Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 10 d’abril de 2017

PP (Pobresa i precarietat) --- PP (Pobreza y precariedad)

[Entrada 164]

PP (Pobresa i precarietat)


Fa un parell d'anys un dels alts responsables de la UGT deia "tota l'ocupació que es genera es fa sobre la base de la precarietat". El que més em dol és que aquesta afirmació encara segueix viva, l'ocupació parcial i la temporalitat dels contractes junt amb uns sous baixos segueixen vigents al meu país, i de tot plegat resulta una pobresa que no para de créixer.

Cosa que es posa de manifest l'informe anual de la Creu Roja que denuncia el fet que la situació de persones i famílies vulnerables es torna cada cop més greu i condemna, ja quasi sense remei, els qui tenen quasi a tocar l'edat de jubilació i es veuen sense ingressos, a quedar-se sense pensió.

Es calcula que a Catalunya hi ha un 19% de la població en situació de pobresa (quasi 1 de cada 5 habitants). D'aquests quasi la meitat estan en pobresa crònica, que vol dir que fa més d'un any de la seva situació de pobresa. Es calcula que uns 600.000 habitants (dels quals uns 300.000 són nens) viuen en famílies on tots els adults estan a l'atur. Molts d'aquests adults no han cotitzat mai o han cotitzat tan poc que quan arribi el moment de jubilar-se no tindran dret a una pensió... El que més m'esgarrifa és que una part d'aquesta població (d'aquest 19%) que està en situació de pobresa està treballant i cobrant un sou (de misèria), en unes condicions tan precàries que no els permet sortir de la pobresa.

I és que com en altres àmbits de la seva responsabilitat econòmica, el Govern central ha interpretat que la tasca de gestionar consisteix a deixar-se portar per les estadístiques si són favorables i, amb freqüència, silenciar-ne les desfavorables. Els resultats d'aquesta confusió estan a la vista: la concentració de l'atur entre els joves i els majors de 40 anys genera un malestar que té conseqüències socials i polítiques. Als membres del govern se'ls omple la boca parlant de les bondats de la seva desastrosa reforma laboral que ha propiciat aquesta situació mentre desqualifiquen a tots als qui els critiquen raonadament i amb dades reals, dient que els seus informes estan mal fets.

A la dècada de 1930 el govern de Stalin va deixar morir de gana milions d'ucraïnesos, sense fer res per evitar-ho. Els enemics del comunisme han magnificat aquest fet, però resulta que ells, d'una forma força més sibil·lina sembla van pel camí d'aconseguir el mateix resultat.

Tot plegat és molt bèstia.

Una abraçada.
PP (Pobreza y precariedad)


Hace un par de años uno de los altos responsables de UGT decía "todo el empleo que se genera se hace sobre la base de la precariedad". Lo que más me duele es que esta afirmación aún sigue viva, la ocupación parcial y la temporalidad de los contratos junto con unos sueldos bajos siguen vigentes en mi país, y de todo ello resulta una pobreza que no para de crecer.

Lo cual se pone de manifiesto el informe anual de la Cruz Roja que denuncia el hecho de que la situación de personas y familias vulnerables se vuelve cada vez más grave y condena, ya casi sin remedio, a quienes tienen muy cerca la edad de jubilación y se ven sin ingresos, a quedarse sin pensión.

Se calcula que en Cataluña hay un 19% de la población en situación de pobreza (casi 1 de cada 5 habitantes). De estos casi la mitad están en pobreza crónica, que quiere decir que hace más de un año de su situación de pobreza. Se calcula que unos 600.000 habitantes (de los cuales unos 300.000 son niños) viven en familias donde todos los adultos están en paro. Muchos de estos adultos no han cotizado nunca o han cotizado tan poco que cuando llegue el momento de jubilarse no tendrán derecho a una pensión... Lo que más me estremece es que una parte de esta población (de este 19% ) que está en situación de pobreza está trabajando y cobrando un sueldo (de miseria), en unas condiciones tan precarias que no les permite salir de la pobreza.

Y es que como en otros ámbitos de su responsabilidad económica, el Gobierno ha interpretado que la tarea de gestionar consiste en dejarse llevar por las estadísticas si son favorables y, con frecuencia, silenciar las desfavorables. Los resultados de esta confusión están a la vista: la concentración del paro entre los jóvenes y los mayores de 40 años genera un malestar que tiene consecuencias sociales y políticas. A los miembros del gobierno se les llena la boca hablando de las bondades de su desastrosa reforma laboral que ha propiciado esta situación mientras descalifican a todos los que los critican razonadamente y con datos reales, diciendo que sus informes están mal hechos.

En la década de 1930 el gobierno de Stalin dejó morir de hambre a millones de ucranianos, sin hacer nada por evitarlo. Los enemigos del comunismo han magnificado este hecho, pero resulta que ellos, de una forma bastante más sibilina parece que van en camino de conseguir el mismo resultado.

Todo esto es muy bestia.

Un abrazo.


2 comentaris:

 1. Es realmente descorazonador constatar que cada palabra se puede al aplicar tranquilamente a mi país, Argentina. Lo que significa que no es un problema local, sino una consecuencia ineludible del sistema

  ResponElimina
  Respostes
  1. Aunque yo soy muy crítico con el sistema capitalista, que permite estas aberraciones y algunas otras incluso más graves, me parece El Huije que en este caso creo que está causado por el ultraliberalismo (o neoliberalismo) que tiene su origen en la escuela de Chicago y que llegó a tu país para no marcharse a través del General Videla y al mío a través del Partido Popular (conocido como PP) y el primer gobierno del Sr. Aznar, también para quedarse.

   Muchas gracias por comentar.

   Un abrazo.

   Elimina