Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimecres, 8 d’octubre de 2014

Frau Fiscal --- Fraude Fiscal

[Entrada 68]

Frau Fiscal


Hi ha temes com la corrupció i el frau fiscal, en què el meu país s'assembla més al que despectivament es coneix com a una república bananera, que a una democràcia parlamentària europea, tot i que hi ha altres països, i en podria citar més d'un al mateix entorn europeu, on em sembla que les coses no van gaire millor.
Amb els diners defraudats a Hisenda cada any (59.500 milions d'euros, segons Gestha) es podria sufragar tota la despesa sanitària a Espanya (57.000 milions), incloent administració central i comunitats autònomes, segons va denunciar hui Oxfam Intermón [...]
[Publicat a Vilaweb: Oxfam Intermón reclama mesures decidides contra l'evasió i elusió fiscal i demana als ciutadans que es mobilitzen]
A l'article de Vilaweb també s'asegura que "s'estima que el 72% dels impostos no pagats corresponen a grans fortunes i grans empreses". Mentrestant el ministeri està concentrat a perseguir el frau de les PIME, autònoms i particulars on només hi ha un 28% del problema. I algunes veus asseguren que especialment centren els esforços a Catalunya on hi ha el major nombre d'inspeccions per part del ministeri.
Si es fes un esforç per equiparar al nivell dels països del nostre entorn en lluita contra el frau fiscal, es podrien recaptar 25.500 milions d'euros addicionals, 18.300 d'ells provinents de grans fortunes i grans empreses.
[S'afirma al mateix article.]
Només amb la lluita per acabar amb el frau fiscal i per eradicar la corrupció hi ha molt per fer en aquestes terres que habito.

Una abraçada.


Fraude Fiscal


Hay temas como la corrupción y el fraude fiscal, en que mi país se parece más a lo que despectivamente se conoce como una república bananera, que a una democracia parlamentaria europea, aunque hay otros países, y podría citar más de uno en el mismo entorno europeo, donde me parece que las cosas no van mucho mejor.
Con el dinero defraudado a Hacienda cada año (59.500 millones de euros, según Gestha) se podría sufragar todo el gasto sanitario en España (57.000 millones), incluyendo administración central y comunidades autónomas, según denunció hoy Oxfam Intermón [...]
[Publicado en Vilaweb: Oxfam Intermón reclama mesures decidides contra l'evasió i elusió fiscal i demana als ciutadans que es mobilitzen (Oxfam Intermón reclama medidas decididas contra la evasión y elusión fiscal y pide a los ciudadanos que se movilicen)]
En el artículo de Vilaweb también se asegura que "se estima que el 72% de los impuestos no pagados corresponden a grandes fortunas y grandes empresas". Mientras el ministerio está concentrado en perseguir el fraude de las PYME, autónomos y particulares donde solo hay un 28% del problema. Y algunas voces aseguran que especialmente centran los esfuerzos en Cataluña donde hay el mayor número de inspecciones por parte del ministerio.
Si se hiciera un esfuerzo para equiparar al nivel de los países de nuestro entorno en lucha contra el fraude fiscal, se podrían recaudar 25.500 millones de euros adicionales, 18.300 de ellos provenientes de grandes fortunas y grandes empresas.
[Se afirma en el mismo artículo.]
Sólo con la lucha para acabar con el fraude fiscal y para erradicar la corrupción hay mucho por hacer en estas tierras que habito.

Un abrazo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada