Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 29 de juny de 2015

Integrisme/fonamentalisme occidental --- Integrismo/fundamentalismo occidental

[Entrada 99]

Integrisme/fonamentalisme occidental


La dècada dels vint a EUA, és un període en què l’integrisme o fonamentalisme religiós cristià, vinculat a les esglésies protestants, tingué un dels seus períodes àlgids. El 1919, constituïren l’Associació mundial de fonamentalistes cristians, fundada pel ministre baptista William Bell Riley (1861-1947) de Minnesota, conegut com el Grand Old Man of Fundamentalism, editava la publicació The Christian Fundamentalist. Els integristes/fonamentalistes cristians sostenien i encara defensen una interpretació literal dels textos de la Bíblia. Riley afirmava que the first and most important reason for its elimination is in the unquestioned fact that evolution is not a science; it is a hypothesis only, a speculation {«La primera i més important raó per a la eliminació [de les teories de Darwin de l’ensenyament nord-americà] es troba en la inqüestionable fet que l’evolució no és una ciència; és únicament una hipòtesi, una especulació.»}. En canvi, l’explicació de la creació de l’home i la dona de l’Antic Testament era una veritat revelada pel creador que no es podia qüestionar. El 1924, els fonamentalistes cristians impulsaren l’Anti-Evolution League of America encapçalada pel predicador J. W. Porter de Kentucky, mentre que el secretari era T. T. Martin de Mississippi que editava la publicació The Conflict. El 1925, Gerald Burton Winrod (1900-1957) un antisemita confés va fundar The Defenders of the Christian Faith, per a oposar-se a l’ensenyament de les teories de Darwin, alhora que defensaven la segregació racial i la prohibició de la venda i el consum de begudes alcohòliques.

A partir de la lectura del gènesi els integristes/fonamentalistes cristians van impulsar la prohibició de l’ensenyament de la teoria de l’evolució de Darwin. Cinc Estats del sud van aprovar legislacions antievolucionistes, un d’aquests estats era Tennessee, on el legislador John Washington Butler manifestà that it shall be unlawful for any teacher in any of the Universities, Normals and all other public schools of the State which are supported in whole or in part by the public school funds of the State, to teach any theory that denies the story of the Divine Creation of man as taught in the Bible, and to teach instead that man has descended from a lower order of animals {«que serà il·legal per a qualsevol professor universitari, de magisteri o de les escoles públiques de l’Estat o de les escoles públiques finançades totalment o parcialment per l’Estat, ensenyar qualsevol teoria que negui la història de la Divina Creació de l’home ensenyada per la Bíblia, i ensenyar, en canvi, que l’home prové d’un ordre inferior d’animals»}. Per tant, la normativa antievolucionista de Tennessee era coneguda com Butler Act. L’American Civil Liberties Union s’oferí a defensar qualsevol professor que fos denunciat per vulnerar la Butler Act, que havia estat aprovada el 13 de març de 1925.

Durant molts anys, les teories de Darwin no es van ensenyar a alguns Estats nord-americans, fins que aquesta normativa va ser abolida pel Tribunal Suprem, el 1968; la Butler Act va ser revocada a Tennessee el 1967.

Els fonamentalistes cristians protestants van perdre rellevància a la dècada dels seixanta del segle XX. El Tribunal Suprem, finalment, garantí la llibertat de càtedra. No obstant, els antics antievolucionistes en l’actualitat defensen les teories creacionistes. Els més intel·ligents no qüestionen l’evolució i parlen d’una direcció divina de l’evolució. Tanmateix, a l’actualitat el fonamentalisme cristià protestant està en un dels seus períodes àlgids. És un dels lobbies de pressió més forts vinculats al Partit Republicà nord-americà.

Actualment els fonamentalistes/integristes són coneguts com a cristians renascuts. Aquests han passat a controlar alguns consells escolars que han suprimit les teories evolucionistes dels programes escolars, on no han pogut fer-ho pretenen que els professors de biologia expliquen les teories de Darwin i les creacionistes. Els més radicals es neguen fins i tot a a escolaritzar els seus fills perquè no els expliquin res que vagi contra l’ensenyament de la Biblia. Els creacionistes més obtusos segueixen en la línia de l’Anti-Evolution League of America i acaben d’obrir el Museu del creacionisme, a Petersburg, Kentucky, on expliquen "científicamente" que Dios "creà el món en sis dies i té únicament entre 6.000 i 10.000 anys d’antiguitat". A l’actualitat el fonamentalisme cristià té més influència que durant el període d’entre guerres, donat que a l’actualitat l’expresident G. W. Bush és un cristià renascut.

Josep Pich Mitjana, Les dues guerres mundials i el període d’entreguerres (1914-1945)

Una abraçada
Integrismo/fundamentalismo occidental


La década de los veinte en EE.UU., es un período en que el integrismo o fundamentalismo religioso cristiano, vinculado a las iglesias protestantes, tuvo uno de sus periodos álgidos. En 1919, constituyeron la Asociación mundial de fundamentalistas cristianos, fundada por el ministro bautista William Bell Riley (1861-1947) de Minnesota, conocido como el Grand Old Man of Fundamentalism, editaba la publicación Christian Fundamentalist. Los integristas/fundamentalistas cristianos sostenían y todavía defienden una interpretación literal de los textos de la Biblia. Riley afirmaba que the first and most important reason for its elimination is in the unquestioned fact that evolution is not a science; it is a hypothesis only, a speculation {«La primera y más importante razón para la eliminación [de las teorías de Darwin de la enseñanza estadounidense] se halla en el incuestionable hecho que la evolución no es una ciencia; es únicamente una hipótesis, una especulación.»}. En cambio, la explicación de la creación del hombre y la mujer del Antiguo Testamento era una verdad revelada por el creador que no se podía cuestionar. En 1924, los fundamentalistas cristianos impulsaron la Anti-Evolution League of America encabezada por el predicador J. W. Porter de Kentucky, mientras que el secretario era T. T. Martin de Mississippi que editaba la publicación The Conflict. En 1925, Gerald Burton Winrod (1900 a 1957) un antisemita confeso fundó The Defenders of the Christian Faith, para oponerse a la enseñanza de las teorías de Darwin, al tiempo que defendían la segregación racial y la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

A partir de la lectura del génesis los integristas/fundamentalistas cristianos impulsaron la prohibición de la enseñanza de la teoría de la evolución de Darwin. Cinco Estados del sur aprobaron legislaciones antievolucionistas, uno de esos estados era Tennessee, donde el legislador John Washington Butler manifestó that it shall be unlawful for any teacher in any of the Universities, Normals and all other public schools of the State which are supported in whole or in part by the public school funds of the State, to teach any theory that denies the story of the Divine Creation of man as taught in the Bible, and to teach instead that man has descended from a lower order of animals {«que será ilegal para cualquier profesor universitario, de magisterio o de las escuelas públicas del Estado o de las escuelas públicas financiadas total o parcialmente por el Estado, enseñar cualquier teoría que niegue la historia la Divina Creación del hombre enseñada por la Biblia, y enseñar, en cambio, que el hombre proviene de un orden inferior de animales»}. Por tanto, la normativa antievolucionista de Tennessee era conocida como Butler Act. L’American Civil Liberties Union se ofreció a defender cualquier profesor que fuera denunciado por vulnerar la Butler Act, que había sido aprobada el 13 de marzo de 1925.

Durante muchos años, las teorías de Darwin no se enseñaron en algunos Estados norteamericanos, hasta que esta normativa fue abolida por el Tribunal Supremo, en 1968; la Butler Act fue revocada en Tennessee en 1967.

Los fundamentalistas cristianos protestantes perdieron relevancia en la década de los sesenta del siglo XX. El Tribunal Supremo, por último, garantizó la libertad de cátedra. No obstante, los antiguos antievolucionistas en la actualidad defienden las teorías creacionistas. Los más inteligentes no cuestionan la evolución y hablan de una dirección divina de la evolución. Sin embargo, en la actualidad el fundamentalismo cristiano protestante está en uno de sus periodos álgidos. Es uno de los lobbies de presión más fuertes vinculados al Partido Republicano estadounidense.

Actualmente los fundamentalistas/integristas son conocidos como cristianos renacidos. Estos han pasado a controlar algunos consejos escolares que han suprimido las teorías evolucionistas de los programas escolares, donde no han podido hacerlo pretenden que los profesores de biología expliquen las teorías de Darwin y las creacionistas. Los más radicales se niegan incluso a en escolarizar a sus hijos para que no les cuenten nada que vaya contra la enseñanza de la Biblia. Los creacionistas más obtusos siguen en la línea de la Anti-Evolution League of America y acaban de abrir el Museo del creacionismo, en Petersburgo, Kentucky, donde explican "científicamente" que Dios "creó el mundo en seis días y tiene únicamente entre 6.000 y 10.000 años de antigüedad". En la actualidad el fundamentalismo cristiano tiene más influencia que durante el periodo de entre guerras, dado que en la actualidad el expresidente G. W. Bush es un cristiano renacido.

Josep Pich Media, Les dues guerres mundials i el període d’entreguerres (1914-1945) {Las dos guerras mundiales y el período de entreguerras (1914-1945)}

Un abrazo


3 comentaris:

 1. ¿Está hablando del "museo" de Ken Ham, ese que dice que alguna vez vivimos con dinosaurios?

  Parece gracioso, una escena de un programa cómico. Pero cuando te das cuenta que eso es lo que pasa, pues ya no tanto.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Sin duda Ken Ham está entre esos personajes... Però, tienes razón, no es para reirse.

   Muchas gracias por la aportación de tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 2. L'autor ha eliminat aquest comentari.

  ResponElimina