experts. Alguns es mostren "escèptics" davant l'eficàcia d'una llei de menors sense alcohol. Ja hi ha lleis i normatives d'aquests tipus a diverses comunitats i no han funcionat, a més del poc impacte que han tingut les campanyes informatives sobre aquests temes.

Islàndia, un país de 300.000 habitants, ha aconseguit, només en 20 anys, passar de ser un dels estats europeus amb major incidència del consum d'alcohol i tabac entre els joves, a què tot just el 5% dels joves entre 14 i 16 asseguri haver pres alcohol durant el mes anterior, i només un 3% digui fumar tabac diàriament (recordem que la mitjana europea és del 47% i el 13% respectivament), mentre a la resta del món aquests valors estan creixent.

Les raons de l'èxit islandès cal buscar-les en el programa Youth in Iceland (Joventut a Islàndia), posat en marxa el 1998, amb l'objectiu de reduir el consum de substàncies addictives entre la joventut. La base és la investigació contínua dels hàbits i preocupacions dels adolescents. No s'actua en funció d'impressions sinó sobre informació fiable i directa extreta directament del joves amb enquestes i qüestionaris. Entre altres variables, es recullen dades sobre el sexe dels adolescents, les seves pautes de consum, les característiques de les llars, l'absentisme escolar i els seus problemes emocionals.

Amb aquests elements s'elaboren informes específics per a cada districte i per a cada escola. Després s'analitzen aquests informes a nivell local en un treball conjunt amb les escoles, les comunitats i els municipis, que identifiquen els principals factors de risc i de protecció enfront del consum d'alcohol i drogues. I s'informa els pares i se'ls explica que ells són el principal factor preventiu per als seus fills.

Des de 2002, es va prohibir que, llevat d'excepcions, els nens menors de 12 anys i els adolescents de 13 a 16 anys caminin sols pel carrer després de les vuit i les deu del nit respectivament. Els estudis van mostrar que la major participació en activitats extraescolars i l'augment del temps passat amb els pares disminuïen el risc de consumir alcohol i altres substàncies.

Els resultats obtinguts per Islàndia van portar a la creació en 2006 del programa Youth in Europe, amb la finalitat estendre la metodologia del país nòrdic a altres llocs del continent. S'està aplicant a 30 municipis fora d'Islàndia. A Espanya només hi participa la ciutat de Tarragona que té 103.000 habitants.

Les mesures del Senat espanyol, no semblen anar en la línia d'aquest programa europeu. Possiblement tinguin més interés des del punt de vista polític que social, ja que, com ja he defensat més d'un cop, aquesta mena lleis tenen sentit quan reforcen una acció social ben programada, mai serveixen per si soles per modificar els hàbits d'una societat. Però, en canvi, són ben típics dels sistemes totalitaris aquests intents de canviar les coses a base de lleis i imposicions.

(1) Tinc clar que l'alcohol és tan droga com la cocaïna o la marihuana, malgrat que el consum d'alcohol (i de tabac) sigui legal en molts països, especialment a occident, i en canvi la resta de drogues solguin estar prohibides i perseguides donant raó de ser i de subsistir a tota mena de camells, traficants, i d'altres bandes de malfactors com gàngsters, màfies, camorres, etc.

Una abraçada.
Drogas y alcohol en la adolescencia

Para el filósofo, crece más hierba en los valles de la tontería que a los picos pelados de la prudencia.
(Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco (1889 a 1951))
El consumo de drogas y alcohol (1) entre adolescentes, especialmente entre los menores de 18 años, es creciente, y no es sólo un problema local en España, sino que tiene un alcance internacional. En Europa 47% de los jóvenes entre 14 y 16 asegura haber tomado alcohol durante el mes anterior, un 13% dice fumar tabaco a diario y un 7% haber consumido hachís menos una vez en los últimos 30 días.

Una cultura de consumo de alcohol se ha instalado en Latinoamérica y amenaza con convertirse en un auténtico problema de salud pública en la región, el aumento del consumo de alcohol entre adolescentes se sitúa en el 18,4% desde 2010. En esta zona a los 18 años, el 77% de la población ya ha tomado alguna bebida alcohólica, y el 60% de los adolescentes lo ha hecho apenas pasados los 14.

En España el 31,9% de los adolescentes entre 14 y 18 años bebe alcohol el fin de semana y casi el 80% de los jóvenes han consumido alcohol antes de los 18 años. Empiezan a beber a los 13,9 años de media. El 42% de los jóvenes entre 15 y 17 años asegura que le compensa emborracharse, a pesar de los riesgos asociados, y el 35% considera que el alcohol les permite "pasarlo bien".

El Senado español puso en marcha una Ponencia de estudio: "Menores sin alcohol", la cual dio luz a un proyecto de una nueva ley con el objetivo de retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol hasta los 18 años. Además de reiterar la prohibición del "botellón" (consumo de alcohol en espacios públicos), de la venta de alcohol a menores y de algunas otras limitaciones en la venta y publicidad del alcohol, carga las tintas en las responsabilidades de los padres en este asunto.

Esta nueva ley incluye las sanciones a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor que puede llegar hasta la pérdida de la tutela de los hijos. Para evitar la sanción, los padres podrán participar junto con sus hijos en actividades reeducativas de prevención del consumo.

Hay una falta de acuerdo entre los expertos. Algunos se muestran "escépticos" ante la eficacia de una ley de menores sin alcohol. Ya hay leyes y normativas de este tipo en varias comunidades y no han funcionado, además del poco impacto que han tenido las campañas informativas sobre estos temas.

Islandia, un país de 300.000 habitantes, ha conseguido, solo en 20 años, pasar de ser uno de los estados europeos con mayor incidencia del consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes, a que apenas el 5% de los jóvenes entre 14 y 16 asegure haber tomado alcohol durante el mes anterior, y sólo un 3% diga fumar tabaco diariamente (recordemos que la media europea es del 47% y el 13% respectivamente), mientras en el resto del mundo estos valores están creciendo.

Las razones del éxito islandés hay que buscarlas en el programa Youth in Iceland (Juventud en Islandia), puesto en marcha en 1998, con el objetivo de reducir el consumo de sustancias adictivas entre la juventud . La base es la investigación continua de los hábitos y preocupaciones de los adolescentes. No se actúa en función de impresiones sino sobre información fiable y directa extraída directamente del jóvenes con encuestas y cuestionarios. Entre otras variables, se recogen datos sobre el sexo de los adolescentes, sus pautas de consumo, las características de los hogares, el absentismo escolar y sus problemas emocionales.

Con estos elementos se elaboran informes específicos para cada distrito y para cada escuela. Después se analizan estos informes a nivel local en un trabajo conjunto con las escuelas, las comunidades y los municipios, que identifican los principales factores de riesgo y de protección frente al consumo de alcohol y drogas. Y se informa a los padres y se les explica que ellos son el principal factor preventivo para sus hijos.

Desde 2002, se prohibió que, salvo excepciones, los niños menores de 12 años y los adolescentes de 13 a 16 años anden solos por la calle después de las ocho y las diez de noche respectivamente. Los estudios mostraron que la mayor participación en actividades extraescolares y el aumento del tiempo pasado con los padres disminuían el riesgo de consumir alcohol y otras sustancias.

Los resultados obtenidos por Islandia llevaron a la creación en 2006 del programa Youth in Europe, con el fin extender la metodología del país nórdico en otros lugares del continente. Se está aplicando a 30 municipios fuera de Islandia. En España sólo participa la ciudad de Tarragona que tiene 103.000 habitantes.

Las medidas del Senado español, no parecen ir en la línea de ese programa europeo. Posiblemente tengan más interés desde el punto de vista político que social, ya que, como ya he defendido más de una vez, ese tipo leyes tienen sentido cuando refuerzan una acción social bien programada, nunca sirven por sí solas para modificar los hábitos de una sociedad. Pero, en cambio, son muy típicos de los sistemas totalitarios estos intentos de cambiar las cosas a base de leyes e imposiciones.

(1) Tengo claro que el alcohol es tan droga como la cocaína o la marihuana, a pesar de que el consumo de alcohol (y de tabaco) sea legal en muchos países, especialmente en occidente, y en cambio el resto de drogas suelan estar prohibidas y perseguidas dando razón de ser y de subsistir a todo tipo de camellos, traficantes, y otras bandas de malhechores como gánsteres, mafias, camorras, etc.

Un abrazo.


dijous, 14 de juny de 2018

Renda bàsica Universal --- Renta básica Universal

[Entrada 221]

Renda bàsica Universal

"L'acció no sempre pot portar la felicitat; però no hi ha felicitat sense acció."
Benjamin Disraeli
A la Wikipedia espanyola es defineix renda bàsica com el dret de tot ciutadà i resident acreditat a percebre una quantitat periòdica que cobreixi, almenys, les necessitats vitals sense que per això degui cap contraprestació. No s'ha de confondre amb les rendes d'inserció i altres subsidis condicionats propis de l'estat de benestar ni amb l'impost negatiu sobre la renda.

Fa pocs dies vaig veure un documental sobre aquest tema, «In the same boat» (Dins el mateix vaixell), que intenta justificar la necessitat d'implantar una renda bàsica universal (RBU) per acabar amb el problema de la pobresa i la precarietat que s'està instaurant al món. [Podeu veure el documental en català a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/dins-el-mateix-vaixell/video/5755613/ i en anglès amb subtítols en castellà a https://m.youtube.com/watch?v=YKHFx_gKq0M.]

El documental comença comentant un viatge que en Keines va fer a Madrid l'any 1940 on va pronunciar una conferència on feia prediccions de com seria el món cent anys després. En aquella conferència va dir: «l'economia deixarà de ser un problema per a la humanitat, el món serà molt més ric, i la tecnologia permetrà a l'home treballar només 15 hores a la setmana.» Però el documental afirma: «Avui sabem que es va equivocar.»

A la descripció que publica TV3 al seu web d'aquest documental ens explica:
La nostra civilització té davant seu una oportunitat única: els avenços tecnològics podrien esdevenir la clau per aconseguir un món millor, però, si no aprenem a administrar-los, el futur podria ser amenaçador.

Mentre que l'economia i la productivitat mundials augmenten constantment, la renda mitjana dels treballadors no creix. A més, al mercat laboral moltes feines desapareixen a causa dels avenços tecnològics i, com que no se'n creen de noves, l'índex d'ocupació continua baixant. Ara, la feina no és per sempre ni garanteix tenir cobertes les necessitats bàsiques. Les desigualtats socials augmenten dins de cada país de manera inexorable. Pel que fa la distribució de la riquesa, els experts comparen el moment actual amb l'època dels faraons, 2.000 anys abans de Crist. Als Estats Units, per exemple, només un 1% de la població acumula el 40% de la riquesa de tot el país, mentre que un 80% només el 7%. D'altra banda, si seguim consumint al ritme actual, la previsió és que d'aquí 30 anys necessitaríem quatre planetes com el nostre. Hi ha cap manera de reorientar i revertir aquesta situació?

A partir de la imatge d'un vaixell, com a metàfora de la nostra civilització, "Dins el mateix vaixell" ("In the same boat") analitza noves idees, com la renda bàsica o el repartiment del treball, com una possible solució a través del testimoni de pensadors, filòsofs, economistes de primer ordre mundial i gent anònima.
La tesi del documental és que la globalització, l'augment de la riquesa global i progrés científic i tecnològic en lloc de dur a una situació que doni feina a tothom, amb uns salaris dignes i amb una reducció progressiva de l'horari laboral, ha dut a una major concentració de la riquesa, un augment progressiu de l'atur i a un augment exponencial de la precarietat, treballant, els que tenen feina, fin i tot jornades de més 50 h setmanals. A més, en lloc d'anar cap a una producció sostenible, estem en un panorama de producció sense control de productes d'una qualitat decreixent, cada dia més baixa, quan no d'obsolescència programada o controlada, on la destrucció del medi està a l'ordre del dia. D'aquí que haguem de cercar altres planetes per poder seguir així.

Per acabar amb el problema de la pobresa i precarietat laboral, és a dir, el fet que la gent, tot i tenir un salari, no arribi a superar el llindar de la pobresa, proposa la RBU. Això resoldria el problema de la pobresa generada per l'atur i la precarietat laboral creixents, però el problema és finançar aquesta RBU. Com es paga? D'on surtiran els diners?

Al documental es planteja que per finançar la RBU s'ha d'aconseguir que els ingressos dels estats deixin de dependre de la classe mitjana (que està desapareixent), i que les classes benestants i les grans multinacionals, que per altre banda són els que acumulen la riquesa, passin a ser qui finança els estats. Sens dubte una mesura d'aquest tipus comportaria acabar amb els paradisos fiscals i fer que la globalització fos també fiscal.

El documental no es planteja perquè es va equivocar Keynes o, dit amb unes altres paraules, com hem arribat fins aquí. Evidentment estem una altre vegada front a una crítica a la socialdemocràcia, com la que comentava en el post anterior («La teoria sueca de l'amor»). Ni tan sols s'esmenta l'origen d'aquesta situació, ni quina relació pot tenir (i, de fet, té) amb l'ultraliberalisme de l'escola de Chicago, i com aquest ha donat via lliure a la cobdícia humana.

Un dels elements del triomf de l'ultraliberalisme ha estat una fiscalitat cada cop més regressiva, basada en impostos indirectes (com l'IVA). D'altra banda la globalització ha ajudat a l'oligarquia mundial a l'evasió fiscal, que majoritàriament ara té les seves fortunes en paradisos fiscals. Dos factors que posen de manifest que aquesta proposta de globalització fiscal té dificultats insalvables.

Fa prop dos anys, el 5 de juny de 2016, els suïssos van votar en contra d’establir una renda bàsica universal de 2.300 euros mensuals en un referèndum. Nuria Bosch, en un article al diari Ara, comentava les causes de la negativa:
El principal problema que els suïssos han vist en aquest instrument és la seva inviabilitat financera (s’haurien d’incrementar els impostos), a part del fet que podria atraure la immigració, si bé aquest efecte es pot evitar establint un període llarg de residència al país com a condició per tenir el dret a percebre-la. També molts han cregut que la renda bàsica desmotiva l’esforç i la recerca de feina, malgrat que els resultats d’alguns experiments fets en petites comunitats no ho corroboren.
Un altre problema és com afectaria la RBU a la població. S'hauria de veure si tindria un efecte tan poc desitjat com el que s'explica que ha tingut la Societat del Benestar a Suècia (de nou parlo del post anterior, «La teoria sueca de l'amor»). D'una banda està el poc motivador que pot resultar per a la joventut saber que faci el que faci, té uns ingressos garantits, i que l'atur és el seu futur més probable. D'altra banda, hi ha el sentiment d'inutilitat que tindrien aquestes persones, de no servir per a res, quin efecte psicològic tindria?

Es pot contra-argumentar que els jubilats i els pensionistes ja viuen així, cobren sense fer res. No sé si sou conscients que hi ha moltes persones que es resisteixen a jubilar-se precisament per això, perquè no saben viure sense tenir res per fer, i que algunes, un cop jubilades, se suïciden. A més, hi ha un tema de dignitat, la RBU no deixa de ser una almoina, no s'ha fet res per merèixer-la. En canvi, una pensió de jubilació s'ha guanyat a base d'anys de treball.

Si, com deia el psiquiatre Christophe Dejours, «la feina és part essencial de la nostra identitat» i «pot ser el vehicle per a la nostra realització o per a la nostra destrucció» (vegeu el post "Salut mental i treball" que vaig publicar a l'abril), la RBU, que deixaria bona part de la població a l'atur permanent, podria tenir un impacte psicològic sobre les persones força negatiu, per no dir, nefast. Tothom té dret a sentir-se útil i a sentir-se mereixedor del que té. No sembla que la solució al repartiment de la riquesa feta a través d'una forma més o menys astuta d'almoina, sigui, ni tan sols, acceptable.

Una abraçada.
Renta básica Universal

"La acción no siempre puede traer la felicidad; pero no hay felicidad sin acción."
Benjamin Disraeli
En la Wikipedia española se define renta básica como el derecho de todo ciudadano y residente acreditado a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna. No debe confundirse con las rentas de inserción y demás subsidios condicionados propios del Estado de Bienestar ni con el Impuesto Negativo sobre la Renta.

Hace pocos días vi un documental sobre este tema, «In the same boat» (En el mismo barco), que intenta justificar la necesidad de implantar una renta básica universal (RBU) para acabar con el problema de la pobreza y la precariedad que se está instaurando en el mundo. [Podeis ver el documental en catalán en http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/dins-el-mateix-vaixell/video/5755613/ y en inglés con subtítulos en castellano en https://m.youtube.com/watch?v=YKHFx_gKq0M.]

El documental empieza comentando un viaje que hizo Keines a Madrid en 1940 donde pronunció una conferencia donde hacía predicciones de cómo sería el mundo cien años después. En aquella conferencia dijo: «la economía dejará de ser un problema para la humanidad, el mundo será mucho más rico, y la tecnología permitirá al hombre trabajar sólo 15 horas a la semana.» Pero el documental afirma: « Hoy sabemos que se equivocó.»

En la descripción que publica TV3 en su web de este documental nos cuenta:
Nuestra civilización tiene ante sí una oportunidad única: los avances tecnológicos podrían convertirse en la clave para conseguir un mundo mejor, pero, si no aprendemos a administrarlos, el futuro podría ser amenazador.

Mientras que la economía y la productividad mundiales aumentan constantemente, la renta media de los trabajadores no crece. Además, en el mercado laboral muchos trabajos desaparecen debido a los avances tecnológicos y, como no se crean trabajos nuevos, el índice de ocupación continúa bajando. Ahora, el trabajo no es para siempre ni garantiza tener cubiertas las necesidades básicas. Las desigualdades sociales aumentan dentro de cada país de manera inexorable. En cuanto a la distribución de la riqueza, los expertos comparan el momento actual con la época de los faraones, 2.000 años antes de Cristo. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo un 1% de la población acumula el 40% de la riqueza de todo el país, mientras que un 80% sólo el 7%. Por otra parte, si seguimos consumiendo al ritmo actual, la previsión es que dentro de 30 años necesitaríamos cuatro planetas como el nuestro. ¿Hay algún modo de reorientar y revertir esta situación?

A partir de la imagen de un barco, como metáfora de nuestra civilización, "Dentro del mismo barco" ( "In the same boat") analiza nuevas ideas, como la renta básica o el reparto del trabajo, como una posible solución a través del testimonio de pensadores, filósofos, economistas de primer orden mundial y gente anónima.
La tesis del documental es que la globalización, el aumento de la riqueza global y progreso científico y tecnológico en lugar de llevar a una situación que dé trabajo a todo el mundo, con unos salarios dignos y con una reducción progresiva del horario laboral, ha llevado a una mayor concentración de la riqueza, un aumento progresivo del paro y un aumento exponencial de la precariedad, trabajando, los que tienen trabajo, incluso jornadas de más 50 h semanales. Además, en lugar de ir hacia una producción sostenible, estamos en un panorama de producción sin control de productos de una calidad decreciente, cada día más baja, cuando no de obsolescencia programada o controlada, donde la destrucción del medio está a la orden del día. De ahí que tengamos que buscar otros planetas para poder seguir así.

Para acabar con el problema de la pobreza y precariedad laboral, es decir, el hecho de que la gente, a pesar de tener un salario, no llegue a superar el umbral de la pobreza, propone la RBU. Esto resolvería el problema de la pobreza generada por el paro y la precariedad laboral crecientes, pero el problema es financiar esta RBU. ¿Cómo se paga? ¿De dónde saldrá el dinero?

En el documental se plantea que para financiar la RBU se debe conseguir que los ingresos de los estados dejen de depender de la clase media (que está desapareciendo), y que las clases acomodadas y las grandes multinacionales, que por otro lado son los que acumulan la riqueza, pasen a ser quien financia los estados. Sin duda una medida de este tipo conllevaría acabar con los paraísos fiscales y hacer que la globalización fuera también fiscal.

El documental no se plantea porque se equivocó Keynes o, dicho con otras palabras, como hemos llegado hasta aquí. Evidentemente estamos otra vez frente a una crítica a la socialdemocracia, como la que comentaba en el post anterior ( «La teoría sueca del amor»). Ni siquiera se menciona el origen de esta situación, ni qué relación puede tener (y, de hecho, tiene) con el ultraliberalismo de la escuela de Chicago, y como éste ha dado vía libre a la codicia humana.

Uno de los elementos del triunfo del ultraliberalismo ha sido una fiscalidad cada vez más regresiva, basada en impuestos indirectos (como el IVA). Por otro lado la globalización ha ayudado a la oligarquía mundial a la evasión fiscal, que en su mayoría ahora tiene sus fortunas en paraísos fiscales. Dos factores que ponen de manifiesto que esta propuesta de globalización fiscal tiene dificultades insalvables.

Unos dos años atràs, el 5 de junio de 2016, los suizos votaron en contra de establecer una renta básica universal de 2.300 euros mensuales en un referéndum. Nuria Bosch, en un artículo en el diario Ahora (publicado solo en catalán), comentaba las causas de la negativa:
El principal problema que los suizos han visto a este instrumento es su inviabilidad financiera (se deberían incrementar los impuestos), aparte del hecho de que podría atraer la inmigración, si bien este efecto se puede evitar estableciendo un periodo largo de residencia en el país como condición para tener el derecho a percibirla. También muchos han creído que la renta básica desmotiva el esfuerzo y la búsqueda de trabajo, a pesar de que los resultados de algunos experimentos hechos en pequeñas comunidades no lo corroboran.
Otro problema es cómo afectaría la RBU a la población. Habría que ver si tendría un efecto tan poco deseado como el que se explica que ha tenido la Sociedad del Bienestar en Suecia (de nuevo hablo del post anterior, «La teoría sueca del amor»). Por un lado está lo poco motivador que puede resultar para la juventud saber que haga lo que haga, tiene unos ingresos garantizados, y que el paro es su futuro más probable. Por otra parte, existe el sentimiento de inutilidad que tendrían esas personas, de no servir para nada, ¿qué efecto psicológico tendría?

Se puede contra-argumentar que los jubilados y los pensionistas ya viven así, cobran sin hacer nada. No sé si sois conscientes de que hay muchas personas que se resisten a jubilarse precisamente por eso, porque no saben vivir sin tener nada que hacer, y que algunas, una vez jubiladas, se suicidan. Además, hay un tema de dignidad, la RBU no deja de ser una limosna, no se ha hecho nada para merecerla. En cambio, una pensión de jubilación se ha ganado a base de años de trabajo.

Si, como decía el psiquiatra Christophe Dejours, «el trabajo es parte esencial de nuestra identidad» y «puede ser el vehículo para nuestra realización o para nuestra destrucción» (véase el post "Salud mental y trabajo" que publiqué en abril), la RBU, que dejaría buena parte de la población en paro permanente, podría tener un impacto psicológico sobre las personas bastante negativo, por no decir, nefasto. Toda persona tiene derecho a sentirse útil y a sentirse merecedora de lo que tiene. No parece que la solución al reparto de la riqueza hecha a través de una forma más o menos taimada de limosna, sea, ni siquiera, aceptable.

Un abrazo.


dijous, 7 de juny de 2018

La teoria sueca de l’amor --- La teoría sueca del amor

[Entrada 220]

La teoria sueca de l’amor

La vida et pot fer raonablement feliç sense tenir el que desitjaves.
Jordi Lara (Vic 1968)
Després d'haver escrit sobre la percepció de la felicitat als països del món en el post que vaig titular «Felicitat nacional» (publicat el 10 de maig passat, on comentava la classificació dels països segons la pròpia percepció de felicitat que elabora anualment World Happiness Report) on comentava que sembla que la felicitat es concentra en el països escandinaus, al nord d'Europa, vaig veure el documental que du el títol d’aquest post «La teoria sueca de l’amor». El teniu en català a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/ i en anglès amb subtítols en castellà a https://www.youtube.com/watch?v=3YUlCMiMXN8.

A la descripció que publica TV3 al seu web d'aquest documental, ens explica:
El tòpic defineix Suècia com un model de societat perfecta amb una qualitat de vida altíssima. Però, realment és un país feliç? És possible que la població més autònoma i independent del món estigui insatisfeta?

L'estat del benestar suec garanteix les necessitats bàsiques. Habitatge, salut i educació, per exemple, estan garantides. L'objectiu d'aquesta política, iniciada el 1972, és afavorir la independència de les persones, de manera que cap adult no depengui de familiars que el cuidin o mantinguin. Quaranta anys després, el contacte humà ha quedat reduït a la mínima expressió en la societat sueca. Cada cop hi ha més mares solteres que tenen fills amb inseminació artificial, la meitat de la població viu sola, la taxa més alta del mon, i el nombre de gent que mor sola augmenta any rere any.

El director Erik Gandini, autor dels reconeguts documentals «Sacrifice: Who Betrayed Che Guevara?», «Videocracy» i «Surplus: Terrorized Into Being Consumers», explora l'estil de vida suec en aquest treball d'estil trencador i ple de cinisme. Es pregunta si una societat econòmicament benestant és sinònim d'una societat feliç i reflexiona sobre com una vida segura i fàcil pot convertir-se en una existència buida i solitària.

L'any 1972 el govern socialdemòcrata d'Olof Palme publicà un manifest titulat «La família del futur: una política socialista per a la família», amb el qual es pretenen establir les directrius de la política estatal en relació al concepte tradicional de família. Aquest manifest establia que "tota relació humana veritable s'ha de basar en el principi d'independència entre les persones".

El model social nòrdic de la societat del benestar és un referent internacional. Segons la ONU, Suècia té un dels nivells de pobresa més baixos del món i s'hi distribueixen els ingressos de forma més igualitària. Però què passa amb les relacions entre les persones? És Suècia un model de societat feliç?

Ningú no podia pensar que al cap dels anys aquest sistema de benestar produiria una societat d'individus incapaços de socialitzar-se. [...] La meitat de la clientela de l'empresa danesa amb el banc d'esperma més gran del món son dones solteres sueques que volen crear una família soles. El 25% de la gent mor sola sense que ningú reclami el seu cos, raó per la qual l'estat ha creat una agència per intentar localitzar-ne els familiars i, en cas que no se'n trobin, gestionar les seves propietats i pertinences, i més de 25.000 voluntaris dediquen el seu temps lliure a buscar persones desaparegudes en veïnats i boscos de tot el país.

Com a contrapunt al mapa social suec, Gandini presenta la història del doctor Erichsen, un cirurgià suec que, després de treballar-hi trenta anys, va marxar a viure amb la seva dona a Etiòpia, on el nivell de pobresa econòmica és inversament proporcional al grau de felicitat de la seva població. A l'humil hospital d'Aira (a 500 km de la capital), Erichsen aconsegueix autèntics miracles operant en condicions precàries amb materials que no són d'us mèdic. Els radis d'una bicicleta, brides, bobines de niló, una llinya de pescar, o un trepant elèctric comprat en el supermercat es converteixen en improvisades, però efectives, eines en mans del cirurgià. I la gran recompensa, l'agraïment i el somriure dels pacients. Sense cap mena de dubte, el doctor Erichsen és un gran i revelador personatge en «La teoria sueca de l'amor». Per això, va ser el protagonista de la següent producció d'Erik Gandini, «El cirurgià rebel» («The Rebel Surgeon») (2017).

A Etiòpia, Gandini descobreix que el sentit de comunitat i la superació de les dificultats són dos elements clau per aconseguir la veritable felicitat. Això mateix apunta al final del film el reconegut sociòleg, filòsof i assagista Zygmunt Bauman (mort el 2017): "No és veritat que la felicitat signifiqui una vida lliure de problemes. Una vida feliç significa la superació dels problemes, lluitar-hi, resoldre dificultats i reptes. Plantes cara als reptes, ho intentes i t'hi esforces. I llavors arribes al moment de felicitat quan veus que has pogut controlar els reptes del destí. I és justament això: l'alegria d'haver superat les dificultats, de lluitar contra els problemes, de plantar-hi cara i superar-los... Això és el que es perd quan creixen les comoditats."

{http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/}
En un article al diari Ara, Mònica Planas ens adverteix:
Gandini fa la crítica d’una política econòmica i social [d'una societat] excessivament automatitzada que allibera els individus de responsabilitats. Amb el seu estil habitual a l’hora de retratar societats i les seves perilloses inèrcies ('Videocracy' o 'Surplus' en són altres exemples), Gandini construeix relats que, si bé pel tema poden semblar feixucs, són captivadors des del primer minut. Utilitza un cinisme i un sentit de l’humor molt fi, una edició i una banda sonora exquisides a l’hora de provocar sensacions a l’espectador, i exemples demolidors que atrapen.
[...]
Amb 'La teoria sueca de l’amor', Gandini provoca reflexions molt més globals —la xenofòbia, la barreja de cultures, la convivència, l’educació— i es qüestiona els ideals que perseguim com a individus i com a societat... És innegable que en alguns casos el director porta els exemples als extrems, de manera que el resultat és més dramàtic. La vivència del traumatòleg suec emigrat a Etiòpia fent operacions tràgiques amb recanvis de bicicleta es recreava una mica massa no només en la cruesa visual sinó també en l’exagerada felicitat dels que tenen molt poc. Però és que la finalitat de Gandini és posar en estat d’alerta l’espectador, forçar-lo a pensar si ell mateix pot acabar abocat, en un futur pròxim, a viure en una societat com la que es retrata. El documental pretén provocar l’efecte d’una distòpia [(situació anòmala)] amb un agreujant: el relat que proposa no és una ficció sinó que ja és una realitat. De fet, el que reclama Gandini és la importància d’una societat autocrítica.

{Alerta amb la teoria sueca de l’amor}
Estem davant d'un problema real, una vida fàcil no garanteix una societat perfecta ni la felicitat, i també estem davant d'un exemple del que és tractar un problema a base d'emocionalitat per provocar la reflexió, ja que, com ens adverteix la Mònica Planas, Gandini sap «provocar sensacions a l’espectador» amb el seu documental. A més, es pot pensar que es tracta d'una crítica a la socialdemocràcia i a la societat del benestar, ja que el Dr. Erichsen aconsegueix la felicitat quan l'abandona. I es pot acabar dubtant de la neutralitat política del que s'hi planteja.

Però jo em plantejava una altra qüestió. Donat que en una societat del benestar consolidada es detecta que hi ha una gran part de la població que tendeix a viure sola em pregunto si no serà perquè en realitat els humans no som tan socials com hem cregut fins ara, o si el problema és que la nostra societat està tan malalta que genera aquells «individus incapaços de socialitzar-se» quan no necessitem dels altres per viure acceptablement, com defensa Gandini. Ens socialitzem per necessitat o perquè és el nostre estat natural?

Una abraçada.
La teoría sueca del amor

La vida te puede hacer razonablemente feliz sin tener lo que deseabas.
Jordi Lara (Vic 1968)
Después de haber escrito sobre la percepción de la felicidad en los países del mundo en el post que titulé «Felicidad nacional» (publicado el 10 de mayo pasado, donde comentaba la clasificación de los países según su percepción de felicidad elaborada anualmente por World Happiness Report) donde comentava que al parecer la felicidad se concentra en el países escandinavos, en el norte de Europa, vi el documental que lleva el título de este post «La teoría sueca del amor». Lo teneis en catalán en http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/ y en inglés con subtítulos en castellano en https://www.youtube.com/watch?v=3YUlCMiMXN8.

En la descripción que publica TV3 en su web de este documental, nos cuenta:
El tópico define Suecia como un modelo de sociedad perfecta con una calidad de vida altísima. Pero, ¿realmente es un país feliz? ¿Es posible que la población más autónoma e independiente del mundo esté insatisfecha?

El estado del bienestar sueco garantiza las necesidades básicas. Vivienda, salud y educación, por ejemplo, están garantizadas. El objetivo de esta política, iniciada en 1972, es favorecer la independencia de las personas, de manera que ningún adulto no dependa de familiares que lo cuiden o mantengan. Cuarenta años después, el contacto humano ha quedado reducido a la mínima expresión en la sociedad sueca. Cada vez hay más madres solteras que tienen hijos con inseminación artificial, la mitad de la población vive sola, la tasa más alta del mundo, y el número de gente que muere sola aumenta año tras año.

El director, Erik Gandini, autor de los reconocidos documentales «Sacrifice: Who Betrayed Che Guevara?», «Videocracy» y «Surplus: Terrorized Into Being Consumers», explora el estilo de vida sueco en este trabajo de estilo rompedor y lleno de cinismo. Se pregunta si una sociedad económicamente acomodada es sinónimo de una sociedad feliz y reflexiona sobre cómo una vida segura y fácil puede convertirse en una existencia vacía y solitaria.

En 1972 el gobierno socialdemócrata de Olof Palme publicó un manifiesto titulado «La familia del futuro: una política socialista para la familia», con el que se pretenden establecer las directrices de la política estatal en relación al concepto tradicional de familia. Este manifiesto establecía que "toda relación humana verdadera debe basarse en el principio de independencia entre las personas".

El modelo social nórdico de la sociedad del bienestar es un referente internacional. Según la ONU, Suecia tiene uno de los niveles de pobreza más bajos del mundo y se distribuyen los ingresos de forma más igualitaria. Pero ¿qué pasa con las relaciones entre las personas? ¿Es Suecia un modelo de sociedad feliz?

Nadie podía pensar que al cabo de los años este sistema de bienestar produciría una sociedad de individuos incapaces de socializarse. [...] La mitad de la clientela de la empresa danesa con el banco de esperma más grande del mundo son mujeres suecas que quieren crear una familia solas. El 25% de la gente muere sola sin que nadie reclame su cuerpo, por lo que el estado ha creado una agencia para intentar localizar a los familiares y, en caso de que no se encuentren, gestionar sus propiedades y pertenencias, y más de 25.000 voluntarios dedican su tiempo libre a buscar personas desaparecidas en vecindarios y bosques de todo el país.

Como contrapunto al mapa social sueco, Gandini presenta la historia del doctor Erichsen, un cirujano sueco que, tras trabajar treinta años allí, se fue a vivir con su mujer a Etiopía, donde el nivel de pobreza económica es inversamente proporcional al grado de felicidad de su población. En el humilde hospital de Aira (a 500 km de la capital), Erichsen consigue auténticos milagros operando en condiciones precarias con materiales que no son de uso médico. Los radios de una bicicleta, bridas, bobinas de nylon, un sedal de pescar, o un taladro eléctrico comprado en el supermercado se convierten en improvisadas, pero efectivas, herramientas en manos del cirujano. Y la gran recompensa, el agradecimiento y la sonrisa de los pacientes. Sin lugar a dudas, el doctor Erichsen es un gran y revelador personaje en «La teoría sueca del amor». Por ello, fue el protagonista de la siguiente producción de Erik Gandini, «El cirujano rebelde» («The Rebel Surgeon») (2017).

En Etiopía, Gandini descubre que el sentido de comunidad y la superación de las dificultades son dos elementos clave para conseguir la verdadera felicidad. Esto mismo apunta al final del film el reconocido sociólogo, filósofo y ensayista Zygmunt Bauman (fallecido en 2017): "No es verdad que la felicidad signifique una vida libre de problemas. Una vida feliz significa la superación de los problemas, luchar, resolver dificultades y retos. Plantas cara a los retos, lo intentas y te esfuerzas. y entonces llegas al momento de felicidad cuando ves que has podido controlar los retos del destino. Y es justamente eso: la alegría de haber superado las dificultades, de luchar contra los problemas, de plantar cara y superarlo... Esto es lo que se pierde cuando crecen las comodidades."

{http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/}
En un artículo en el diario Ara (de lengua catalana), Mónica Planas nos advierte:
Gandini hace la crítica de una política económica y social [de una sociedad] excesivamente automatizada que libera los individuos de responsabilidades. Con su estilo habitual en el momento de retratar sociedades y sus peligrosas inercias ('Videocracy' o 'Surplus' son otros ejemplos), Gandini construye relatos que, si bien por el tema pueden parecer pesados, son cautivadores desde el primer minuto. Utiliza un cinismo y un sentido del humor muy fino, una edición y una banda sonora exquisitas para provocar sensaciones al espectador, y ejemplos demoledores que atrapan.
[...]
Con 'La teoría sueca del amor', Gandini provoca reflexiones mucho más globales -la xenofobia, la mezcla de culturas, la convivencia, la educación- y se cuestiona los ideales que perseguimos como individuos y como sociedad... es innegable que en algunos casos el director lleva los ejemplos en los extremos, por lo que el resultado es más dramático. La vivencia del traumatólogo sueco emigrado a Etiopía haciendo operaciones trágicas con recambios de bicicleta se recreaba algo excesivamente no sólo en la crudeza visual sino también en la exagerada felicidad de los que tienen muy poco. Pero es que el fin de Gandini es poner en estado de alerta al espectador, forzarle a pensar si él mismo puede acabar vertido, en un futuro próximo, a vivir en una sociedad como la que se retrata. El documental pretende provocar el efecto de una distopía [(situación anómala)] con un agravante: el relato que propone no es una ficción sino que ya es una realidad. De hecho, lo que reclama Gandini es la importancia de una sociedad autocrítica.

{Alerta amb la teoria sueca de l’amor (Cuidado con la teoria sueca del amor).}
Estamos ante un problema real, una vida fácil no garantiza una sociedad perfecta ni la felicidad, y también estamos ante un ejemplo de lo que es tratar un problema a base de emocionalidad intentando provocar la reflexión, ya que, como nos advierte Mónica Planas, Gandini sabe «provocar sensaciones al espectador» con su documental. Además, se puede pensar que se trata de una crítica a la socialdemocracia y a la sociedad del bienestar, ya que el Dr. Erichsen consigue la felicidad cuando la abandona. Y uno puede acabar dudando de la neutralidad política de lo que se plantea.

Pero yo me planteaba otra cuestión. Dado que en una sociedad del bienestar consolidada se detecta que hay una gran parte de la población que tiende a vivir sola me pregunto si no será porque en realidad los humanos no somos tan sociales como hemos creído hasta ahora o si el problema es que nuestra sociedad está tan enferma que genera aquellos «individuos incapaces de socializarse» cuando no necesitamos de los demás para vivir aceptablemente, como defiende Gandini. ¿Nos socializamos por necesidad o porque es nuestro estado natural?

Un abrazo.