Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 29 de setembre de 2014

Lliure comerç --- Libre comercio

[Entrada 66]

Lliure comerç


Un dels enganys del món occidental ha estat la defensa del lliure comerç com a un dels elements bàsics de llibertat i de justícia, malgrat que això pugui ser així en un entorn concret de desenvolupament similar, com pot ser l'Europa occidental, Estats Units, o Canada, on els salaris són similars y les condicions socials o laborals són equiparables, no ho és quan això no és així ja que el que es fa és exportar la precarietat i la pobresa dels països "més pobres" als països "més rics".

En un país amb salaris baixos o salaris de misèria, que n'hi ha, on hi ha poques o cap avantatja social, com ara una sanitat pública o pensions de jubilació, i per tant hi ha pocs impostos, els costos de producció són indiscutiblement molt més baixos. Competir amb aquests costos de producció només es pot fer a base de rebaixar salaris i reduir despeses socials, és a dir, reduir costos per competir en igualtat de condicions... En igualtat de misèria.

Per això les ONG que treballen en aquests temes han desenvolupat el concepte "Comerç just". Si algú sap de què parlo sabrà que els productes de comerç just són en general més cars que els que podem trobar a les grans cadenes de supermercats, però, com assegura OxfamIntermón, el comerç just vol garantir la creació d'oportunitats per a productors desafavorits econòmicament en desavantatge econòmic, amb transparència i rendició de comptes, amb relacions comercials justes, amb pagament d'un preu just, amb respecte de les normes de treball infantil i explotació laboral, amb compromís a l'equitat de gènere, a la no discriminació i a la llibertat d'associació, amb condicions de treball i pràctiques saludables, amb desenvolupament de capacitats, amb promoció del comerç just, i amb respecte pel medi ambient. És a dir, que siguin els països pobres els que importin el nostre benestar i la nostra justícia social, i no al revés.

Una abraçada.


Libre comercio


Uno de los engaños del mundo occidental ha sido la defensa del libre comercio como uno de los elementos básicos de libertad y de justicia, a pesar de que esto pueda ser así en un entorno concreto de desarrollo similar, como puede ser la Europa occidental, Estados Unidos, o Canadá, donde los salarios son similares y las condiciones sociales o laborales son equiparables, no lo es cuando esto no es así ya que lo que se hace se exportar la precariedad y la pobreza de los países "más pobres" a los países "más ricos".

En un país con salarios bajos o salarios de miseria, que los hay, donde hay pocas o ninguna ventaja social, como una sanidad pública o pensiones de jubilación, y por lo tanto hay pocos impuestos, los costes de producción son indiscutiblemente mucho más bajos. Competir con esos costes de producción sólo puede hacerse a base de rebajar salarios y reducir gastos sociales en los países donde los hay, es decir, reducir costes para competir en igualdad de condiciones... En igualdad de miseria.

Por eso las ONG que trabajan en estos temas han desarrollado el concepto "Comercio justo". Si alguien sabe de qué hablo sabrá que los productos de comercio justo son en general más caros que los que podemos encontrar en las grandes cadenas de supermercados, pero, como asegura OxfamIntermón, el comercio justo quiere garantizar la creación de oportunidades para productores desfavorecidos económicamente en desventaja económica, con transparencia y rendición de cuentas, con relaciones comerciales justas, con pago de un precio justo, con respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral, con compromiso a la equidad de género, a la no discriminación y a la libertad de asociación, con condiciones de trabajo y prácticas saludables, con desarrollo de Capacidades, con promoción del comercio justo, y con respeto por el Medio Ambiente. Es decir, que sean los países pobres los que importen nuestro bienestar y nuestra justicia social, y no al revés.

Un abrazo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada