Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

diumenge, 12 de gener de 2014

Babau (Capítol II) --- Babau (Capítulo II)

[Entrada 20]

Babau (Capítol II)


— Vols dir que estàs bé del cap? —Va fer ma mare— Com et pots embolicar amb algú que podria ser fill teu?

— Vull aprofitar el que em quedi de vida per gaudir-la —va argumentar mon pare.

— Mira't bé, tens 63 anys, d'aquí a quatre dies seràs un vell i aquest noi se'n buscarà un altre.

— Aquesta història no té quatre dies, el vaig conèixer farà vuit anys, em tingut prou temps per conèixer-nos bé, a més, sabem que ens estimem. —Va confessar mon pare.

— Què dius? Així que fa vuit anys que m'enganyes?

— No exactament —va afirmar ell. I va seguir— Quan teníem els nens petits una vegada em vas dir que si no tenia prou sexe amb tu que me'n busqués una altra. Anys després, quan vam deixar de tenir relacions sexuals et vaig fer cas. Vaig anar a buscar sexe amb nois... De fet, ell no va ser el primer.

— Així que en vas tenir d'altres abans que a ell?

— Sí, uns quants. —Va respondre mon pare.

— I no us podíeu quedar només amb el sexe? —Va continuar ma mare en un to que tenia un transfons burleta.

— Amb en Sandro ens vam avenir de seguida, des de el primer moment hi va haver un corrent de bona química entre nosaltres, encara que la base de la relació fos purament sexual, va anar donant passos cap a l'amistat. En certa ocasió en què li vaig donar un cop de mà i després vam començar a veure'ns fora del llit... Fa uns dos anys em va confessar que s'havia enamorat de mi i llavors em vaig adonar que jo ho estava d'ell. Perdudament, sense remei.

— I has hagut d'esperar dos anys per dir-m'ho? No m'expliquis històries. M'has estat enganyant durant anys! —Va afegir cridant enrabiada.

Quan la meva mare es posa a cridar més val callar i esperar que li passi. En general després de deu minuts ni tant sols recorda que ha estat cridant. En canvi a mi, i sé que al meu pare també, aquests crits em fan mal i em deixen afectat durant hores.

Ma mare s'aixecà d'una revolada i se'n va anar sense un destí clar. Va anar a la cuina i al safareig, després a l'habitació, tot fent petar les portes. Va agafar el telèfon, el va deixar a la tauleta de nit. El va tornar a agafar, va estar a punt marcar, però no ho va fer. Va tornar al menjador-estar on havia mon pare que s'havia servit una copeta de vi negre i havia posat música. S'estava assegut al silló amb la copa a la mà i la mirada perduda quan ella va entrar i se li va plantar al davant.

—Quan te'n vas a viure amb el teu maricón? —Li va preguntar secament.

— No tinc res previst ni planificat, primer en volia parlar amb tu. —Parlava suaument, en un to relaxat i tranquil.

— D'aquí no en trauràs un duro —va esputar ma mare.— A més, vull parlar-ne amb els teus fills abans que facis cap bestiesa, a veure si ells et poden fer veure que t'has begut l'enteniment.

— D'acord, parlem-ne amb els nois —va respondre ell en el mateix to relaxat i tranquil que havia usat en la resposta anterior.

— Doncs, vaig a trucar-los.

— I què els diràs? —Va preguntar mon pare.

— Que vinguin perquè t'has tornat boig i que n'hem de parlar.

— No creus que els espantaràs una mica?

— Ja sóc prou gran com per saber-ho dir sense que es desmaïn —Va assegurar ma mare.

— Ja ho sé, però et veig molt alterada i no crec que sigui el moment de fer bestieses. Per què no els convides a dinar dissabte o diumenge i en parlem tranquil·lament? —Va proposar ell.— Avui ja és dijous, em sembla que no vindrà de dos dies.

I així ho va fer. Primer em va trucar a mi.

— Què fas el dissabte? —Em va preguntar.

— No ho sé, em sembla que no tenim res, però tinc feina endarrerida i l'hauria de fer —vaig dir intentant esquivar el dinar o sopar que vaig imaginar que cauria.

— Doncs hauries de venir a dinar a casa que hem de comentar un tema prou important.

— Què passa mare? —Vaig dir tot sorprès, ma mare no solia dir coses com aquesta sense una raó seriosa.

— Ja us ho explicarà ton pare. És més cosa d'ell que meva. En saps res de ta germana?

— No, fa dies que no parlem.

— Vaig a trucar-la perquè també vingui. —Va dir secament.

— Doncs, sí que és seriós! —Vaig dir en to desenfadat com per treure ferro a la qüestió.

— No estic d'humor per fer bromes. Adéu! Ens veiem el dissabte cap a les dues.

Deu minuts després em trucava ma germana.

— T'ha trucat la mare? —Em va preguntar.

— Sí, m'ha convocat a dinar dissabte en una reunió com molt misteriosa i seriosa. Se la veia nerviosa. —Vaig dir.

— M'ha fotut tal esbronc perquè no m'anava bé anar-hi el dissabte que una mica més i li penjo el telèfon —Va dir-me en un to mig plorós.— Tens idea del què passa?

— No, però m'ha dit que era més cosa del pare que pas d'ella.

— No es voldran separar? —Va dir ella tota intuïció.

— No ho sé, tot i que pel to de tot plegat no em sorprendria de que anés per aquí. Estava pensant en trucar al pare per preguntar-li, però ja saps que jo no sóc gaire hàbil en aquestes coses i segur que a més de no treure-li res aconsegueixo que s'enfadi. —Vaig comentar.

— Doncs potser que ho intenti jo, però ho faré d'aquí una estona que se m'hagi passat l'efecte de l'esbroncada de la mare —va afegir en un to més calmat.— Si esbrino alguna cosa ja et trucaré.

I em va trucar una hora després.

— No li he pogut treure gaire cosa —em va dir.

— Ja m'ho imaginava.

— Però li he dit: "no us separeu, oi?" i m'ha dit: "tot podria ser" —va dir i va seguir— No sé per què em temo que el pare tingui algun rotllet i que la mare ho hagi descobert... Veig a la mare prou nerviosa.

— No sé, ja ho sabrem el dissabte, tot i que em sembla que t'estàs precipitant, em costa de creure que el pare...

— Hòstia! Et penses que ton pare és un sant?

— No —vaig dir,— però em sembla que el pare és difícil d'enganxar.

Ens vam posar a riure i ho vam deixar estar tot esperant la reunió del dissabte següent, total només faltaven unes 30 hores.

Una abraçada.


Babau (Capítulo II)


— ¿Estás seguro de que estás bien de la cabeza? —dijo mi madre — ¿Cómo te puedes liar con alguien que podría ser tu hijo?

— Quiero aprovechar lo que me quede de vida para disfrutarla —argumentó mi padre.

— Mírate bien, tienes 63 años, dentro de cuatro días serás un viejo y ese chico se buscará otro.

— Esta historia no tiene cuatro días, lo conocí hace unos ocho años, hemos tenido suficiente tiempo para conocernos bien, además, sabemos que queremos. —Confesó mi padre.

— ¿Qué dices? ¿Así que hace ocho años que me engañas?

— No exactamente —afirmó él. Y siguió— Cuando teníamos los niños pequeños una vez me dijiste que si no tenía suficiente sexo contigo que me buscara otra. Años después, cuando dejamos de tener relaciones sexuales te hice caso. Fui a buscar sexo con chicos... De hecho, él no fue el primero.

— ¿Así que tuviste otros antes que él?

— Sí, unos cuantos. —Respondió mi padre.

— ¿Y no os podíais quedar sólo con el sexo? —Continuó mi madre en un tono que tenía un trasfondo burlón.

— Sandro y yo congeniamos enseguida, desde el primer momento hubo una corriente de buena química entre nosotros, aunque la base de la relación fuera puramente sexual, fue dando pasos hacia la amistad. En cierta ocasión en que le eché una mano y después empezamos a vernos fuera de la cama... Hace unos dos años me confesó que se había enamorado de mí y entonces me di cuenta de que yo lo estaba de él. Perdidamente, sin remedio.

— ¿Y has tenido que esperar dos años para decírmelo? No me cuentes historias ¡Me has estado engañando durante años! —Añadió gritando enrabiada.

Cuando mi madre se pone a gritar más vale callar y esperar a que le pase. Por lo general después de diez minutos ni siquiera recuerda que ha estado gritando. En cambio a mí, y sé que a mi padre también, esos gritos me duelen y quedo afectado durante horas.

Mi madre se levantó bruscamente y se fue sin un destino claro. Fue a la cocina y al lavadero, luego en la habitación, dando portazos. Agarró el teléfono, lo dejó en la mesita de noche. Lo volvió a coger, estuvo a punto marcar, pero no lo hizo. Volvió al comedor—estar donde estaba mi padre que se había servido una copita de vino tinto y había puesto música. Se estaba sentado en el sillón con la copa en la mano y la mirada perdida cuando ella entró y se le plantó en frente.

— ¿Cuando te vas a vivir con tu maricón? —Le preguntó secamente.

— No tengo nada previsto ni planificado, primero quería hablar contigo. —Hablaba suavemente, en un tono relajado y tranquilo.

— De aquí no sacarás un duro —esputó mi madre.— Además, quiero hablar con tus hijos antes de que hagas ninguna tontería, a ver si ellos te pueden hacer ver que has perdido el juicio.

— De acuerdo, hablemos con los chicos —respondió él en el mismo tono relajado y tranquilo que había usado en la respuesta anterior.

— Pues, voy a llamarlos.

— ¿Y qué les dirás? —Preguntó mi padre.

— Que vengan porque has vuelto loco y que tenemos que hablar de ello.

— ¿No crees que los asustarás un poco?

— Ya soy lo suficientemente mayor como para saberselo decir sin que se desmayen —Aseguró mi madre.

— Ya lo sé, pero te veo muy alterada y no creo que sea el momento de hacer tonterías ¿Por qué no los invitas a comer sábado o domingo y hablamos tranquilamente? —Propuso él — Hoy ya es jueves, me parece que no vendrá de dos días.

Y así lo hizo. Primero me llamó a mí.

— ¿Qué haces el sábado? —Me preguntó.

— No sé, me parece que no tenemos nada, pero tengo trabajo atrasado y debería hacerlo —dije intentando esquivar la comida o cena que imaginé que caería.

— Pues deberías venir a comer a casa que tenemos que comentar un tema bastante importante.

— ¿Qué pasa mamá? —Dije sorprendido, mi madre no solía decir cosas como esa sin una razón seria.

— Ya os lo explicará tu padre. Es más cosa de él que mía. ¿Sabes algo de tu hermana?

— No, hace días que no hablamos.

— Voy a llamarla para que también venga. —Dijo secamente.

— Pues, ¡sí es serio! —Dije en tono desenfadado como para quitarle importancia a la cuestión.

— No estoy de humor para bromas. ¡Adiós! Nos vemos el sábado sobre las dos.

Diez minutos después me llamaba mi hermana.

— ¿Te llamado mamá? —Me preguntó.

— Sí, me ha convocado a comer el sábado a una reunión como muy misteriosa y seria. Se la veía nerviosa. —Dije.

— Me ha pegado tal bronca porque no me iba bien ir el sábado que un poco más y le cuelgo el teléfono —Me dijo en un tono semi-lloroso. — ¿Tienes idea de lo que pasa?

— No, pero me ha dicho que era más cosa de papá que no de ella.

— ¿No se querrán separar? — Dijo ella muy intuitiva.

— No lo sé, aunque por el tono de todo no me sorprendería de que fuera por ahí. Estaba pensando en llamar a papá para preguntarle, pero ya sabes que yo no soy muy hábil en esas cosas y seguro que además de no sacarle nada consigo que se enfade. —Comenté.

— Pues quizás que lo intente yo, pero lo haré dentro de un rato que se me haya pasado el efecto de la bronca de mamá —añadió en un tono más calmado.— Si averiguo algo ya te llamaré.

Y me llamó una hora después.

— No le he podido sacar gran cosa —me dijo.

— Ya me lo imaginaba.

— Pero le he dicho: "no os vais a separar ¿verdad?" y me ha dicho : "todo podría ser" —dijo y siguió— No sé por qué me temo que papá tiene algún rollito y que mamá lo ha descubierto... Veo a mamá demasiado nerviosa.

— No sé, ya lo sabremos el sábado, aunque me parece que te estás precipitando, me cuesta creer que papá...

— ¡Hostia! ¿Crees que tu padre es un santo?

— No —dije,— pero me parece que papá es difícil pillar.

Nos pusimos a reír y lo dejamos estar a la espera de la reunión del sábado siguiente, total sólo faltaban unas 30 horas.

un abrazo.

6 comentaris:

 1. Supongo que todos somos como somos, y ante situaciones inesperadas cada uno reacciona según le da. Con todo se me hace raro la reacción de esta mujer, que en lugar de responder como mujer y como pareja, adopta una especie de "rol de madre" con su marido, para mi incomprensible. Da la sensación de que intentase salvar su matrimonio a toda costa, pero se me escapa lo que pretende salvar unida a alguien que afirma estar enamorado de otra persona. Si aún los hijos fuesen pequeňos, tendría el sentido de la lucha por la unidad familiar, pero siendo ya mayores e independientes..., pues no lo entiendo. En fin...será la negación de la realidad, supongo.
  Me ha gustado mucho.

  Un abrazo

  ResponElimina
  Respostes
  1. Puede que resulte algo sorprendente esa reacción, incluso os puede parecer extravagante, aunque en realidad, lo que hace es buscar refugio en sus hijos ya que ella deduce que no tiene ninguna posibilidad de competir con la nueva pareja, y decide, toda emoción, buscar el apoyo de sus hijos, lo cual cree que va a tener.

   Muchas gracias por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 2. Linda historia. Veremos como sigue... Estoy totalmente de acuerdo con Pucho: la mujer es como el perro del hortelano, no coge (folla) ni deja coger (follar)... jeeeee... Besos!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Como le decía @Pucho, lo que busca es el apoyo emocional ya que cree que la separación no tiene remedio.

   Es algo así como "tu me dejas, mis hijos me los quedo yo".

   Muchas gracias por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 3. Madre mia Peace jajaja,esto esta empezando a comvertirse en el culebron de moda jejeje.Yo por mi parte,reconozco k ya me enganche totalmente y ahora ardo de deseos de saver el desenlace.Muy buena historia nos tienes en ascuas !!!

  BESITOSSS !!!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Mucahs gràcias, me alegra que te guste... Veremos que soy capaz de hacer con esta historia.

   Muchas gracias, además, por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina