Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

divendres, 19 de febrer de 2016

Més corruptes dels que podem jutjar --- Más corruptos de los que podemos juzgar

[Entrada 119]

Més corruptes dels que podem jutjar


Jesús Villegas, jutge; secretari general de la Plataforma Cívica per la Independència Judicial, ha protagonitzat un article periodístic que titulat "El sistema crea més corruptes dels que podem jutjar" on s'afirmen coses com:
Els jutges no donen l’abast: són centenars els imputats poderosos als nostres jutjats (milers si féssim comptes de tota la democràcia). Són tants que aquesta ja no és una història de bons i dolents, perquè els nostres polítics no són més trilers que els d’altres països. Això s’ha convertit ara ja en el conte d’un gran pocavergonya: el sistema de partits que ha anat marginant els polítics que no consentien les xarxes de comissionistes amb què es pagaven les campanyes i de les quals alguns es lucraven. Aquesta perversió del sistema de partits ha contaminat tots els àmbits de la nostra vida pública; també la justícia. I abans que es carregui la democràcia, adverteix el jutge Villegas, hem d’aturar-lo, investigar-lo i reformar-lo.
[...]
N’hi ha centenars [de polítics imputats o investigats], és cert, per això queda clar que no és que els nostres polítics siguin especialment perversos, sinó que ens enfrontem a una corrupció sistèmica: el que està pervertit és el nostre sistema de partits.
[...] no podem esmenar-ho nosaltres sols. Miri, podem investigar, jutjar i condemnar molts corruptes, però, per molts que n’investiguem, el sistema en produeix encara més. Així que el que hem d’investigar, jutjar i reformar és el sistema. I ara mateix.
[...] un sistema dolent en què els partits polítics han envaït tots els àmbits de la vida pública i les institucions molt més enllà del que preveia la Constitució i és aconsellable per a la nostra democràcia.
[...]
El Constitucional està tan desprestigiat que no és capaç de complir les funcions que li assigna la Constitució. Per començar, el president té carnet de partit.
[...]
Com governen polítics a jutges? El CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), els membres del qual són elegits pels partits polítics, decideix des de si em concedeix un permís a si m’obre una inspecció; em suspèn de sou i feina; o m’aparta de la carrera. Això és intimidatori. La nostra justícia està afectada d’un sistema clientelar.
[...]
Com el restablirien vostès? La meitat del CGPJ l’haurien d’elegir directament els 5.000 jutges espanyols i l’altra, els representants dels ciutadans. Haurien de ser tots els jutges els qui votessin i no a través de les associacions de jutges, ja que totes tenen orientació ideològica.
Davant aquest panorama el Govern de l'Estat (en funcions) es dedica a les cortines de fum detenint titellaires i denunciant poetesses irreverents... I s'omplen la boca de frases grandiloqüents pròpies de salva-patries i dels cacics de la cleptocràcia. Una vergonya!

Una abraçada.
Más corruptos de los que podemos juzgar


Jesús Villegas, juez; secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, protagonizado un artículo que se titulado "El sistema crea más corruptos de los que podemos juzgar" donde se afirman cosas como:
Los jueces no dan abasto: son cientos los poderosos imputados en nuestros juzgados (miles si contáramos los de toda la democracia). Son tantos que esta ya no es una historia de buenos y malos, porque nuestros políticos no son más golfos que los de otros países. Esto se ha convertido ahora en el cuento de un gran sinvergüenza: el sistema de partidos que ha ido marginando a los políticos que no consentían las redes de comisionistas con que se pagaban las campañas y de las que algunos se lucraban. Esa perversión del sistema de partidos ha contaminado todos los ámbitos de nuestra vida pública; también la justicia. Y antes de que acabe con la democracia, advierte el juez Villegas, debemos detenerlo, investigarlo y reformarlo.
[…]
Hay cientos [políticos imputados o investigados], cierto, por eso está claro que no es que nuestros políticos sean especialmente perversos, sino que a lo que nos enfrentamos es a una corrupción sistémica: lo que está pervertido es nuestro sistema de partidos.
[...] no podemos enmendarlo nosotros solos. Mire, podemos investigar, enjuiciar y condenar a muchos corruptos, pero por muchos que investiguemos el sistema genera aún más. Así que lo que necesitamos investigar, juzgar y reformar es el sistema. Y ya.
[…] un sistema malo en el que los partidos políticos han invadido todos los ámbitos de la vida pública y las instituciones mucho más allá de lo que preveía la Constitución y es aconsejable para nuestra democracia.
[…]
El Constitucional está tan desprestigiado que no es capaz de cumplir las funciones que le asigna la Constitución. Para empezar, su presidente tiene carnet de partido.
[…]
¿Cómo gobiernan políticos a jueces? El CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos, decide desde si me concede un permiso a si me abre una inspección; me suspende de empleo y sueldo, o me aparta de la carrera. Eso es intimidatorio. Nuestra justicia está hoy afectada de un sistema clientelar.
[…]
¿Cómo lo restablecerían ustedes? La mitad del CGPJ deberían elegirlo directamente los 5.000 jueces españoles, y la otra los representantes de los ciudadanos. Deberían ser todos los jueces quienes votaran y no a través de las asociaciones de jueces, ya que todas tienen orientación ideológica.
Ante este panorama el Gobierno de el Estado (en funciones) se dedica a las cortinas de humo deteniendo titiriteros y denunciando poetisas irreverentes... Y se llenan la boca de frases grandilocuentes propias de salva-patrias y de los caciques de la cleptocracia. ¡Una vergüenza!

Un abrazo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada