Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 6 de febrer de 2017

La doctrina del Xoc --- La doctrina del Shock

[Entrada 157]

La doctrina del Xoc


Us presento un documental basat en el llibre de Naomi Klein, "La doctrina del xoc" parla de l'auge de l'anomenat "capitalisme del desastre", és a dir, la implantació de les idees neoliberals del premi Nobel d'Economia Milton Friedman, professor de la universitat de Chicago, sobretot pel que fa a la desregulació econòmica i el desmantellament de l’Estat del Benestar. Aquest model econòmic insta els governs a aprofitar el “shock” que provoquen als pobles i als individus els períodes de crisis econòmiques i socials, guerres, desastres naturals, atacs terroristes i epidèmies per saquejar els interessos públics i dur a terme tot tipus de reformes que afavoreixin el lliure mercat. Unes mesures tan despietades que només s'han pogut imposar amb el recurs a la por, la força i la repressió.

El documental rastreja els orígens d'aquest capitalisme salvatge en les teories radicals de Friedman i la seva posterior implementació a tot el món, des de les dictadures a Xile de Pinochet i a l'Argentina de Videla als anys 70 fins a la Gran Bretanya de Margaret Thatcher, la Rússia de Ieltsin o les no tan llunyanes invasions de l'Afganistan i l'Iraq.

Aquestes idees econòmiques s’han vist acompanyades de menys llibertats i menys drets allà on s’han imposat. Es posa de manifest el vessant més fosc de la ideologia de Friedman, tan impopular que només es va poder posar en pràctica mitjançant la tortura i la repressió. Tal com va dir Donald Rumfsfeld: "Milton Friedman encarna una veritat: que les idees tenen conseqüències". I donada la influència que van tenir aquestes idees i el fet evident que les seves conseqüències estan sent terribles, val la pena tenir present la interpretació que aquest documental fa dels esdeveniments històrics que les il·lustren.


Una abraçada.
La doctrina del Shock


Os presento un documental basado en el libro de Naomi Klein, "La doctrina del shock" habla del auge del llamado "capitalismo del desastre", es decir, la implantación de las ideas neoliberales del premio Nobel de Economía Milton Friedman , profesor de la universidad de Chicago, sobre todo en cuanto a la desregulación económica y el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Este modelo económico insta a los gobiernos a aprovechar el "shock" que provocan los pueblos y los individuos los periodos de crisis económicas y sociales, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo de reformas que favorezcan el libre mercado. Unas medidas tan despiadadas que sólo han podido imponerse con el recurso al miedo, la fuerza y la represión.

El documental rastrea los orígenes de este capitalismo salvaje en las teorías radicales de Friedman y su posterior implementación en todo el mundo, desde las dictaduras en Chile de Pinochet y en Argentina de Videla en los años 70 hasta la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, la Rusia de Yeltsin o las no tan lejanas invasiones de Afganistán e Irak.

Estas ideas económicas se han visto acompañadas de menos libertades y menos derechos allí donde se han impuesto. Se pone de manifiesto la vertiente más oscuro de la ideología de Friedman, tan impopular que sólo se pudo poner en práctica mediante la tortura y la represión. Como dijo Donald Rumfsfeld: "Milton Friedman encarna una verdad: que las ideas tienen consecuencias". Y dada la influencia que tuvieron estas ideas y el hecho evidente que sus consecuencias están siendo terribles, vale la pena tener presente la interpretación que este documental hace de los acontecimientos históricos que las ilustran.


Un abrazo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada