Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

divendres, 2 de setembre de 2016

Futurologia --- Futurología

[Entrada 135]

Futurologia


Un bon amic meu va començar fa poc a escriure una novel·la i em va enviar el que tenia escrit tot demanant-me’n l'opinió. La novel·la se situa en el futur, quasi 200 anys després d’una hipotètica tercera guerra mundial, nuclear per descomptat, que hauria devastat el món deixant-ne bona part inhabitable per la contaminació radioactiva. Els humans supervivents, o bé muntarien nuclis més o menys potents amb organitzacions diverses, castigats de tant en tant per tempestes radioactives, o bé es dedicarien al saqueig i al pillatge sistemàtic dels nuclis encara inhabitables on es podrien trobar restes del que havia estat la civilització del segle XXI...

Tot plegat m’ha fet reflexionar. Sens dubte el que descriu és desastrós: una civilització devastada que s’ha de tornar a construir de nou, sense cap mena d'ètica o moral comuna, sense ordre ni concert. Només hi valdria la llei del més fort o del més astut. Cosa que també ens apunta Manuel de Pedrolo en el seu Mecanoscrit del segon origen, la diferència és que en aquest cas els qui acaben amb la civilització són extraterrestres. En tots dos casos el desastre és indiscutible i molt lamentable, però tenen la llum de l’esperança d’una nova civilització que neix. Una oportunitat de començar de nou, de no caure en els mateixos erros i d’aconseguir una societat nova, justa i lliure. Ja sé que hi haurà veus que em diran que el problema és el mateix ésser humà i que la nova societat serà molt semblant a l’anterior. I pot ser que estiguin carregats de raó, però no em podeu negar que l’oportunitat hi és.

Molta més por em fa un futur com el que descriu George Orwell en la seva novel·la 1984 o Aldous Huxley en Un món feliç. Aquí no hi ha devastació sinó simple evolució de la civilització actual. I em fa més por perquè em sembla força més probable (recordeu que ells tenen les armes i el poder) i perquè cada dia em sembla més difícil que sense un cataclisme que la nostra societat evolucioni cap a l'equitativitat i la llibertat que ens pertoca com a éssers humans que som.

No se'n parla gaire, tot i que ja hi ha qui ho denuncia: l'energia barata, és a dir, el petroli i el gas natural ja han entrat en declivi. Vol dir que d'aquí a uns anys (no sé dir quants, 20? 30?... 100? no seran més) aconseguir combustible d'origen fòssil serà molt complicat i car, i en conseqüència tots els seus derivats com els plàstics i tot el que es fabrica amb ells, com bona part del material electrònic, també seran escassos i cars. L'electricitat s'haurà d'obtenir a base del que ara en diem energies renovables (com el sol, el vent o el moviment del mar) o dels ja clàssics salts d'aigua. També podem pensar en les nuclears, però no oblidem que en aquest cas també estem parlant d'un recurs limitat com ho és el material radioactiu (l'urani, etc.)

Cal considerar, a més, que aquesta sobreexplotació dels recursos naturals que no aconseguim aturar, tot i els moviments ecologistes, potser d'aquí a 100 anys ja hagi degradat tant el medi ambient que els núvols siguin una cosa permanent a tot el planeta i el sol sigui un bé escàs, és a dir, que no el vegem mai... Llavors potser haurem de tornar a la tracció animal que van usar durant mil·lennis els nostres avantpassats... Això sense cap guerra apocalíptica ni cap cataclisme universal.

Serà una societat sense classe mitjana (això és quasi present) i sense classe obrera (els robots i els androides els hauran substituït)... Llavors qui quedarà? Una possibilitat és que aquest 10% de la població que acapara ara el 90% de la riquesa del planeta (que potser en el futur només sigui un 7% de la població, com es calcula que va ser l'aristocràcia de l'Atenes clàssica, o fins i tot menys) acabi sent l'aristocràcia del futur... Però també caldrà tota una caterva de governants i funcionaris (que tant odia algun dels meus lectors) que es faran càrrec de què tot funcioni, que s'ocuparan de resoldre els problemes que vagin sorgint i de què s'avanci el coneixement tecnològic per preveure els problemes del futur... Aquests, com els ilotes de l'antiga Esparta, estaran sotmesos completament a una aristocràcia que serà l'única amb dret a gaudir de la vida en certa llibertat. Ilotes que estaran perfectament programats per fer les seves tasques. Els psicòlegs i psiquiatres del moment s'hauran ocupat de fer-los creure que són feliços i que viuen en el millor món possible gràcies en aquella aristocràcia a la qual estaran servint. En un planeta en descomposició a causa d'una sobreexplotació que no podrà parar per satisfer els desitjos de l'aristocràcia que seran, com ha estat sempre, cada cop més complexos. Una aristocràcia oligàrquica que ja ens ha demostrat avui que no té cap mena d'ètica ni de vergonya. Ells seran, o millor dit, seguiran sent els amos.

Això sí que pot ser terrible perquè no hi haurà esperança ni possibilitat de canvi.

Una abraçada.
Futurología


Un buen amigo mío empezó hace poco a escribir una novela y me envió lo que tenía escrito pidiendome mi opinión. La novela se sitúa en el futuro, casi 200 años después de una hipotética tercera guerra mundial, nuclear por supuesto, que habría devastado el mundo dejando buena parte de él inhabitable por la contaminación radiactiva. Los humanos supervivientes, o bien montarían núcleos más o menos potentes con organizaciones diversas, castigados de vez en cuando por tormentas radioactivas, o bien se dedicarían al saqueo y al pillaje sistemático de los núcleos aún inhabitables donde se podrían encontrar restos de lo que había sido la civilización del siglo XXI...

Todo ello me ha hecho reflexionar. Sin duda lo que describe es desastroso: una civilización devastada que tiene que volverse a construir de nuevo, sin ningún tipo de ética o moral común, sin orden ni concierto. Allí sólo valdría la ley del más fuerte o del más astuto. Lo que también nos apunta Manuel de Pedrolo en su Mecanoscrito del segundo origen, la diferencia es que en este caso los que acaban con la civilización son extraterrestres. En ambos casos el desastre es indiscutible y muy lamentable, pero tienen la luz de la esperanza de una nueva civilización que nace. Una oportunidad de empezar de nuevo, de no caer en los mismos errores y de conseguir una sociedad nueva, justa y libre. Ya sé que habrá voces que me dirán que el problema es el propio ser humano y que la nueva sociedad será muy parecida a la anterior. Y puede que estén cargados de razón, pero no me podéis negar que hay la oportunidad está ahí.

Mucho más miedo me da un futuro como el que describe George Orwell en su novela 1984 o Aldous Huxley en Un mundo feliz. Aquí no hay devastación sino simple evolución de la civilización actual. Y me da más miedo porque me parece bastante más probable (recordad que ellos tienen las armas y el poder) y porque cada día me parece más difícil que sin un cataclismo que nuestra sociedad evolucione hacia la equitatividad y la libertad que nos corresponde como seres humanos que somos.

No se habla mucho de ello, aunque ya hay quien lo denuncia: la energía barata, es decir, el petróleo y el gas natural ya han entrado en declive. Significa que dentro de unos años (no sé decir cuántos, ¿20? ¿30?... ¿100? no serán más) conseguir combustible de origen fósil será muy complicado y caro, y en consecuencia todos sus derivados como los plásticos y todo lo que se fabrica con ellos, como buena parte del material electrónico, también serán escasos y caros. La electricidad se deberá obtener a base de lo que ahora llamamos energías renovables (como el sol, el viento o el movimiento del mar) o los ya clásicos saltos de agua. También podemos pensar en las nucleares, pero no olvidemos que en ese caso también estamos hablando de un recurso limitado como lo es el material radiactivo (el uranio, etc.)

Hay que considerar, además, que esta sobreexplotación de los recursos naturales que no conseguimos detener, a pesar de los movimientos ecologistas, quizá dentro de 100 años ya haya degradado tanto el medio ambiente que las nubes sean algo permanente en todo el planeta y el solo sea un bien escaso, es decir, que no lo veamos nunca... Entonces quizás tendremos que volver a la tracción animal que usaron durante milenios nuestros antepasados... Eso sin ninguna guerra apocalíptica ni ningún cataclismo universal.

Será una sociedad sin clase media (esto es casi presente) y sin clase obrera (los robots y los androides los habrán sustituido)... Entonces ¿quién quedará? Una posibilidad es que ese 10% de la población que acapara ahora el 90% de la riqueza del planeta (que quizás en el futuro sólo sea un 7% de la población, como se calcula que fue la aristocracia de la Atenas clásica , o incluso menos) acabe siendo la aristocracia del futuro... Pero también habrá toda una caterva de gobernantes y funcionarios (que tanto odia alguno de mis lectores) que se harán cargo de que todo funcione, que se ocuparán de resolver los problemas que vayan surgiendo y de que se avance el conocimiento tecnológico para prever los problemas del futuro... Estos, como los ilotas de la antigua Esparta, estarán sometidos completamente a una aristocracia que será la única con derecho a disfrutar de la vida en cierta libertad. Ilotas que estarán perfectamente programados para hacer sus tareas. Los psicólogos y psiquiatras del momento se habrán ocupado de hacerles creer que son felices y que viven en el mejor mundo posible gracias a aquella aristocracia a la que estarán sirviendo. En un planeta en descomposición debido a una sobreexplotación que no podrá parar para satisfacer los deseos de la aristocracia que serán, como ha sido siempre, cada vez más complejos. Una aristocracia oligárquica que ya nos ha demostrado hoy que no tiene ningún tipo de ética ni de vergüenza. Ellos serán, o mejor dicho, seguirán siendo los dueños.

Esto sí que puede ser terrible porque no habrá esperanza ni posibilidad de cambio.

Un abrazo.


8 comentaris:

 1. Lamentablemente, yo me temo un futuro como el que dices.

  http://maxjovengay.blogspot.com.es/

  ResponElimina
  Respostes
  1. Me sabe mal en este caso coincidir contigo.

   Muchas gracias por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 2. No me cabe la menor duda de que la humanidad tal y como la conocemos desaparecerá. La incógnita está en cuando, en como y en si lograremos sobrevivir como especie. Todo esto dependerá de que nuestra velocidad de destrucción (contaminación, agotamiento de recursos naturales, calentamiento global, aniquilación propia...ect) no supere en el tiempo a nuestra capacidad para explorar y construir alternativas, lo que en la práctica básicamente significaría vencer las limitaciones impuestas por las leyes de la física y hacer posible la colonización de mundos distantes o bien conseguir transformar en humanamente viables algunos menos remotos. Esto por fuerza se traduciría en un nuevo comienzo.
  A pesar de que las posibilidades de éxito parecen escasas, creo que son nuestras mejores opciones. No se quien decía que ante un problema, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por difícil que parezca, es la solución.
  Pero bajo mi punto de vista, encuentro que sería un planteamiento más positivo abandonar esta idea de continuidad vinculada a la condición humana y valorar nuestra existencia desde una perspectiva más amplia. Pensar en que la vida ya fue y volverá a ser, y que quizás con los mismos componentes surgirán formas de vida distintas en cualquier momento y en cualquier lugar que podrán triunfar donde nosotros habremos fracasado.

  Un abrazo
  Pucho

  ResponElimina
  Respostes
  1. Me encanta que sepas buscar una perspectiva nueva a mis reflexiones.

   No tengo ninguna duda de que la humanidad no va a ser eterna y que va a tener un final. No estoy muy convencido que funcione esa idea de colonizar el universo, buscando otros planetas que habitar. Puede que por eso me plantee un futuro en este planeta y lo que puede pasar en él antes de la total extinción de la humanidad.

   Muchas gracias por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 3. Pues Peace, como de verdad no consigamos la gran proeza de saltar de planeta en planeta, lo que es en este mundo pinta mal la cosa. Que las condiciones de vida irán empeorando paulatinamente es ya un hecho. A esto se une otra triste evidencia, y es el estancamiento por primera vez de varios parámetros que constituyen el llamado "Efecto Flynn", esto es, la constatación del crecimiento continuado del coeficiente intelectual humano que se viene midiendo anualmente mediante evaluaciones por test de inteligencia en todo el mundo. Este aumento, aunque varíaba en función del momento y el lugar, había mantenido desde el final de la segunda guerra mundial un incremento medio constante de tres puntos cada diez aňos, debido básicamente a las mejoras en nutrición, atención familiar, enseňanza obligatoria y al haber pasado de un mundo donde la inteligencia se aplicaba a la resolución de problemas concretos (supervivencia) a poder aplicarla a la clasificación, la correlación y en general al razonamiento abstracto. Lamentablemente parece que las futuras generaciones ya no sólo "vivirán peor" que las de sus padres, además serán más idiotas.
  Diferentes estudios con base en la neurología concluyen que nos iremos volviendo paulatinamente más proclives a aceptar las ideas y soluciones más convencionales en lugar de cuestionarlas, de tal forma que cada vez existirá un menor margen para la innovación y el ingenio.
  Caminamos hacia sociedades progresivamente menos sostenibles y desiguales, en los que seremos rehenes de una "economía de subsistencia" gracias a esos trabajos que ya sabemos, son mejor que nada y enganchados a plataformas tecnológicas, tan estupendamente inteligentes que sin duda pensarán por nosotros
  Siento decirlo, pero salvo lo que ya expuse, no se me ocurre a que brillante futuro podemos aspirar con todo esto.

  Un abrazo
  Pucho

  ResponElimina
  Respostes
  1. No conocía todos esos estudios que mencionas y no voy a ponerlos en duda aunque me resulten sorprendentes son dignos de ser tenidos en cuenta. Lo que dicen me parece que abunda en mis tesis, en que seria mejor para la humanidad un cataclismo que seguir en la línea que vamos.

   Un cataclismo, del tipo que sea, obligaría a los supervivientes a empezar de nuevo, a ingeniárselas, a no poder depender de las soluciones convencionales sin cuestionarlas, porque no las habría... La humanidad requeriría de la innovación y del ingenio, etc.

   La única alternativa es que seamos capaces de colonizar otros planetas y seguir expoliando el universo, cosa que no veo de momento muy probable.

   Un abrazo

   Elimina
 4. No se si me acaba de convencer tu idea.
  Una vez leí un ensayo que reflexionaba sobre este tipo de planteamientos. El autor los denominaba "la teoría cristiana de la armonía intrínseca". Esta teoría se basaría en la creencia de que tras un suceso devastador debe surgir necesariamente una respuesta basada en la fortaleza humana, capaz de contrarestar la totalidad del mal. Como modelo el ensayo utilizaba el bíblico diluvio universal, aunque luego lo extrapolaba a hechos más concretos de su propia historia como los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki.
  Posteriormente el autor analizaba esta teoría de manera racional y crítica. Se pregunta si el planteamiento de alcanzar una mejora a costa de provocar un daňo inhumano no resulta algo demasiado difícil de justificar desde una perspectiva moral, o sobre cual sería la respuesta natural del ser humano ante un hecho semejante, dudando de que se materializase necesariamente en una intención reparadora. Se preguntaba si esto no sería como la confianza del lobo que decide atacar convencido de la voluntad de sus presas para responder positivamente una vez le ha infligido un daňo despiadado, o incluso de si no se estaría infravalorando el sufrimiento de alguien condenado a vivir atrapado entre un pasado perdido y frente a una desesperanza amenazadora. Si no sería difícil salvar a esa gente del suicidio o la locura.
  Me parecen argumentos a tener en cuenta.

  Un abrazo
  Pucho

  ResponElimina
  Respostes
  1. De acuerdo. No puedo defender que un cataclismo sea el camino, principalmente porque no hay ninguna garantia que después del cataclismo aparezca una sociedad nueva que no cometa los mismo errores que esta. Ya que tanto codicia como el ansia de poder y de someter a los demás no desaparecerían automáticamente. Además, tal como defendía el autor de ese ensayo que mencionas, el mal sería tan grande que no se justificaría de ninguna manera... Pero lo que todos sabemos es que los grandes cambios en la humanidad han sido precedido de grandes revoluciones, de grandes cataclismos.

   Aunque soy consciente de que el cambio que necesitamos no es probable que se pueda producir por la vía pacífica. La oligarquía mundial tiene medios para evitarlo y no parece estar dispuesta a autoinmolarse por el bien de la mayoría que ellos llaman populacho. Por eso digo lo que digo.

   Un abrazo.

   Elimina