Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

divendres, 14 de novembre de 2014

La humanitat és un desastre (2) --- La humanidad es un desastre (2)

[Entrada 77]

La humanitat és un desastre (2)


[Ve de La humanitat és un desastre (1)]

El 21 de gener de 1939 Juan Negrín (president de la República Espanyola) informava a Lluís Companys (President de la Generalitat de Catalunya) de la conveniència d'abandonar Barcelona, que seria ocupada per les tropes feixistes el 26 de gener. En aquell moment es va iniciar una fugida desordenada del civils i militars cap a el sud de França. L'escassesa de combustibles fa que la majoria d'aquests fugitius arribés a la frontera a peu, malgrat que una part d'ells havien sortit de Barcelona en automòbil, però a mig camí es van quedar sense combustible. Segons expliquen els cronistes feia força fred i plovia amb insistència.

El govern francès havia demanat a Negrín una estimació dels refugiats que haurien d'acollir en aquesta retirada. Negrín va donar la xifra 50.000 persones, incloses les tropes derrotades. La realitat va multiplicar per 10 aquesta xifra la qual cosa va desbordar tot el que els francesos hageussin pogut preparar.

En un primer moment només van donar acollida als que tenien un destí concret dins de França, és a dir als que tenien papers. Davant la pressió que hi havia a les fronteres es va deixar passar als civils, amb prioritat a vells, dones i nens. Finalment van obrir les fronteres a tots, però tement que el que poguessin fer aquest soldats (com ara saquejos o altres abusos) els van desarmar sistemàticament. Van situar tropes colonials (amb soldats sud-saharians) entre la Guingueta d'Ix (tocant a Puigcerdà) i Portbou i van fer anar, al crit de "Allez! Allez!", a tots els que no tenien "papiers" seguint la conca el riu Tec avall fins a la platja d'Argelers on hi van improvisar uns camps d'acollida. El camp d'Argelers va ser el primer d'aquests camps d'acollida de refugiats, que en realitat eren en tots els sentits, camps de concentració. No s'havia previst res per a l'acolliment dels exiliats i al principi, només els abrigava la sorra de la platja i la roba que portaven. Poc després es van obrir altres camps a les platges properes de Sant Cebrià, El Barcarès, Bram i Ribesaltes. Aquests camps van ser tancats l'any 1944, quan el nazis es van endur la gent que hi quedaven als seus camps d'extermini. Bé això no és exacte, el camp de Ribesaltes encara és obert i avui acull els immigrants sense papers, o hauria d'haver dit "encara acull"?

Aquests camps no van tenir tanques (reixats) fins passats dos o tres dies i els refugiats no van disposar de sostres fins a uns quants mesos després al final de l'estiu de 1939, que van ser autèntiques barraques de suburbi que no tenien res a veure amb els barracons dels camps de concentració nazis que hem vist a les pel·lícules, sinó que eren una cosa ínfima, més semblant al que es veu als suburbis més miserables. Un detall important són les dones que van arribar embarassades, i les que es van quedar embarassades durant el seu captiveri.

Hi havia tres opcions per sortir dels camps. 1) Aconseguir una feina a França que li garantís la subsistència, 2) Tornar a Espanya, cosa complicada ja que molts dels que tornaven eren víctimes de represàlies i tancats en els camps de concentració franquistes llevat que disposessin d'un bon aval d'algun addicte al règim. 3) Emigrar a un altre país, normalment de l'Amèrica Llatina, cosa que costava uns diners que aquests refugiats en general no tenien.

Sota el fred i la pluja, sense cap aixoplug, a la sorra de la platja les malalties, els polls, les puces i les rates (que van aparèixer de seguida) eren abundants. La mortalitat entre aquella gent que havien passat 3 anys de guerra i fam, i que havien caminat quilòmetres i quilòmetres sota el fred i la pluja, va ser elevada. Conten que hi havia gent, que per desparassitar-se, es banyava nua al mar en ple hivern. Els nens que van néixer en aquelles condicions morien de gana als 15 dies d'haver nascut ja que a les mares desnodrides i febles no els pujava la llet, no tenien llet per alimentar-los. Alguna d'aquelles dones que van veure morir al seu nadó plorant de gana als seus braços es va suïcidar ofegant-se voluntàriament al mar.

Continuarà...

Una abraçada


La humanidad es un desastre (2)


[Viene de La humanidad es un desastre (1)]

El 21 de enero de 1939 Juan Negrín (presidente de la República Española) informaba a Lluís Companys (Presidente de la Generalidad de Cataluña) de la conveniencia de abandonar Barcelona, que sería ocupada por las tropas facistas el 26 de enero. En ese momento se inició una huida desordenada del civiles y militares hacia el sur de Francia. La escasez de combustibles hace que la mayoría de esos fugitivos llegara a la frontera a pie, a pesar de que una parte de ellos habían salido de Barcelona en automóvil, pero a medio camino se quedaron sin combustible. Según cuentan los cronistas hacía mucho frío y llovía con insistencia.

El gobierno francés había pedido a Negrín una estimación de los refugiados que deberían acoger en esta retirada. Negrín dio la cifra 50.000 personas, incluidas las tropas derrotadas. La realidad multiplicó por 10 esa cifra lo que desbordó todo lo que los franceses habieran podido preparar.

En un primer momento solo acogieron a los que tenían un destino concreto dentro de Francia, es decir los que tenían papeles. Ante la presión que había en las fronteras se dejó pasar a los civiles, con prioridad a ancianos, mujeres y niños. Finalmente abrieron las fronteras a todos, pero temiendo que lo que pudieran hacer esos soldados (como saqueos u otros abusos) los desarmaron sistemáticamente. Situaron tropas coloniales (con soldados sur-saharianos) entre Bourg-Madame (cerca de Puigcerdà) y Portbou e hicieron ir, al grito de "Allez! Allez!", a todos los que no tenían "papiers" bajando por la cuenca del río Tec hasta la playa de Argelers donde improvisaron unos campos de acogida. El campo de Argelers fue el primero de estos campos de acogida de refugiados, que en realidad eran en todos los sentidos, campos de concentración. No se había previsto nada para la acogida de los exiliados y al principio, sólo los abrigaba la arena de la playa y la ropa que llevaban. Poco después se abrieron otros campos en las playas cercanas de Sant Cebrià, El Barcarès, Bram y Ribesaltes. Estos campos fueron cerrados en 1944, cuando el nazis se llevaron la gente que quedaban a sus campos de exterminio. Bueno esto no es exacto, el campo de Ribesaltes aún está abierto y hoy acoge a los inmigrantes sin papeles, ¿o debería haber dicho "aún acoge"?

Esos campos no tuvieron vallas (alambradas) hasta pasados dos o tres días y los refugiados no dispusieron de techos hasta unos meses después, al final del verano de 1939, que fueron auténticas barracas de suburbio que no tenían nada que ver con los barracones de los campos de concentración nazis que hemos visto en las películas, sino que eran algo ínfima, más parecido al que se ve en los suburbios más miserables. Un detalle importante son las mujeres que llegaron embarazadas, y las que se quedaron embarazadas durante su cautiverio.

Había tres opciones para salir de los campos. 1) Conseguir un trabajo en Francia que le garantizase la subsistencia, 2) Volver a España, cosa que era complicada ya que muchos de los que volvían eran víctimas de represalias y encerrados en los campos de concentración franquistas, salvo que dispusieran de un buen aval de algún adicto al régimen. 3) Emigrar a otro país, normalmente de América Latina, lo que costaba un dinero que estos refugiados en general no tenían.

Bajo el frío y la lluvia, sin cobijo, en la arena de la playa las enfermedades, los piojos, las pulgas y las ratas (que aparecieron enseguida) eran abundantes. La mortalidad entre aquella gente que habían pasado 3 años de guerra y hambre, y que habían caminado kilómetros y kilómetros bajo el frío y la lluvia, fue elevada. Cuentan que había gente, que para desparasitarse a, se bañaba desnuda en el mar en pleno invierno. Los niños que nacieron en aquellas condiciones morían de hambre a los 15 días de haber nacido ya que a las madres desnutridas y débiles no les subía la leche, no tenían leche para alimentarlos. Alguna de aquellas mujeres que vieron morir a su bebé llorando en sus brazos se suicidó ahogándose voluntariamente al mar.

Continuará...

Un abrazo

4 comentaris:

 1. Salvo algunos detalles, conocía ya este episodio de la historia. Se ha escrito mucho sobre esto. Mucho menos conocido es sin embargo lo que aconteció a mi pueblo, situado a otra orilla del mar, y teniendo a Portugal por frontera, un país que ese momento era políticamente hostil a los republicanos.
  Muchos entonces tuvieron que sufrir la crueldad del Régimen sin encontrar escapatoria. Una buena parte huyeron hacia los inóspitos montes gallegos, especialmente en Ourense, donde luego los falangistas les daban caza como a animales. Aún así hay bastantes casos de gente que lograría sobrevivir en cuevas durante años sin enterarse siquiera de que se había acabado la guerra. Los menos lograrían huir a Suramérica, algo que resultaba bastante complicado ya que durante la guerra y en el tiempo inmediatamente posterior a ella o no tenían medios, o no había manera de escapar a la represión franquista. Luego más adelante, ya durante la posguerra, la emigración se llevaría pueblos enteros huyendo del hambre, la represión y la miseria. Miles y miles de personas que cruzaron el océano a intentar sobrevivir donde fuera. De una forma tan dramática y masiva , que en aquellos años acabó siendo Buenos Aires la ciudad con más ciudadanos gallegos del mundo, a más de 10.000 km de distancia del territorio de origen. Un destierro brutal que fomentaba la propia dictadura, para luego apropiarse de la buena fuente de ingresos que representaban las divisas. Otros muchos, como en el caso de los catalanes, a la desesperada cruzaron la frontera a tierras portuguesas para evitar la muerte. Decir que, bien sea por la inferioridad en número, o por ese sentimiento de hermandad entre ambas naciones, que siempre se han sentido a muchos niveles como una entidad cultural común, resultó en que fueran muchas veces los propios ciudadanos portugueses los que acogieran y escondieran a los exiliados para protegerlos, no sólo de sus propios verdugos, sino también de la policía portuguesa. Lamentablemente, ya fuera por los unos o por los otros, pocos lograron sobrevivir. Especialmente cruel fue el asedio y bombardeo de Cambeiro (Portugal), que en 1946, en un ataque en coalición de los falangistas españoles y la guardia nacional portuguesa, acabó convertido en un auténtico baño de sangre.
  A pesar de que no pudieran salvar las vidas de muchos, los ciudadanos gallegos siguen agradeciendo el valor y la entrega de los portugueses que arriesgaron sus propias vidas para protegerlos. No se que sentimiento os habrá quedado a los catalanes con respecto a vuestros vecinos franceses. Si creéis que podrían haber hecho más, o consideráis que el desastre era inevitable. Lo que es seguro es que los franceses si reconocen y agradecen la lucha por la democracia y la libertad de los españoles en su propia tierra. Un agradecimiento que toma forma cada año en un emotivo homenaje, franqueado por las banderas republicanas (que no por las constitucionalistas españolas) y que reconoce la lucha de los soldados republicanos españoles, ex-combatientes de la guerra civíl española, que liberaron París de los Nazis. Unos héroes para Francia, que sin embargo han sido despreciados y olvidados en su propio país y por sus propios compatriotas.

  Un abrazo

  ResponElimina
  Respostes
  1. Sin duda tus comentarios siempre acaban aportando nueva savia a mis textos. Los hechos que has descrito sobre como sufrieron las personas de tu tierra la derrota de la república en manos de los sediciosos y como intentaron esquivar las represalias de los vencedores.

   Si bien no me sorprende el comportamiento del gobierno portugués simpatizante con los sediciosos, en cambio parece poco aceptable el tratamiento que recibieron esos refugiados por el gobierno francés que en principio estaba más cerca de los republicanos que de las tropas franquistas. De hecho, verás que comento en la última entrega, que la narración de estos hechos no gustan mucho a los franceses que al parecer no están muy orgullosos de lo que pasó en esos campos.

   Muchas gracias por la aportación de este comentario tan amplio.

   Un abrazo.

   Elimina
 2. Molt interessant trilogia. És terrible i esgarrifosa la història que ens comptes en aquesta segona entrega. Jo crec que el sacrifici i l'entrega de totes aquestes milers de persones que van creuar la frontera del Rosselló no solament no està suficientment reconegut, sinó que ni tan sols es recorda. Avui veiem imatges de persones que creuen fronteres fugint de les guerres i de la fam, i se'ls tracta com a delinqüents, o com a gossos sarnosos. Es té cura de la "bona imatge" del problema, es fan càlculs electorals, es mesuren els gastos, es tenen en compte les aliances i la política internacionals, però no es miren als éssers humans. És sorprenent com es repeteix la història. Una forta abraçada, Josep.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Ja fa anys que una petitíssima part dels meus ingressos van a UNHCR/ACNUR que es dediquen en aquesta tasca d'organitzar els camps de refugiats arreu del món en les condicions més dignes que poden i els deixen. Sóc, per tant, molt conscient del que comentes... Evidentment fora millor que no hi hagués d'haver camps de refugiats, però hi ha guerres i no hem sabut trobar la manera d'evitar-les, i elles, les guerres, generen entre d'altres aquesta mena de desgràcies. Mentre no puc acabar amb les guerres intento ajudar, en la mesura que puc, als que en fugen.

   No nego que tens més raó que un sant.

   Moltes gràcies per l'aportació d'aquest comentari que com sempre aporta més llum al que intento dir.

   Una abraçada per a tu company.

   Elimina