Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dissabte, 22 de novembre de 2014

Oh! Europa

[Entrada 79]

Oh! Europa


He dubtat en titular aquest text si incloure'l o no com a epíleg d'aquesta sèrie de tres que vaig titular "La humanitat és un desastre" i que em va inspirar un cap de setmana a terres catalano-franceses, però la meva reflexió que, com veureu, acaba a França de nou, té més a veure amb la hipocresia que amb els mals de la nostra cobdícia i amb el sofriment que aquesta genera a través de les guerres que provoca.

La història ens diu que entre el principi del segle XVI i el final del XIX el 88% del territori del planeta ha estat sotmès d'una forma o una altra a algun dels imperis colonials europeus. El segle XX (entre 1914 i 1991) es caracteritza per les guerres, començant amb les dues grans guerres o guerres mundials que alguns asseguren que van ser una única guerra entre 1914 i 1945 amb un període de treva tensa entre 1918 i 1940. Guerra que alguns ja anomenen la segona guerra dels trenta anys, una guerra molt cruenta, la més cruenta de la història. La segona part del segle XX es caracteritza per la Guerra Freda (1945-1991) que va ser molt menys cruenta, encara que va haver enfrontaments bèl·lics gens menyspreables com el de Corea, o el de Vietnam.

Així que la història del món dels últims 400 anys està molt relacionada amb Europa on durant tots aquest anys s'ha fet una persecució sistemàtica dels jueus. Els primers grans imperis d'aquesta època van ser els d'Espanya i Portugal i els jueus sefardites (o jueus ibèrics) són una de les comunitats més importants de la diàspora jueva. La comunitat jueva, molt pròspera a l'edat mitjana, va ser expulsada pels Reis Catòlics al 1492 i perseguida per la Inquisició fins que aquesta va desaparèixer al segle XIX. Encara que a partir de llavors hi ha hagut intents d'aproximació a la comunitat sefardita, que gairebé va desaparèixer amb l'holocaust, ni tan sols el retorn a la democràcia va garantir la desaparició de la judeofòbia de la cultura espanyola on, segons diversos sondejos, encara avui en dia un terç dels espanyols sent rebuig pels jueus.

La judeofòbia era palesa a tot Europa i evident abans de la Gran Guerra, i tot i que l'holocaust va ser originat, promocionat i exportat pels nazis durant la Segona Guerra Mundial en la part ocupada per les tropes de III Reich, en certs llocs de l'est d'Europa com Hongria, Eslovàquia o Craocia els seus règims titella van realitzar els seus propis projectes criminals. A l'oest sens dubte els nazis no podrien haver fet el que van fer a Holanda, Bèlgica o Noruega sense la col·laboració de la població local. L'únic lloc on no van comptar amb aquesta col·laboració va ser a Dinamarca on els jueus van sobreviure. Però en tots aquests casos de l'Europa de l'oest, amb una única excepció, les ordres venien dels alemanys. Fins i tot Suïssa va col·laborar amb el III Reich en la seva persecució dels jueus i va intentar beneficiar-se'n econòmicament.

Els jueus d'aquests països que van tornar a casa seva després de la Segona Guerra Mundial van ser, en general, mal acollits, per una banda hi va haver resistència a tornar-los les seves propietats, i per l'altre també n'hi va haver a reconèixer que havien estat víctimes de guerra i per deixar-los acollir-se als beneficis que això donava dret. La majoria, inclosa Alemanya, va intentar tirar terra sobre de l'holocaust i no va ser fins als 60 quan això va començar a canviar ja que les generacions que no havien viscut la guerra van començar a interessar-se pel tema i en posar llum sobre el que realment havia passat (en això va jugar bon paper una minisèrie televisiva anomenada així Holocaust). I no va ser fins als anys noranta quan el reconeixement internacional va començar a generalitzar-se.

Stalin també va participar a la persecució dels jueus. La seva judeofòbia es va posar de manifest en les purgues dels anys 20-30 i va reaparèixer amb força en la dècada dels 40. No entro en detalls però només diré que es xifra en 750.000 els ciutadans de l'estat d'Israel que són d'origen rus.

L'estat de l'oest europeu, que va ser l'única excepció, i que va prendre la iniciativa a l'holocaust jueu sense que ningú li ho exigís va ser l'estat francès amb seu a Vichy, el règim del qual, presidit pel Mariscal Pétain, estava legitimat per l'Assemblea de la República. No només va col·laborar amb els nazis sinó que va prendre la iniciativa i va entregar els jueus francesos als alemanys a París perquè fossin traslladats a Auschwitz. Fets que la República Francesa va ocultar el 1945 i no va reconèixer fins a l'any 1995, amb la boca petita, tot i que ja en els anys 60-70 els historiadors, no francesos per descomptat, tenien proves d'aquestes accions del govern de Vichy, del qual havia estat funcionari François Mitterrand... Com han de disculpar-se pel d'Argelers?

Una abraçada.


Oh! Europa


He dudado al titular este texto si incluirlo o no como epílogo de esa serie de tres que titulé "La humanidad es un desastre" y que me inspiró un fin de semana en tierras catalano-francesas, pero mi reflexión que, como veréis, acaba en Francia de nuevo, tiene más que ver con la hipocresía que con los males de nuestra codicia y con el sufrimiento que esta genera a través de las guerras que provoca.

La historia nos dice que entre el principio del siglo XVI y el final del XIX el 88% del territorio del planeta ha estado sometido de una forma u otra a alguno de los imperios coloniales europeos. El siglo XX (entre 1914 y 1991) se caracteriza por las guerras, empezando con las dos grandes guerras o guerras mundiales que algunos aseguran que fueron una única guerra entre 1914 y 1945 con un período de tregua tensa entre 1918 i 1940. Guerra que algunos ya llaman la segunda guerra de los treinta años, una guerra muy cruenta, la más cruenta de la historia. La segunda parte del siglo XX se caracteriza por la Guerra Fría (1945-1991) que fue mucho menos cruenta, aunque hubo enfrentamientos bélicos nada despreciables como el de Corea, o el de Vietnam.

Así que en la historia del mundo de los últimos 400 años está muy relacionada con Europa. Los primeros grandes imperios de esa época fueron los de España y Portugal, y los últimos Estados Unidos (excolonia de Gran Bretaña) y la URSS, cuya metrópolis fue Rusia. Una de las constantes de esos años ha sido la persecución de los judíos.

Así que la historia del mundo de los últimos 400 años está muy relacionada con Europa donde durante todos estos años se ha hecho una persecución sistemática de los judíos. Los primeros grandes imperios de esa época fueron los de España y Portugal y los judíos sefardíes (o judíos ibéricos) son una de las comunidades más importantes de la diáspora judía. La comunidad judía, muy próspera en la Edad Media, fue expulsada por los Reyes Católicos al 1492 y perseguida por la Inquisición hasta que ésta desapareció en el siglo XIX. Aunque a partir de entonces ha habido intentos de aproximación a la comunidad sefardita, que casi desapareció en el holocausto, ni siquiera el retorno a la democracia garantizó la desaparición de la judiofobia de la cultura española donde, según diversos sondeos, aún hoy en día un tercio de los españoles siente rechazo por los judíos.

La judiofobia era patente en toda Europa y evidente antes de la Gran Guerra, y aunque el holocausto fue originado, promocionado y exportado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en la parte ocupada por las tropas de III Reich, en ciertos lugares del este de Europa como Hungría, Eslovaquia o Craocia sus regímenes títere realizaron sus propios proyectos criminales. En el oeste sin duda los nazis no podrían haber hecho lo que hicieron en Holanda, Bélgica o Noruega sin la colaboración de la población local. El único lugar donde no contaron con esa colaboración fue Dinamarca donde los judíos sobrevivieron. Pero en todos esos casos de la Europa del oeste, con una única excepción, las ordenes venían de los alemanes. Incluso Suiza colaboró con el III Reich en su persecución de los judíos y intentó beneficiarse económicamente de ello.

Los judíos de esos países que volvieron a sus casas después de la Segunda Guerra Mundial fueron, en general, mal acogidos, por una lado hubo resistencia a devolverles sus propiedades, y por el otro también la hubo en reconocer que habían sido víctimas de guerra y para dejarles acogerse a los beneficios a que eso daba derecho. La mayoría, incluida Alemania, intentó echar tierra encima del holocausto y no fue hasta los 60 cuando eso empezó a cambiar ya que las generaciones que no habían vivido la guerra empezaron a interesarse por el tema y a poner luz sobre lo que realmente había ocurrido (en eso jugó buen papel una miniserie televisiva llamada así Holocausto). Y no fue hasta los años noventa cuando el reconocimiento internacional empezó a generalizarse.

Stalin también participó en la persecución de los judíos. Su judiofobia se puso de manifiesto en las purgas de los años 20-30 y reapareció con fuerza en la década de los 40. No entro en detalles pero solo diré que se cifra en 750.000 los ciudadanos del estado de Israel que son de origen ruso.

El estado del oeste europeo, que fue la única excepción, y que tomo la iniciativa en el holocausto judío sin que nadie se lo exigiera fue el estado francés con sede en Vichy, cuyo régimen, presidido por el Mariscal Pétain, estaba legitimado por la Asamblea de la República. No solo colaboro con los nazis sino que tomó la iniciativa y entrego los judíos franceses a los alemanes en París para que fueran trasladados a Auschwitz. Hechos que la República Francesa ocultó en 1945 y no reconoció hasta el año 1995, con la boca pequeña, a pesar de que ya en los años 60-70 los historiadores, no franceses por supuesto, tenían pruebas de esas acciones del gobierno de Vichy, del que había sido funcionario François Mitterrand... ¿Como van a disculpar-se por lo de Argelers?

Un abrazo.

12 comentaris:

 1. El judaísmo ha sido una de las religiones más perseguidas. Y con los tópicos antisemitas, existe bastante odio generalizado hacia los judíos en la actualidad.

  Con respecto a Francia, los franceses y el Gobierno en el exilio no tenían culpa alguna. Pero el Gobierno, tras acabar la guerra, debería haber condenado y no ocultado, y creo que eso es lamentable.

  Un fuerte abrazo.

  Max

  ResponElimina
  Respostes
  1. Me parece horrible y completamente injusto el antisemitismo generalizado que aún perdura.

   Me parece que no estamos de acuerdo en lo que dices de Francia. De hecho el antisemitismo en Francia ya era patente a finales del siglo XIX. El gobierno de Pétain era el gobierno legítimo de Francia y lo que hizo tubo la colaboración de la población. Todos los presidentes de la Francia de la postguerra anteriores a Chirac (hasta 1995) lo ocultaron haciéndose cómplices de ello, incluido De Gaulle que era el líder de la Francia del bando aliado... Solo en Dinamarca y Grecia, donde la población no colaboró con los nazis se evitó el holocausto. Por eso en Francia la población tuvo necesariamente que apoyar a su gobierno, por tanto hacerse cómplice del gobierno de Vichy. Eso es así. Francia participó voluntariamente en el holocausto.

   Muchas gracias por la aportación de tu comentario.

   Un abrazo.

   Elimina
  2. No tengo un gran conocimiento de la historia, y menos en lo que respecta al pueblo judío, pero siempre he tenido la impresión de que el suyo era un caso un tanto extremo y relacionado en cierta medida con sus propias particularidades. Con esto me refiero en primer lugar a su especialmente arraigada identidad de pueblo. Siempre he pensado que la nacionalidad y la identidad cultural, (al igual que la identidad religiosa)  son realidades fortuitas, circunstanciales y  aprendidas. Simplemente allá donde naces, te colocan una. (Lo cual no niega que luego resulte un hecho significativo en la vida de cada individuo). Por esto es que en los casos en los que se sustituye una ubicación territorial (con su consiguiente cambio de identidad nacional y cultural) por otra, suele ocurrir que en un principio si exista una  transmisión de la cultura original  de padres a hijos, o incluso de abuelos a nietos, pero luego, según van pasando las generaciones,  este hecho cultural de origen se diluye en favor de la nacionalidad y la cultura de acogida, hasta perderse del todo o quedar en muchos casos como una simple anécdota. Sin embargo en el caso del éxodo judío, o al menos en una buena medida,  se ve que no funciona así . Hablamos de un colectivo cuyo sentimiento de identidad y de unidad como pueblo,  parece trascender en muchos casos a la de la propia nación que habite y que permanece en el tiempo transmitiendose a traves de las sucesivas generaciones. No se si esto es simplemente  fruto del hecho religioso o tiene otras causas, lo cierto es que es una caracteristica que les distingue y que les ha situado reiteradamente como una especie de "extranjeros" dentro de sus propias nacionalidades.
   La otra particularidad con la que siempre se les ha asociado es con su talento o habilidad para las finanzas. Dicho esto, si algo ha generado discordias a lo largo de la historia, es la codicia, especialmente en manos del cacique de turno. Caciques de los que ellos han sido muchas veces víctimas.
   Los judíos de ese tiempo previo a la segunda guerra mundial (igual que  en los de los de Isabel la Católica) eran una vez más, un pueblo de características propias, significativamente ajeno a  sus propios compatriotas, y que al mismo tiempo poseían una buena parte del monopolio del dinero. En el caso de la Europa de entre guerras, la mayor parte de los territorios estaban en ese momento en una situación económica bastante precaria, resultado de la primera guerra mundial, el crack del 29, ect. La gente lo estaba pasando mal y no veía con simpatía a estos privilegiados "ajenos". El caso alemán era extremo. Conformaban un pueblo que al parecer, poseía una identidad marcadamente  nacionalista, manifiestamente orgullososos de si mismos y que seguramente se sentían heridos y frustrados, incapaces de asumir  la todavía reciente derrota bélica y lo que es peor, hundidos en una miseria económica, que se volvería aún más acuciante tras la quiebra de 1931. Los alemanes se veían entonces como víctimas y culpaban al sistema financiero del hambre y la pobreza generalizadas. Un sistema financiero que controlaban en su mayor parte los judíos. Todo este malestar fue simplemente  recogido, canalizado y manipulado por un cacique (luego reconvertido a genocida) llamado Adolf Hitler, con el triste resultado que ya todos conocemos.
   (...)

   Elimina
  3. No tengo un gran conocimiento de la historia, y menos en lo que respecta al pueblo judío, pero siempre he tenido la impresión de que el suyo era un caso un tanto extremo y relacionado en cierta medida con sus propias particularidades. Con esto me refiero en primer lugar a su especialmente arraigada identidad de pueblo. Siempre he pensado que la nacionalidad y la identidad cultural, (al igual que la identidad religiosa)  son realidades fortuitas, circunstanciales y  aprendidas. Simplemente allá donde naces, te colocan una. (Lo cual no niega que luego resulte un hecho significativo en la vida de cada individuo). Por esto es que en los casos en los que se sustituye una ubicación territorial (con su consiguiente cambio de identidad nacional y cultural) por otra, suele ocurrir que en un principio si exista una  transmisión de la cultura original  de padres a hijos, o incluso de abuelos a nietos, pero luego, según van pasando las generaciones,  este hecho cultural de origen se diluye en favor de la nacionalidad y la cultura de acogida, hasta perderse del todo o quedar en muchos casos como una simple anécdota. Sin embargo en el caso del éxodo judío, o al menos en una buena medida,  se ve que no funciona así . Hablamos de un colectivo cuyo sentimiento de identidad y de unidad como pueblo,  parece trascender en muchos casos a la de la propia nación que habite y que permanece en el tiempo transmitiendose a traves de las sucesivas generaciones. No se si esto es simplemente  fruto del hecho religioso o tiene otras causas, lo cierto es que es una caracteristica que les distingue y que les ha situado reiteradamente como una especie de "extranjeros" dentro de sus propias nacionalidades.
   La otra particularidad con la que siempre se les ha asociado es con su talento o habilidad para las finanzas. Dicho esto, si algo ha generado discordias a lo largo de la historia, es la codicia, especialmente en manos del cacique de turno. Caciques de los que ellos han sido muchas veces víctimas.
   Los judíos de ese tiempo previo a la segunda guerra mundial (igual que  en los de los de Isabel la Católica) eran una vez más, un pueblo de características propias, significativamente ajeno a  sus propios compatriotas, y que al mismo tiempo poseían una buena parte del monopolio del dinero. En el caso de la Europa de entre guerras, la mayor parte de los territorios estaban en ese momento en una situación económica bastante precaria, resultado de la primera guerra mundial, el crack del 29, ect. La gente lo estaba pasando mal y no veía con simpatía a estos privilegiados "ajenos". El caso alemán era extremo. Conformaban un pueblo que al parecer, poseía una identidad marcadamente  nacionalista, manifiestamente orgullososos de si mismos y que seguramente se sentían heridos y frustrados, incapaces de asumir  la todavía reciente derrota bélica y lo que es peor, hundidos en una miseria económica, que se volvería aún más acuciante tras la quiebra de 1931. Los alemanes se veían entonces como víctimas y culpaban al sistema financiero del hambre y la pobreza generalizadas. Un sistema financiero que controlaban en su mayor parte los judíos. Todo este malestar fue simplemente  recogido, canalizado y manipulado por un cacique (luego reconvertido a genocida) llamado Adolf Hitler, con el triste resultado que ya todos conocemos.
   (....)

   Elimina
  4. No tengo un gran conocimiento de la historia, y menos en lo que respecta al pueblo judío, pero siempre he tenido la impresión de que el suyo era un caso un tanto extremo y relacionado en cierta medida con sus propias particularidades. Con esto me refiero en primer lugar a su especialmente arraigada identidad de pueblo. Siempre he pensado que la nacionalidad y la identidad cultural, (al igual que la identidad religiosa)  son realidades fortuitas, circunstanciales y  aprendidas. Simplemente allá donde naces, te colocan una. (Lo cual no niega que luego resulte un hecho significativo en la vida de cada individuo). Por esto es que en los casos en los que se sustituye una ubicación territorial (con su consiguiente cambio de identidad nacional y cultural) por otra, suele ocurrir que en un principio si exista una  transmisión de la cultura original  de padres a hijos, o incluso de abuelos a nietos, pero luego, según van pasando las generaciones,  este hecho cultural de origen se diluye en favor de la nacionalidad y la cultura de acogida, hasta perderse del todo o quedar en muchos casos como una simple anécdota. Sin embargo en el caso del éxodo judío, o al menos en una buena medida,  se ve que no funciona así . Hablamos de un colectivo cuyo sentimiento de identidad y de unidad como pueblo,  parece trascender en muchos casos a la de la propia nación que habite y que permanece en el tiempo transmitiendose a traves de las sucesivas generaciones. No se si esto es simplemente  fruto del hecho religioso o tiene otras causas, lo cierto es que es una caracteristica que les distingue y que les ha situado reiteradamente como una especie de "extranjeros" dentro de sus propias nacionalidades.
   La otra particularidad con la que siempre se les ha asociado es con su talento o habilidad para las finanzas. Dicho esto, si algo ha generado discordias a lo largo de la historia, es la codicia, especialmente en manos del cacique de turno. Caciques de los que ellos han sido muchas veces víctimas.
   Los judíos de ese tiempo previo a la segunda guerra mundial (igual que  en los de los de Isabel la Católica) eran una vez más, un pueblo de características propias, significativamente ajeno a  sus propios compatriotas, y que al mismo tiempo poseían una buena parte del monopolio del dinero. En el caso de la Europa de entre guerras, la mayor parte de los territorios estaban en ese momento en una situación económica bastante precaria, resultado de la primera guerra mundial, el crack del 29, ect. La gente lo estaba pasando mal y no veía con simpatía a estos privilegiados "ajenos". El caso alemán era extremo. Conformaban un pueblo que al parecer, poseía una identidad marcadamente  nacionalista, manifiestamente orgullososos de si mismos y que seguramente se sentían heridos y frustrados, incapaces de asumir  la todavía reciente derrota bélica y lo que es peor, hundidos en una miseria económica, que se volvería aún más acuciante tras la quiebra de 1931. Los alemanes se veían entonces como víctimas y culpaban al sistema financiero del hambre y la pobreza generalizadas. Un sistema financiero que controlaban en su mayor parte los judíos. Todo este malestar fue simplemente  recogido, canalizado y manipulado por un cacique (luego reconvertido a genocida) llamado Adolf Hitler, con el triste resultado que ya todos conocemos.
   (....)

   Elimina
 2. No tengo un gran conocimiento de la historia, y menos en lo que respecta al pueblo judío, pero siempre he tenido la impresión de que el suyo era un caso un tanto extremo y relacionado en cierta medida con sus propias particularidades. Con esto me refiero en primer lugar a su especialmente arraigada identidad de pueblo. Siempre he pensado que la nacionalidad y la identidad cultural, (al igual que la identidad religiosa)  son realidades fortuitas, circunstanciales y  aprendidas. Simplemente allá donde naces, te colocan una. (Lo cual no niega que luego resulte un hecho significativo en la vida de cada individuo). Por esto es que en los casos en los que se sustituye una ubicación territorial (con su consiguiente cambio de identidad nacional y cultural) por otra, suele ocurrir que en un principio si exista una  transmisión de la cultura original  de padres a hijos, o incluso de abuelos a nietos, pero luego, según van pasando las generaciones,  este hecho cultural de origen se diluye en favor de la nacionalidad y la cultura de acogida, hasta perderse del todo o quedar en muchos casos como una simple anécdota. Sin embargo en el caso del éxodo judío, o al menos en una buena medida,  se ve que no funciona así . Hablamos de un colectivo cuyo sentimiento de identidad y de unidad como pueblo,  parece trascender en muchos casos a la de la propia nación que habite y que permanece en el tiempo transmitiendose a traves de las sucesivas generaciones. No se si esto es simplemente  fruto del hecho religioso o tiene otras causas, lo cierto es que es una caracteristica que les distingue y que les ha situado reiteradamente como una especie de "extranjeros" dentro de sus propias nacionalidades.
  La otra particularidad con la que siempre se les ha asociado es con su talento o habilidad para las finanzas. Dicho esto, si algo ha generado discordias a lo largo de la historia, es la codicia, especialmente en manos del cacique de turno. Caciques de los que ellos han sido muchas veces víctimas.
  Los judíos de ese tiempo previo a la segunda guerra mundial (igual que  en los de los de Isabel la Católica) eran una vez más, un pueblo de características propias, significativamente ajeno a  sus propios compatriotas, y que al mismo tiempo poseían una buena parte del monopolio del dinero. En el caso de la Europa de entre guerras, la mayor parte de los territorios estaban en ese momento en una situación económica bastante precaria, resultado de la primera guerra mundial, el crack del 29, ect. La gente lo estaba pasando mal y no veía con simpatía a estos privilegiados "ajenos". El caso alemán era extremo. Conformaban un pueblo que al parecer, poseía una identidad marcadamente  nacionalista, manifiestamente orgullososos de si mismos y que seguramente se sentían heridos y frustrados, incapaces de asumir  la todavía reciente derrota bélica y lo que es peor, hundidos en una miseria económica, que se volvería aún más acuciante tras la quiebra de 1931. Los alemanes se veían entonces como víctimas y culpaban al sistema financiero del hambre y la pobreza generalizadas. Un sistema financiero que controlaban en su mayor parte los judíos. Todo este malestar fue simplemente  recogido, canalizado y manipulado por un cacique (luego reconvertido a genocida) llamado Adolf Hitler, con el triste resultado que ya todos conocemos.
  (....)

  ResponElimina
 3. No tengo un gran conocimiento de la historia, y menos en lo que respecta al pueblo judío, pero siempre he tenido la impresión de que el suyo era un caso un tanto extremo y relacionado en cierta medida con sus propias particularidades. Con esto me refiero en primer lugar a su especialmente arraigada identidad de pueblo. Siempre he pensado que la nacionalidad y la identidad cultural, (al igual que la identidad religiosa)  son realidades fortuitas, circunstanciales y  aprendidas. Simplemente allá donde naces, te colocan una. (Lo cual no niega que luego resulte un hecho significativo en la vida de cada individuo). Por esto es que en los casos en los que se sustituye una ubicación territorial (con su consiguiente cambio de identidad nacional y cultural) por otra, suele ocurrir que en un principio si exista una  transmisión de la cultura original  de padres a hijos, o incluso de abuelos a nietos, pero luego, según van pasando las generaciones,  este hecho cultural de origen se diluye en favor de la nacionalidad y la cultura de acogida, hasta perderse del todo o quedar en muchos casos como una simple anécdota. Sin embargo en el caso del éxodo judío, o al menos en una buena medida,  se ve que no funciona así . Hablamos de un colectivo cuyo sentimiento de identidad y de unidad como pueblo,  parece trascender en muchos casos a la de la propia nación que habite y que permanece en el tiempo transmitiendose a traves de las sucesivas generaciones. No se si esto es simplemente  fruto del hecho religioso o tiene otras causas, lo cierto es que es una caracteristica que les distingue y que les ha situado reiteradamente como una especie de "extranjeros" dentro de sus propias nacionalidades.
  La otra particularidad con la que siempre se les ha asociado es con su talento o habilidad para las finanzas. Dicho esto, si algo ha generado discordias a lo largo de la historia, es la codicia, especialmente en manos del cacique de turno. Caciques de los que ellos han sido muchas veces víctimas.
  Los judíos de ese tiempo previo a la segunda guerra mundial (igual que  en los de los de Isabel la Católica) eran una vez más, un pueblo de características propias, significativamente ajeno a  sus propios compatriotas, y que al mismo tiempo poseían una buena parte del monopolio del dinero. En el caso de la Europa de entre guerras, la mayor parte de los territorios estaban en ese momento en una situación económica bastante precaria, resultado de la primera guerra mundial, el crack del 29, ect. La gente lo estaba pasando mal y no veía con simpatía a estos privilegiados "ajenos". El caso alemán era extremo. Conformaban un pueblo que al parecer, poseía una identidad marcadamente  nacionalista, manifiestamente orgullososos de si mismos y que seguramente se sentían heridos y frustrados, incapaces de asumir  la todavía reciente derrota bélica y lo que es peor, hundidos en una miseria económica, que se volvería aún más acuciante tras la quiebra de 1931. Los alemanes se veían entonces como víctimas y culpaban al sistema financiero del hambre y la pobreza generalizadas. Un sistema financiero que controlaban en su mayor parte los judíos. Todo este malestar fue simplemente  recogido, canalizado y manipulado por un cacique (luego reconvertido a genocida) llamado Adolf Hitler, con el triste resultado que ya todos conocemos.
  (....)

  ResponElimina
 4. (...)
  En cuanto al tema de España, no creo que nada de esto tenga relación directa con el rechazo que hoy en día sienten una parte de los españoles en relación con los judíos. La percepción histórica de la judiofobia no tendría aquí sentido alguno, ya que los judíos, al no formar ahora parte visible de nuestra sociedad, no son susceptibles de generar tales antagonismos. Es más, su pasado como pueblo perseguido les sitúa como víctimas en la conciencia colectiva, y eso les beneficiaría en pos de conseguir la estima ajena.
  Yo creo que el mayor o menor rechazo que ahora pueda sentir esa parte de la población de la que hablas, lo genera directamente el presente, el ver niños palestinos muertos cada dos por tres en los informativos. Si tiene un origen, estará seguramente en un Estado de Israel que (en mi opinión ) es un error en si mismo. La forma en la que luego han ido ampliando el territorio a costa de usurparlo al vecino no sabría ya como definirlo.
  Conocer y asumir la historia es importante por muchos motivos. Todos somos en definitiva producto de nuestra propia historia, pero no se puede  decidir el presente en función del pasado. Porque ese pasado, (que también suele significar cosas distintas según el momento que elijas), simplemente ya no existe. De igual forma, las persecuciones de antes no justifican las agresiones del ahora, ni el haber sido víctima te da derecho a convertirte en verdugo. Cada uno es en último término responsable de sus propias acciones y por ellas debe ser valorado. Especialmente penoso resulta en mi opinión que causen dolor quienes más lo han sufrido, porque demuestran que lo que podrían haber aprendido con su desgracia, en definitiva lo único positivo que podrían haber sacado de todo aquello,  también lo han perdido.
  En cualquier caso, creo que es mejor distinguir entre los Estados (con sus respectivos gobiernos)  y los pueblos. Aunque soy consciente de que los primeros suelen ser resultado de los segundos, al igual que los segundos son muchas veces marionetas de los primeros, personalmente prefiero considerarlos por separado. De esta forma reconozco sentir poca simpatía por el Estado de Israel, pero no  tengo nada en contra de los  judíos como pueblo, igual que no siento rechazo por el pueblo alemán a pesar del gobierno de Adolf Hitler, o por los franceses a pesar del suyo. Probablente sea también porque estoy convencido de que muy por encima de identidades culturales, o religiosas, (o las que sean), todos los seres humanos somos esencialmente iguales unos a otros, con nuestras luces y nuestras sombras, y esto hace que en lo fundamental  también me parezcan iguales todos los pueblos del mundo.

  Un abrazo.

  ResponElimina
  Respostes
  1. No tengo muchos conocimientos de sociología y no sabría decir cual es la causa de esa judiofobia tan extendida en Europa. Sé que la opacidad y la diferencia suelen generar esa clase de fobias y que el pueblo judío gira alrededor de una religión que no pretende adquirir nuevos prosélitos (a diferencia de las religiones cristianas y islámicas), la condición de judío es prácticamente hereditaria ya que son el pueblo elegido, cosa que les da un toque de prepotencia que también puede resultar ofensiva. Además tienen tendencia a formar guetos y a encerrarse en ellos, cosa que ayuda a generar más resistencias. Pero bueno, los gitanos también generan fobias y no actúan exactamente igual.

   A los judíos les ha tocado más de una vez pagar los platos rotos, por ejemplo se les culpó de las pestes y en diversas ocasiones la población cristiana se cebó en ellos e incendió sus guetos. Pero me parece una excusa muy pobre eso de que dominaran la banca y que practicaran la usura, más me suena a propaganda fascista. Mucha parte de la población judía de Europa era gente y es de condición modesta, aunque haya grandes fortunas.

   No dudo que la codicia humana puede llevar a que se hagan cosas insospechadas. No sé si conoces el caso de los Templarios, ese es un ejemplo de hasta donde nos puede llevar la codicia humana, pero creo que el caso que ha motivado mi texto no se puede justificar por la codicia, a pesar de que tanto suizos como otras gentes del resto de Europa intentaron quedarse con sus fortunas, sus joyas en incluso sus dientes de oro... Sin embargo en el holocausto murieron muchos judíos de clases medias y bajas.

   Hannah Arendt, una filósofa política alemana y posteriormente estadounidense, de origen judío, y una de las más influyentes del siglo XX, que se hizo famosa por sus crónicas del juicio a Adolf Eichmann y la controversia que crearon en la propia comunidad judía, cuenta que ella tomó consciencia de su condición de judía en su infancia en el patio de su escuela (nació en 1906, así fue a la escuela antes de la primera guerra mundial), no por su familia que se sentía alemana. Por lo que he leído, la mayoría de la población judía de Europa se sentía parte del país en que vivía (alemana, francesa, holandesa, danesa, etc.) y que los que emigraron a Israel no lo hicieron por gusto, sino que fueron que forzados por las circunstancias.

   Yo no sé que edad tienes ni en que ambientes te has movido, pero los que fuimos educados durante el franquismo sabemos como se fomentaba la judiofobia que sigue tan arraigada en nuestro país. No es algo que venga de los recientes abusos del Estado de Israel, sino que flota en el ambiente. Creo que somos cada día más conscientes de que el franquismo sigue vivo.

   Sin duda Ben Gurion y sus gobiernos supieron aprovechar el holocausto y sacarle todo el jugo hasta extremos tan ignominiosos como intentar justificar sus abusos aduciendo que habían sido víctimas, como si eso les diera derecho a transformarse en verdugos, pero no olvidemos que hablamos del gobierno del estado de Israel, no el pueblo judío.

   El estado Judío nació con el apoyo de la URSS, porque sus fundadores eran gente de izquierdas (hoy en día ya no es así). Mucha de la población que fue allí con esos ideales, hoy en día se ha ido de Israel, por estar en desacuerdo con lo que hacen y como lo hacen. Ellos también son pueblo judío.

   En resumen, la judiofobia me parece injusta e injustificable, además de racista y discriminatoria, y me parece una vergüenza que Europa en general la considere normal y justificada.

   Muchas gracias por la aportación de tu supercomentario.

   Un abrazo.

   Elimina
 5. Vamos a ver Peace,  los ricos siempre son una minoría. La cuestión es que en esa época la élite que controlaba el poder financiero en Alemania era mayoritariamente judía. Esto no es propaganda fascista, es una verdad objetiva. También es un hecho cierto decir que de alguna manera ellos tendían a formar una comunidad propia independientemente de donde estaban. Tu mismo afirmabas su tendencia a formar guetos. La propaganda fascista es que todo esto lo utilizase un salvapatrias homicida para convencer a parte de su pueblo (recordemos que Hitler se alzó con el poder con el 33% de los votos) de que eran los culpables de todas sus desgracias y por tanto su peor enemigo. Por supuesto eso es xenofobia, y no tiene justificación alguna, pero hasta para estas cosas se necesitan excusas, y esto es lo que yo pretendía explicar, no justificar nada.
  Tus argumentos sobre que sean prepotentes, y excluyentes porque estaban convencidos de ser el pueblo elegido y demás (entendiendo que esto fuera literalmente así), seguramente sería un hecho capaz de generar antipatías con los vecinos, pero a nivel histórico,  explica más su papel como verdugos que como víctimas. Tampoco sería una particularidad exclusiva de su pueblo. Por los años del nazismo, las autoridades militares japonesas se aprovecharon de las creencias religiosas shintoistas,  (según las cuales el pueblo Japonés es el descendiente de los dioses, y el emperador una divinidad en si misma), para lanzar una ofensiva imperialista que acabaría con la vida de más de 5 millones de seres humanos, (la mayoría chinos). Hoy en día Japón es un Estado oficialmente laico, pero la mayoría de los japoneses son los herederos de la moral shintoista (junto a la budista), e incluso tienen un gobierno, (encabezado por el primer ministro) que se permite la "alegría" de realizar ofrendas en santuarios que homenajean a criminales de guerra. Pese a todo esto, las comunidades de japoneses  se establecen sin problemas por todo el mundo y en cualquier lugar son bien recibidos (excepto obviamente por sus vecinos). Así que, en mi opinión quizás habría que buscar otras razones para explicar ese "rechazo generalizado" por los judíos. (...)

  ResponElimina
 6. (...)
  En cuanto al Estado de Israel, lo que yo tengo entendido es que fue producto de una petición (o una exigencia) del propio pueblo judío. Al parecer querían vivir en su " tierra prometida", de hace 3.000 años. No creo que fuese su única alternativa, ya que si tal y como afirmas, los territorios de origen les eran hostiles, podrían haber escogido residir en otros aliados, en los que seguramente hubieran sido bien recibidos. De hecho muchos prefirieron instalarse en Estados Unidos. Y ya en último termino,  una vez que consiguieron su anhelado territorio, tendrían que haber respetado las decisiones de Naciones Unidas, porque lo que ha ido haciendo el gobierno de Israel a lo largo de estos años no tiene nombre.
  Con los rencores de unos y de otros, esa zona se ha convertido en un pozo de odio que muchos  traducen en un conflicto entre oriente y occidente, al entender que Israel actúa bajo el paraguas protector de estos últimos. Esto es malo para todos.
  Para finalizar, yo ni he vivido, ni me ha llegado nunca esa judíofobia del franquismo por ninguna vía. Al menos no de manera evidente, y digo esto porque como país tenemos cierta tendencia al racismo y la xenofobia, asimilandolos ambos "con alegría" a nuestros usos y costumbres, al punto que ya parece que no nos damos ni cuenta (o más bien no queremos darnos). Ahora bien, no me parecen los judíos de los casos más evidentes. Por cada vez que he escuchado una alusión despectiva hacia los judíos, me he encontrado con cien referidas a "los negros", " los chinos", "los moros" o "los panchitos". Yo de hecho, crecí con una imagen muy en positivo del pueblo judío, convencido de que habían sido algo así como las víctimas absolutas de la guerra. Para mi fue sorprendente descubrir después que en total habían muerto 50 millones de seres humanos  en esa guerra y que la mayoría no eran judías.
  Tengo la impresión de que para los que hemos nacido en democracia,  las herencias xenófobas no pesan demasiado en las opiniones finales que podamos formarnos. Al menos que seas un fascista o un neonazi claro.
  Una cosa más, a pesar de la reciente declaración oficial del país como " Estado judío", estamos de acuerdo en diferenciar entre el Estado de Israel y pueblo judío, ya lo dije anteriormente. Lo que ya no comparto es que parezca que sólo deba hacerse en este caso.

  Muchas gracias por tu atención.

  Un abrazo.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Aunque esa afirmación de que "el poder financiero en Alemania era mayoritariamente judía" me parece poco exacta y en consecuencia muy discutible. No voy a profundizar más en ello pero afirmar eso a principios del siglo XX seria algo así como decir que la banca española actual está en manos de la familia Botín.

   Posiblemente ya sepas que Sion es el nombre de una colina del lado sureste de Jerusalén. El sionismo tomo su nombre de ese Monte Sion que es mencionado en la Biblia como el centro espiritual y la "madre de todos los pueblos". Así que difícilmente podían aceptar otros territorios, que efectivamente se les ofrecieron. Creo que uno de ellos en la Patagonia Argentina. Pero me parece un poco miope olvidar el papel que jugaron los británicos en todo el tema ya que en realidad fueron ellos los que provocaron el problema y luego se retiraron dejándolo en manos de la ONU. Los judíos difícilmente podían aceptar el acuerdo de la ONU, ya que entre otras cosas les dejaba fuera de lo poco que queda de su templo de Jerusalén.

   Creo que mi texto habla de Europa y su judiofobia que aún sigue viva y no del Estado de Israel. Y lo que intento decirte y mantengo es que la judiofobia de Europa no se justifica con las actuaciones del Estado de Israel, de las que yo también me declaro abiertamente crítico. No olvidemos que esa judiofobia es más antigua que ese Estado.

   Muchas gracias por la aportación de tus comentario.

   Un abrazo.

   Elimina