Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dissabte, 4 de gener de 2014

Babau (Capítol I) --- Babau (Capítulo I)

[Entrada 18]

Babau (Capítol I)


Crec que tots ens hem trobat amb coses que ens costen d'entendre. La meva tàctica sol ser la de passar. Vull dir que quan una cosa, la que sigui, em costa d'entendre, faig veure que no m'importa i la deixo estar. És clar que això no sempre em val ja que no sempre em puc fer el suec, no sempre puc fer veure que no va amb mi. I això és el que em passa en aquest cas en què es tracta de mon pare.

Diuen que un bon recurs per entendre allò que ens costa és explicar-ho i he de confessar que m'ha funcionat més d'una vegada. Així que he pensat en aquest recurs per intentar entendre aquesta història. Tot i que no estic gaire segur de saber-me explicar vull intentar-ho. Així que començo a explicar-ho pel començament... No, pel començament no, crec que serà millor que comenci pel moment en què aquesta història va sortir a la llum i així potser serà més fàcil que s'entengui.

Heu de saber que ma mare de vegades fa afirmacions arriscades, d'aquelles que sorprenen i que no t'acabes de creure que n'estigui gaire convençuda. Ella les aboca fent gala de la seva originalitat amb un somriure, amb el mateix to de qui fa una gracieta. A més, té tendència a fer-ho buscant moments estel·lars, quan l'auditori és gent que no la coneix a fons i li sembla que els pot enlluernar amb la seva originalitat, és a dir, quan hi ha gent de fora de casa, gent que no coneix el veritable sentit d'aquestes sortides "sorprenents".

Una d'aquestes afirmacions la va deixar anar en una conversa sobre la gent que se separa quan ja porten força anys junts. En aquell moment els meus pares en portaven més de 35. Comentaven el cas d'uns amics que s'acabaven de separar després de més de 30 anys de casats.

— Això només té sentit quan n'hi ha un altre —va dir ma mare. Va aconseguir que tothom es quedés en silenci. Ella, aprofitant el seu moment triomfal, va insistir— només té sentit quan es vol formar parella amb una altre persona.

Mon pare se la va mirar amb estranyesa, amb certa expressió de sorpresa, després amb mig somriure sarcàstic es va quedar pensatiu.

Ma mare va fitar al seu auditori amb certa superioritat, com fa sempre que fa una afirmació d'aquest tipus, i després va mirar a mon pare ulls amb cert aire de repte, com dient-li "ara ja saps per què et deixaré'.

— És clar, —va seguir ma mare reblant el clau— quan has aguantat tants anys només té sentit que trenquis la parella perquè has trobat a algú que t'interessa més.

El meu pare seguia pensatiu, com si estigués en un altre lloc, immers en el seu interior. La conversa va continuar sobre el tema. En el cas de la parella que havia motivat la afirmació de ma mare no hi havia indicis de què existís una tercera persona cosa que no lligava doncs amb la tesi de ma mare i en conseqüència va donar peu a tota mena de elucubracions per donar-li sentit a la separació...

Aquest estirabot de ma mare li va servir a mon pare per iniciar seu el camí. Pocs dies després, quan s'acostava la data de fer la declaració trimestral de l'IVA, cosa que ma mare havia de fer per la seva activitat professional, li va de demanar a mon pare els rebuts i factures del trimestre. A casa, mon pare ocupava dels temes bancaris, del control de les factures i rebuts, de la gestió dels estalvis familiars, etc. Quan ella necessitava saber-ne alguna cosa o fer alguna tramitació recorria a ell. Mon pare li va recordar que per fer-ho bé necessitava entre dues i tres hores i que, per tant, ho faria el cap de setmana següent.

Passats uns minuts ma mare va començar a interessar-se en saber com funcionaven les coses dels bancs i els rebuts, cosa que no havia fet mai abans.

— Com és que ara t'interesses per aquestes coses? —Li va preguntar mon pare.

— No sé, em penso que també ho he de saber fer.

— Tens por que em mori o què me'n vagi?

— Després d'això de la Núria... —Va dir referint-se a una veïna que s'acabava de morir sobtadament d'un vessament cerebral. La Núria que era deu anys més jove que ma mare, havia deixat al vidu amb un fill de 6 anys. Aquesta mort l'havia deixat molt impressionada.

— Fas bé perquè així quan em jubili podré estar fora els tres mesos que em calen per fer el camí de Sant Jaume de Galícia sense haver-me de preocupar del teu IVA —va seguir mon pare.

— Doncs també tens raó.

Mon pare es va quedar uns instants en silenci, llavors es va mirar a ma mare seriosament i va afegir:

— De fet, potser comença a ser hora de què et digui una cosa, —va fer una pausa per emfatitzar el que anava a dir i va afegir— em sembla que comença a ser hora que sàpigues que hi ha una altra persona a la meva vida.

Es va produir un silenci sepulcral, d'aquells en què es diu que hom deixa passar un àngel. Ma mare va fer veure que no l'havia sentit.

— Aquest programa per llegir els rebuts que t'arriben de la Caixa per correu electrònic, el podria tenir en el meu ordinador? —Va preguntar tot reprenent el tema de la declaració del IVA.

— L'altre dia vas dir que entendries que una parella se separés després de tants anys com duem nosaltres junts si n'hi havia un altre. Doncs bé, jo en tinc un altre. —Va insistir mon pare en un to de veu que no permetia fer-se l'orni.

— Ja t'he sentit abans. I què vols fer?

— Doncs que en parlem.

— És algú que conegui?

— Crec que no, em sembla que no us coneixeu.

— Alguna joveneta de la Universitat? —va ironitzar ella.

— No té res a veure amb la Universitat.

— Llavors alguna meuca de la feina.

— Tampoc ho has encertat.

— D'acord, com se diu?

— Sandro —va dir ell una mica entre les dents.

— Quina edat té aquesta Sandra?

— No, no és una noia, es diu Sandro, —aquesta vegada va pronunciar i remarcar clarament aquesta 'o' del final— és un noi que té 31 anys.

Així que en Sandro era 32 anys més jove que ell, i, fins i tot, dos més jove que jo...

Una abraçada.


Babau (Capítulo I)


Creo que a todos nos han pasado con cosas que nos cuestan entender. Mi táctica suele ser la de pasar. Quiero decir que cuando una cosa, la que sea, me cuesta entenderla, hago como que no me importa y la dejo estar. Claro que eso no siempre me vale ya que no siempre me puedo hacer el sueco, no siempre puedo hacer como que no va conmigo. Y eso es lo que me pasa en este caso en que se trata de mi padre.

Dicen que un buen recurso para entender lo que nos cuesta es contarlo y he de confesar que me ha funcionado más de una vez. Así que he pensado en ese recurso para intentar entender esta historia. Aunque no estoy muy seguro de saberme explicar quiero intentarlo. Así que empiezo a contarlo por el principio... No, por el principio no, creo que será mejor que empiece por el momento en que esta historia salió a la luz y así quizá sea más fácil que se entienda.

Tenéis que saber que mi madre a veces hace afirmaciones arriesgadas, de esas que sorprenden y que no acabas de creer que esté muy convencida de lo que dice. Ella las vierte haciendo gala de su originalidad con una sonrisa, con el mismo tono de quien hace una gracia. Además, tiene tendencia a hacerlo buscando momentos estelares, cuando el auditorio es gente que no la conoce a fondo y le parece que puede deslumbrar con su originalidad, es decir, cuando hay gente extraña, gente que no conoce el verdadero sentido de estas salidas "sorprendentes".

Una de esas afirmaciones la soltó en una conversación sobre la gente que se separa cuando ya llevan muchos años juntos. En ese momento mis padres llevaban más de 35. Comentaban el caso de unos amigos que se acababan de separar después de más de 30 años de casados​.

— Esto sólo tiene sentido cuando hay otro —dijo mi madre. Consiguió que todo el mundo se quedara en silencio. Ella, aprovechando su momento triunfal, insistió —sólo tiene sentido cuando se quiere formar pareja con otra persona.

Mi padre la miró con asombro, con cierta expresión de sorpresa, luego con media sonrisa sarcástica se quedó pensativo.

Mi madre miró a su auditorio con cierta superioridad, como hace siempre que hace una afirmación de este tipo, y luego mirò a mi padre ojos con cierto aire de reto, como diciéndole "ahora ya sabes por qué te dejaré".

— Claro, —siguió mi madre remachando el clavo— cuando has aguantado tantos años sólo tiene sentido que rompas la pareja porque has encontrado a alguien que te más.

Mi padre seguía pensativo, como si estuviera en otro lugar, inmerso en su interior. La conversación continuó sobre el tema. En el caso de la pareja que había motivado la afirmación de mi madre no había indicios de que existiera una tercera persona cosa que no ligaba pues con la tesis de mi madre y en consecuencia dio pie a todo tipo de elucubraciones para darle sentido a la separación...

Ese despropósito de mi madre le sirvió a mi padre para iniciar su camino. Pocos días después, cuando se acercaba la fecha de hacer la declaración trimestral de IVA, lo que mi madre tenía que hacer por su actividad profesional, le pidió a mi padre los recibos y facturas del trimestre. En mi casa, mi padre se ocupaba de los temas bancarios, del control de las facturas y recibos, de la gestión de los ahorros familiares, etc. Cuando ella necesitaba saber algo o hacer alguna tramitación recurría a él. Mi padre le recordó que para hacerlo bien necesitaba entre dos y tres horas y que, por tanto, lo haría el fin de semana siguiente.

Pasados ​​unos minutos mi madre empezó a interesarse en saber cómo funcionaban las cosas de los bancos y los recibos, algo que no había hecho nunca antes.

— ¿Por qué te interesas ahora por estas cosas? —Le preguntó mi padre.

— No sé, creo que también lo he de saber hacer.

— ¿Tienes miedo a que me muera o que me vaya?

— Después de lo de Nuria... — Dijo refiriéndose a una vecina que se acababa de morir repentinamente de un derrame cerebral. Nuria que era diez años más joven que mi madre, había dejado al viudo con un hijo de 6 años. Esa muerte la había dejado muy impresionada.

— Haces bien porque así cuando me jubile podré estar fuera los tres meses que necesito para hacer el camino de Santiago sin tenerme que preocupar de tu IVA —continuó mi padre.

— Pues también tienes razón.

Mi padre se quedó unos instantes en silencio, entonces miró a mi madre en serio y añadió:

— De hecho, quizás va siendo hora de que te diga algo, —hizo una pausa para enfatizar lo que iba a decir y añadió— me parece que empieza a ser hora de que sepas que hay otra persona en mi vida.

Se produjo un silencio sepulcral, de aquellos en los que se dice que se deja pasar un ángel. Mi madre hizo ver que no lo había oído.

— Ese programa para leer los recibos que te llegan de la Caja por correo electrónico, lo podría tener en mi ordenador? —Preguntó retomando el tema de la declaración del IVA.

— El otro día dijiste que entenderías que una pareja se separara después de tantos años como llevamos nosotros juntos si había otro. Pues bien, yo tengo otro. — Insistió mi padre en un tono de voz que no permitía hacerse el loco.

— Ya te he oído antes. Y qué quieres hacer?

— Pues que hablemos de ello.

— ¿Es alguien que conozca?

— Creo que no, me parece que no os conocéis.

— ¿Alguna jovencita de la Universidad? — Ironizó ella.

— No tiene nada que ver con la Universidad.

— Entonces alguna puta del trabajo.

— Tampoco has acertado.

— De acuerdo, como se llama?

— Sandro —dijo él un poco entre los dientes.

— ¿Qué edad tiene esta Sandra?

— No, no es una chica, se llama Sandro, —esta vez pronunció y remarcar claramente esta 'o' del final— es un chico que tiene 31 años.

Así que Sandro era 32 años más joven que él, y, incluso, dos más joven que yo...

Un abrazo.

10 comentaris:

 1. Esto es real o ficticio...???
  La verdad que no lo termino de comprender.
  Besos!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Es ficción, sin duda, pero digamos que hay partes de la historia que son reales... No voy a decir cuales.

   Muchas gracias por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 2. K buena la historieta Peace jajaja.Joer nos as dejao con los dientes largosss....

  BESITOSSS !!!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias.. Espero que os siga gustando.

   Muchas gracias por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 3. oh por DIOS!
  de esos si debe haber como el papá de Ewan Mc gregor en Los descendientes XD

  ResponElimina
  Respostes
  1. ¿No querrás decir George Clooney? Ewan McGregor no sale en Los descendientes.

   Muchas gracias por aportar tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 4. No he entendido por qué le has llamado babau a esta historia. O quien es el babau en ella.
  Por lo demás me ha gustado mucho, aunque hace que me sienta triste. Debe ser muy duro compartir tu vida con alguien tantos aňos y escuchar un día ese " que sepas que hay otra persona en mi vida". Debe producir un sentimiento de fracaso tremendo. Pero supongo que así es la vida.
  Gracias por el relato

  Abrazos

  ResponElimina
  Respostes
  1. Publiqué no ha mucho una introducción a este relato el la que justifico el porqué del título (que puedes consultar aquí Babau (Introducció)).

   El amor, como otras muchas cosas, pocas veces es para siempre, y creo que pocas veces se llega a un final cómodo para los implicados.

   Elimina
 5. Gracias por la aclaración. Recuerdo ese relato, pero supuse que eran historias distintas.
  Abrazos

  ResponElimina